Gi en gave
Meny

Kamerun

Foto: Erlend Mongstad Last ned
Utenlandspraksis i Kamerun

<– tilbake til generell informasjon om studentutveksling i NMS

NMS Exchange tilrettelegger for at norske studenter kan ha praksis ved ulike institusjoner i byen Ngaoundéré i Kamerun. Det har tidligere vært mange norske misjonærer tilknyttet denne byen. Nå er den gamle misjonsstasjonen gjort om til et gjestehus og konferansesenter. Les mer om gjestehuset her: https://www.ciaei.org/norsk

Det er en lokal eller en norsk studiekoordinator som følger opp de norske studentene som kommer til Ngaoundéré for å ha praksis. Studiekoordinator har alltid en skype samtale med studentene noen måneder før de kommer for å snakke om forberedelser, forventninger og andre spørsmål som dukker opp. Du vil på forhånd også få informasjon om praksisinstitusjonen du skal være på slik at du kan forberede deg.

Første arbeidsdag etter ankomst vil det være en velkomstsamtale med studiekoordinator, før man starter opp med introduksjonskurs i kultur og språk. For studenter som skal være 3-4 uker, er det et 15 timers introduksjonskurs. For studenter som skal være mer enn 4 uker, er det et 25 timers kurs. Kursene inngår vanligvis som en del av praksistiden.

En av studiekoordinatorene vil følge til praksis første gang. Praksisdagene følger kamerunske arbeidsdager. Studiekoordinator vil ha ukentlige veiledningssamtaler gruppevis, samtidig møter man andre studentgrupper og har fremlegg for hverandre. Ellers er det et samarbeid mellom universitetet i Norge og studiekoordinator ute i forhold til hva som kreves av praksistimer og arbeidskrav. Vær forberedt på at man ofte får lite oppfølging i praksis av selve praksisinstitusjonen. Du bør derfor være faglig sterk (snitt C), være initiativrik og selvstendig. Kamerunesere er generelt imøtekommende, men mange er sjenerte for å snakke engelsk og man vil oppleve store språkbarrierer i praksis. Det betyr at man må være mer frampå enn hva man kanskje er vant med for å få mest ut av praksisperioden. Tidligere studenter opplever dette utfordrende spesielt de første ukene, men opplever at de lærer mye og synes det er spennende når man oppdager at det likevel går an å samhandle uten et felles språk. Det tilbys tolk to ganger i uka ved behov.

Som regel er man alltid i praksis med andre studenter, slik at man kan støtte seg på hverandre og det forventes at gruppa bruker hverandre. Ellers er det viktig at man er fleksibel og positiv. Det er ikke alltid ting går som planlagt, men det er en del av erfaringen.

Praksismulighet i Kamerun:

Ved å ta praksis i Kamerun vil du lære mye om deg selv, om andre kulturer og samtidig også få et faglig utbytte. Vi vil hjelpe deg å knytte de forventete læringsutbyttene fra ditt universitet/høgskole opp mot det du ser og opplever i praksis.

Sykepleie

I sykepleiepraksisen vil du få god innsikt i helsesystemet i Kamerun og kunnskap og erfaring om hvordan kultur, samfunn, levekår og velferd kan påvirke sykdom, helse og livskvalitet.
Vi tilbyr praksisplasser ved flere ulike sykehus i området, hvor du kan få både medisinsk og kirurgisk praksis. I Kamerun er sykepleierollen ganske annerledes enn i Norge, i og med at det er pasientens familie som sørger for stell og mat til pasientene. Sykepleierne har kun ansvar for det medisinske. Det vil derfor i perioder være mye observasjon og være ganske stille, men ettersom man blir kjent er det naturlig å ta mer del i prosedyrer etc. Man får også mulighet til å være med på operasjoner og på fødsler.
I kommunehelsepraksis vil du ha praksis på helsesentre. Her er hovedfokuset vaksinering, prenatal care og family-planning, og på de fleste helsesentre vil du også kunne få være med på fødsler.

Medisin

Vi kan tilby praksisplasser ved to ulike sykehus i Ngaoundéré . Vi kan tilrettelegge praksis ut ifra ønsker og behov. Det er mulig å få praksis ved en operasjonsavdeling.

Tannlege

Vi samarbeider med et privat sykehus som har en egen tannklinikk. Her vil du få arbeide ganske selvstendig, men samtidig også ha gode lokale veiledere.

Optometri

Som optometristudent i Kamerun vil du få mulighet til å ha praksis på en øyeklinikk i Ngaoundéré, hvor du vil få god oppfølging av de lokalt ansatte. Du vil i løpet av praksisperioden få god innsikt i helsesystemet i Kamerun, og kunnskap og erfaring om hvordan kultur, samfunn, levekår og velferd kan påvirke sykdom, helse og livskvalitet. På klinikken vil du få observere tilstander du ikke vil få muligheten til å se i Norge. Du vil også kunne få delta på operasjoner og konsultasjoner med øyelegene.

Bioingeniør

Som bioingeniørstudent vil du i løpet av praksisperioden få god innsikt i helsesystemet i Kamerun, og kunnskap og erfaring om hvordan kultur, samfunn, levekår og velferd kan påvirke sykdom, helse og livskvalitet. Du vil få innblikk i hvordan man jobber i laboratorier hvor det er lite ressurser og hvor det meste av analyser foregår manuelt. Som student vil du få erfaring med å møte pasienter som har en annen forståelse av sykdom og helse. Du vil også få innsikt i andre sykdommer enn det du vanligvis vil se i Norge. Vi samarbeider med ulike laboratorier i Ngaoundéré hvor noen er mer mer moderne enn andre, og du vil få mulighet til besøke/ha praksis ved flere av laboratoriene.

Lærerutdanning/barnehagelærerutdanning

Som lærer/barnehagelærerstudent i Kamerun vil du få god innsikt i et annet skolesystem og en annen måte å se på læring og pedagogikk. Noen av skolene har fore eksempel store klasser med opptil 50 elever i samme klasse. Du vil lære å jobbe kreativt og se verdien av variert undervisning for å kunne trå over språkutfordringer og forskjeller i kultur. Du vil stå i utfordrende situasjoner med mange elever i klassen og store språkbarrierer, men samtidig vil du kjenne på mestring og oppleve at læring og få relasjoner faktisk er mulig selv med språkutfordringer. Du vil på forhånd kanskje tenke at du skal lære bort mye, men sannsynligvis vil du nok heller oppleve at det er du som lærer mye og at du gjennom denne praksisperioden har utviklet deg og er bedre rustet til å stå i lærerrollen.

Vi samarbeide med tre ulike skoler og to barnehager i Ngaoundéré. En av skolene/barnahagene er engelskspråklig, mens de andre underviser både på fransk og engelsk. Noen av skolene har minimalt med ressurser, mens andre mer ressurser som datamaskiner og bibliotek.

Sosialt arbeid/barnevern/vernepleie

Som praksisstudent i Kamerun vil du få god innsikt i en annen samfunnsstruktur og kultur. Du vil få trening i å kommunisere og bygge relasjoner med mennesker i alle aldre og skape grunnlag for dialog, medvirkning og samarbeid på tvers av språkbarrierer og kultur. Du vil lære hvordan du arbeider med enkeltpersoner, familier eller grupper med det formål å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer.

Vi samarbeider med et barnehjem i Ngaoundéré som ligger litt utenfor byen. Barnehjemmet drives av en katolsk nonne. I tilknytning til barnehjemmet er det også en skole hvor barna går, så det er naturlig at man som student også deltar i undervisning og opplegg på skolen.

Boforhold

Når du er i praksis i Ngaoundéré bor du på CIAEI. Senteret er en tidligere misjonsstasjon som har huset norske og amerikanske misjonærer i årene 1925-2020. Nå eies området og bygningene av den lutherske kirken i Kamerun. De har i samarbeid med norsk og amerikansk misjon omdannet den tidligere misjonsstasjonen til et kompetanse- og utviklingssenter som er dagens CIAEI. Her er det gode fasiliteter for overnatting og bespisning i tillegg til rekreasjonsområder for ballsport og joggeturer i tillegg til et utendørs svømmebasseng.

På CIAEI kan du velge om du vil bo i hus med plass til 4-6 eller bo på enkelt/dobbeltrom på gjestehuset. Alle husene har stue og fullt utrustet kjøkken i tillegg til soverom og ett eller to bad. På senteret er det mulig å kjøpe mat og enkelt måltider på stedets restaurant, men dere kan også leie en hushjelp som kan hjelpe dere med å lage mat og gjøre rent i huset mens dere er opptatt med deres studie eller annet kjekt. Prisen for overnatting i felleshus med 3-6 studenter er FCFA 40.000 (625 kr) per uke per student og for en eventuell hushjelp kommer FCFA 8.000 (125 kr) per student per uke i tillegg (priser 01.05.2022). Det er mulig å leie en egen liten leilighet for FCFA 80.000 (1.250 kr) per uke hvor det er plass til 2-3 studenter.

For booking sendes mail til reception@ciaei.org.

Les mer om senteret https://www.ciaei.org/norsk

 

Reisen til Ngaoundéré

Det er flere flyselskap som flyr til Kamerun (Yaounde) fra Norge med mellomlandinger i Europa eller Afrika. De vanligste å bruke er KLM/Air France, Brussel Airlines, Turkish Airlines eller Ethiopian Airlines. Prisene kan variere mye mellom flyselskapene og mellom de enkelte dagene, så det kan lønne seg å sjekke avgangene på både flere dager og flere flyselskap. Normale priser for en flybillett tur/retur Norge-Kamerun skal være 8-10.000 kroner, er man heldig kan man finne kampanjepriser under dette, men også perioder og dager med høyere pris.

Fra Younde til Ngaoundéré går det både tog og fly. Vi anbefaler fly. Prisene ligger på omtrent 2200 kr tur-retur. Siden man ikke kan kjøpe flybilletter innenriks i Kamerun fra utlandet, vil CIAEI hjelpe til med å kjøpe disse flybillettene.

Bruk kontaktskjemaet nedenfor om du har spørsmål.

 

Madagaskar

Her kan du finne mer informasjon om praksismuligheter på Madagaskar

Les mer

Thailand

Her kan du finne mer informasjon om praksismuligheter i Thailand

Les mer

Kontakt oss

    Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp