Tilbake til nms.no Spania-blogg
Meny
Last ned

Jeg Ble Advart mot Kristne

En kvinne, som nylig hadde migrert til Spania, delte med en ansatt ved de Arab Ministeries i Spania, "Jeg ble advart mot kristne i Europa." Før hun forlot hjemlandet sitt, ble hun, som mange muslimske innvandrere, advart om å være på vakt mot kristne i Europa. Hun ble lært at kristne var fienden, at de ville utnytte og misbehandle henne. Denne fortellingen er ikke unik for henne; det er en vanlig advarsel mange muslimske innvandrere mottar på sin reise til Europa.
Del Facebook Twitter E-post

Realiteten hun møtte ved sin ankomst tegnet imidlertid et annet bilde, ett som stod i sterk kontrast til advarslene hun hadde fått. Denne åpenbaringen er ikke isolert til hennes erfaring alene. Gjentatte ganger uttrykker personer som kommer til samfunnssentrene drevet av de «Arab Ministry in Spain» sin forbløffelse over den varme velkomsten de mottar. Samfunnssentrene tilbyr mer enn bare opplæring i leseferdigheter, spanskkurs og dataundervisning. De gir støtte og hjelp til å navigere i de utallige utfordringene innvandrere står overfor, og legemliggjør en ånd av ekte omsorg og medfølelse.

En av de mest rørende gestene av godvilje kommer i form av støtte til barneomsorg. Kvinnen forteller, «Jeg spurte mine muslimske venner om å passe barna mine når jeg kommer hit for spansktimer, men de sier nei. Men de kristne er villige til å ta vare på barna mine slik at jeg kan komme hit.» Denne handlingen av vennlighet er mer enn bare en bekvemmelighet; det er et håpets fyrtårn og et tegn på ubetinget støtte.

Diakonia, tjenesten til andre som en demonstrasjon av ens tro, leves ut i disse handlingene, uten et åpenbart mål om evangelisering. Likevel fører det ofte til dype spørsmål fra disse muslimske kvinnene. De anerkjenner at medlemmene av de Arabiske Ministeriene er kristne, og de kan ikke hjelpe for å lure på hvorfor de er så villige til å tjene når medlemmer av deres egen trosfellesskap ikke er det. Denne nysgjerrigheten stammer fra en ekte forvirring; deres opplevelser utfordrer de forhåndsoppfatningene de hadde om kristne. De gjenkjenner at det er troen til disse frivillige som motiverer en slik uselvisk tjeneste. Denne realiseringen vekker et ønske om å lære mer om den kristne troen, åpner dører til diskusjoner om tro og åndelighet.

Interaksjonene ved disse samfunnssentrene fremhever en kraftig sannhet: handlinger motivert av ekte tro og kjærlighet kan transcendere dypt rotfestede fordommer og misforståelser. Ved å tjene uten et eksplisitt mål om å evangelisere, demonstrerer de Arabiske Ministeriene i Spania det sentrale kristne prinsippet om å elske sin neste, uavhengig av deres bakgrunn eller tro. Denne tilnærmingen bidrar ikke bare til å bryte ned barrierer mellom forskjellige trossamfunn, men også til å fremme et rom for gjensidig respekt og forståelse.

Erfaringene til disse innvandrerne utfordrer fortellingen de ble advart mot, og avslører en side av kristendommen som er rotfestet i medfølelse, tjeneste og kjærlighet. Det er en lekse i hvordan tro, når den uttrykkes gjennom handlinger av vennlighet og solidaritet, kan brolegge splittelser og utfordre stereotypier. Det er et vitnesbyrd om kjærlighetens og tjenestens transformative kraft i å bryte ned mistillitens og fryktens vegger.

Til slutt tjener historien om kvinnen som ble advart mot kristne i Europa som en tankevekkende påminnelse om innvirkningen som å leve ut sin tro gjennom tjeneste kan ha på andre. Den viser diakonias evne til ikke bare å møte individenes umiddelbare behov, men også å åpne hjerter og sinn for muligheten av en verden hvor kjærlighet og tjeneste transcenderer religiøse og kulturelle deler. Ved å gjøre dette, sås frøene for en dypere og mer meningsfull dialog om tro, bygget på gjensidig respekt og forståelse.

Når vi reflekterer over disse historiene om uventet velkomst og støtte, la oss bli inspirert til å leve ut vår tro gjennom handlinger som taler høyere enn ord. La oss huske at ved å tjene andre, gir vi ikke bare assistanse og trøst, men blir også håpets fyrtårn og endringsagenter i en verden som desperat trenger begge deler.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp