Gi en gave
Meny
Foto: Marit Mjølsneset Last ned

Flerkulturell oppvekst

Denne nettsiden er under revisjon og skal etter hvert formidle ulike tematikker i forbindelse med flerkulturell oppvekst. Foreløpig vil du finne informasjon om de retningslinjer som NMS har til rådighet for "voksne misjonærbarn", foreldre av misjonærbarn og ansatte ved internatskoler.

NMS åpner opp for samtaler om og evt. økonomisk støtte til profesjonell bearbeiding av vanskelige opplevelser i forbindelse med:

 • Oppvekst i utlandet for barn av ansatte i NMS
 • Tjenestegjøring ved skoleinternat i utlandet
 • Utfordringer knyttet til foreldrerollen og misjonærtjeneste

Retningslinjer for økonomisk støtte

 • Økonomisk støtte vil kunne omhandle
  • Utgifter til oppfølging/terapi med fagperson
  • Reiser tilbake til oppvekstland
 • Totalramme for utbetaling er kr. 40 000 per person
 • I enkelttilfeller vil en kunne gjøre unntak fra retningslinjene ut fra en helhetsvurdering
 • Søknad om støtte til behandling/terapi sendes fortrinnsvis før behandlingen starter
 • NMS kan være behjelpelig med å etablere kontakt med en fagperson
 • Primært bør autorisert helsepersonell benyttes, og fortrinnsvis de som kommer inn under offentlige refusjonsordninger
 • Utbetaling skjer på bakgrunn av søknad

Søknad kan sendes til HR-avdelingen ved perj@nms.no eller sivn@nms.no

Støtte til reise til oppvekstland

Støtte til reise tilbake til oppvekstlandet gis fortrinnsvis etter henvisning fra fagfolk og som ledd i bearbeidelse av barndomserfaringer. Støtten gis til personer som pga av disse erfaringer har lidd tap på ulike måter.

Saksbehandling

Leder og nestleder i HR-avdeling vil fortløpende behandle søknader.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp