Gi en gave
Meny

Varsling/whistleblowing

Dette er en kanal for å varsle om kritikkverdige forhold i NMS.

Snarveier

Rutiner for varsling gjelder for alle ansatte i NMS, lokalt ansatte hos NMS samarbeidspartnere, innleid arbeidskraft og frivillige i NMS.

Eksempler på forhold å varsle om:

  • Svikt i sikkerhetsrutiner
  • Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav og NMS sine retningslinjer
  • Uforsvarlig saksbehandling
  • Korrupsjon og andre økonomiske misligheter
  • Ytringer og praksis som bryter med NMS grunnleggende verdier
  • Diskriminering og mobbing/trakassering/seksuelle krenkelser på arbeidsplassen

Alle innrapporterte saker vil bli håndtert på en seriøs måte. NMS vil gå gjennom påstandene i varselet og vurdere om det skal igangsettes undersøkelse. Varsleren vil bli informert innen to uker om en undersøkelse vil bli igangsatt.

Alle saker håndteres strengt konfidensielt, men den anklagede personen / instansen har rett til å bli informert om påstandene.

Varsleren vil ikke bli møtt med noen form for gjengjeldelse så lenge man rapporterer mistanke om brudd og handler i god tro.

Ledere og/eller ansatte som gjengjelder mot varsleren vil bli utsatt for disiplinære tiltak.

På samme måte er varsleren ansvarlig for sine egne handlinger, og alle som bevisst sender inn falske varsler, vil bli møtt med disiplinære tiltak.

Les mer om varslingsrutinene HER.

HER kan du varsle om kritikkverdige forhold i NMSU.

ENGLISH VERSION

WHISTLEBLOWING PROCEDURE

NMS does not tolerate any kind of corruption, harassment, sexual misconduct or other unethical behavior breaching our core values. We believe in transparency in our work, and that openness is important in the fight against these kind of violations.

If you suspect or observe unlawful or unethical practices related to NMS’ work we encourage you to notify us through the contact form below.

The notification will be treated confidentially, but the the accused person has a right to contradict any allegations.

Provided that the notification is reported in good faith, the whistleblower will be protected from retaliations.

If leaders/employees retaliates against the whistleblower, they will be exposed to disiplinary actions. The same is the case for persons who deliberately report false accusations.

Our routines for handling notification any unlawful or unethical practices can be read HERE (english version).

Click here to read about the whistleblowing routines for NMSU HERE.

Varsling/whistleblowing

    Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp