Gi en gave
Meny
Foto: Erlend Mongstad Last ned

Kamerun

Utenlandspraksis i Kamerun

NMS Exchange tilrettelegger for at norske studenter kan ha praksis ved ulike institusjoner i byen Ngaoundéré i Kamerun. Det har tidligere vært mange norske misjonærer tilknyttet denne byen. Nå er den gamle misjonsstasjonen gjort om til et gjestehus og konferansesenter. Les mer om gjestehuset her: https://www.ciaei.org/norsk

Studiekoordinator fra NMS Global Exchange følger opp de norske studentene som kommer til Ngaoundéré for å ha praksis. Studiekoordinator har alltid en videosamtale med studentene noen måneder før avreise fra Norge for å snakke om forberedelser, forventninger og andre spørsmål som dukker opp. Du vil på forhånd også få informasjon om praksisinstitusjonen du skal være på slik at du kan forberede deg.

Første arbeidsdag etter ankomst vil det være en velkomstsamtale med studiekoordinator, før du starter opp med introduksjonskurs i språk og kultur. Omfanget av kurset er avhengig av hvor mange uker du har praksis, og kurset inngår vanligvis som en del av praksistiden.

For studenter som skal ha praksis i tre måneder eller mer, er det tilbud om et 60-timerskurs i fransk. Dette kurset er godkjent for å få språkstipend av Lånekassa. Vi oppfordrer alle studenter som har tre måneder eller lengre praksis om å ta dette kurset, da større språkkunnskap bidrar til bedre læringsutbytte i praksis, og økt trivsel.

Studiekoordinatoren vil følge til praksis første gang. Praksisdagene følger kamerunske arbeidsdager. Studiekoordinator har ukentlige veiledningssamtaler gruppevis. I de ukentlige veiledningene møter du andre studentgrupper, og dere har fremlegg for hverandre. NMS Global Exchange og universitetet i Norge samarbeider i forhold til hva som kreves av praksistimer og arbeidskrav.

Du må være forberedt på at det ofte er lite oppfølging i praksis på selve praksisinstitusjonen. Du bør derfor være faglig sterk (snitt C), initiativrik og selvstendig. Kamerunere er generelt imøtekommende, men mange er sjenerte for å snakke engelsk og du vil oppleve store språkbarrierer i praksis. Det betyr at du må være mer frampå enn hva du kanskje er vant med for å få mest mulig ut av praksisperioden. Mange studenter opplever dette utfordrende, spesielt de første ukene. Men, de aller fleste opplever at de lærer mye, og utvikler seg faglig og personlig. Det tilbys tolk to ganger i uka ved behov.

Du vil alltid være sammen med andre studenter i praksis, og det forventes at dere i gruppa bruker hverandre. Ellers er det viktig at du er fleksibel og positiv. Det er ikke alltid ting går som planlagt, men det er en del av erfaringen!

Praksismuligheter i Kamerun:

Ved å ta praksis i Kamerun vil du lære mye om deg selv, om andre kulturer og samtidig også få et faglig utbytte. Vi vil hjelpe deg med å knytte de forventete læringsutbyttene fra ditt universitet/høgskole opp mot det du ser og opplever i praksis.

Sykepleie

I sykepleiepraksisen får du god innsikt i helsesystemet i Kamerun. Du får kunnskap og erfaring om hvordan kultur, samfunn, levekår og velferd kan påvirke sykdom, helse og livskvalitet.

Vi tilbyr praksisplasser ved flere ulike sykehus i området, hvor du kan få både medisinsk og kirurgisk praksis. I Kamerun er sykepleierollen ganske annerledes enn i Norge, i og med at det er pasientens familie som sørger for stell og mat til pasientene. Sykepleierne har kun ansvar for det medisinske. Det vil derfor i perioder være mye observasjon og være ganske stille, men ettersom man blir kjent er det naturlig å ta mer del i prosedyrer etc. Man får også mulighet til å være med på operasjoner og på fødsler.

I kommunehelsepraksis vil du ha praksis på helsesentre. Her er hovedfokuset vaksinering, prenatal care og family-planning, og på de fleste helsesentre vil du også kunne få være med på fødsler.

Medisin

Vi kan tilby praksisplasser ved to ulike sykehus i Ngaoundéré . Vi kan tilrettelegge praksis ut ifra ønsker og behov. Det er mulig å få praksis ved en operasjonsavdeling.

Tannlege

Vi samarbeider med et privat sykehus som har en egen tannklinikk. Her vil du få arbeide ganske selvstendig, men samtidig også ha gode lokale veiledere.

Optometri

Som optometristudent i Kamerun vil du få mulighet til å ha praksis på en øyeklinikk i Ngaoundéré, hvor du vil få god oppfølging av de lokalt ansatte. Du vil i løpet av praksisperioden få god innsikt i helsesystemet i Kamerun, og kunnskap og erfaring om hvordan kultur, samfunn, levekår og velferd kan påvirke sykdom, helse og livskvalitet. På klinikken vil du få observere tilstander du ikke vil få muligheten til å se i Norge. Du vil også kunne få delta på operasjoner og konsultasjoner med øyelegene.

Bioingeniør

Som bioingeniørstudent vil du i løpet av praksisperioden få god innsikt i helsesystemet i Kamerun, og kunnskap og erfaring om hvordan kultur, samfunn, levekår og velferd kan påvirke sykdom, helse og livskvalitet. Du vil få innblikk i hvordan man jobber i laboratorier hvor det er lite ressurser og hvor det meste av analyser foregår manuelt. Som student vil du få erfaring med å møte pasienter som har en annen forståelse av sykdom og helse. Du vil også få innsikt i andre sykdommer enn det du vanligvis vil se i Norge. Vi samarbeider med ulike laboratorier i Ngaoundéré hvor noen er mer mer moderne enn andre, og du vil få mulighet til besøke/ha praksis ved flere av laboratoriene.

Lærer og barnehagelærer

Som lærer- eller barnehagelærerstudent i Kamerun vil du få god innsikt i et annet skolesystem og en annen måte å se på læring og pedagogikk. Du vil få erfaring i å jobbe i en flerkulturell skole med elever med ulik språklig, kulturell, religiøs og sosial bakgrunn. Du får erfaring med å jobbe med en annen læreplan, og hvilke konsekvenser læreplanen får for praksis i klasserommet. Praksisskolene og barnehagene i Ngaoundéré er enten engelskspråklige eller tospråklige med fransk og engelsk som undervisningsspråk.

Sosialt arbeid, barnevern og vernepleie

Som praksisstudent i Kamerun vil du få god innsikt i en annen samfunnsstruktur og kultur. Du vil få trening i å kommunisere og bygge relasjoner med mennesker i alle aldre og skape grunnlag for dialog, medvirkning og samarbeid på tvers av språkbarrierer og kultur. Du vil lære hvordan du arbeider med enkeltpersoner, familier eller grupper med det formål å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer.

Vi samarbeider med et barnehjem i Ngaoundéré som ligger litt utenfor byen. Barnehjemmet drives av en katolsk nonne. I tilknytning til barnehjemmet er det også en skole hvor barna går, så det er naturlig at man som student også deltar i undervisning og opplegg på skolen.

Boforhold

Når du er i praksis i Ngaoundéré bor du på CIAEI. Senteret er en tidligere misjonsstasjon som har huset norske og amerikanske misjonærer i årene 1925-2020. Nå eies området og bygningene av den lutherske kirken i Kamerun, og er utvikla til et kompetansesenter. Her er det gode fasiliteter for overnatting og bespisning, i tillegg til rekreasjonsområder for ballsport og joggeturer i tillegg til et utendørs svømmebasseng.

På CIAEI kan du velge om du vil bo i hus med plass til 4-6 eller bo på enkelt/dobbeltrom på gjestehuset. Alle husene har stue og fullt utrustet kjøkken i tillegg til soverom og ett eller to bad. På senteret er det mulig å kjøpe mat og enkelt måltider på stedets restaurant, men dere kan også leie en hushjelp som kan hjelpe dere med å lage mat og gjøre rent i huset mens dere er opptatt med deres studie eller annet kjekt.

For spørsmål om pris og bestilling av overnatting sender du e-post til reception@ciaei.org

Her kan du lese mer om senteret https://www.ciaei.org/norsk

 

Reisen til Ngaoundéré

Det er flere flyselskap som flyr til Kamerun (Yaounde) fra Norge med mellomlandinger i Europa eller Afrika. De vanligste å bruke er KLM/Air France, Brussel Airlines, Turkish Airlines eller Ethiopian Airlines. Prisene kan variere mye mellom flyselskapene og mellom de enkelte dagene, så det kan lønne seg å sjekke avgangene på både flere dager og flere flyselskap. Du må overnatte i Yaounde før du reiser videre til Ngaoundéré. CIAEI organiserer henting på flyplassen, overnatting og transport videre. Dette må avtales i god tid før avreise fra Norge.

Fra Younde til Ngaoundéré går det både tog og fly.  Siden man ikke kan kjøpe tog eller innenriks flybilletter i Kamerun fra utlandet, vil CIAEI hjelpe til med å kjøpe disse flybillettene.

Bruk kontaktskjemaet nedenfor om du har spørsmål.

Informasjon om priser og vilkår her

Madagaskar

Her kan du finne mer informasjon om praksismuligheter på Madagaskar

Les mer

Thailand

Her kan du finne mer informasjon om praksismuligheter i Thailand

Les mer

Kontakt oss

    Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp