Gi en gave
Meny
Foto: Endre Hilleren Last ned

Madagaskar

Utenlandspraksis på Madagaskar

<– tilbake til generell informasjon om studentutveksling i NMS

På Madagaskar er du som student ivaretatt av Lovasoa Cross-Cultural Competence Center. Lovasoa er en lokal organisasjon som har tatt imot praksisstudenter fra Norge siden 2011, og som ligger i byen Antsirabe, omtrent fem timers kjøring fra hovedstaden. På Lovasoa blir studentene tatt i mot og fulgt opp av Lovasoa Exchange-teamet, med både norske og gassiske studiekoordinatorer.

Før avreise har dere som studenter ett eller to digitale møter med veileder fra Lovasoa, hvor dere får praktisk informasjon om visumsøknad, boforhold og praksisplassen dere skal på.

Første arbeidsdag etter ankomst vil det være en velkomstsamtale med en av studiekoordinatorene, før man starter opp med introduksjonskurs i kultur og språk.

En fra Lovasoa Exchange vil følge dere til praksis første gang. Praksisdagene følger gassiske arbeidsdager, hvor man jobber kl 8-12 og kl 14-17. Studiekoordinator vil ha ukentlige veiledningssamtaler gruppevis, samtidig møter man andre studentgrupper og har fremlegg for hverandre. Ellers er det et samarbeid mellom universitetet i Norge og studiekoordinator på Lovasoa i forhold til hva som kreves av praksistimer og arbeidskrav. Vær forberedt på at man ikke får noe særlig oppfølging i praksis av selve praksisinstitusjonen. Du bør derfor være faglig sterk (snitt C), være initiativrik og selvstendig. Gassere generelt er veldig greie og imøtekommende, men mange er sjenerte for å snakke engelsk og man vil oppleve store språkbarrierer i praksis. Det betyr at man må være mer frampå enn hva man kanskje er vant med for å få mest ut av praksisperioden. Tidligere studenter opplever dette utfordrende spesielt de første ukene, men opplever at de lærer mye og synes det er spennende når man oppdager at det likevel går an å samhandle uten et felles språk. Det tilbys tolk to ganger i uka ved behov.

Som regel er man alltid i praksis med andre studenter, slik at man kan støtte seg på hverandre og det forventes at gruppa bruker hverandre. Ellers er det viktig at man er fleksibel og positiv. Det er ikke alltid ting går som planlagt, men det er en del av erfaringen.

Praksismulighet på Madagaskar:

Ved å ta praksis på Madagaskar vil du lære mye om deg selv, om andre kulturer og samtidig også få et faglig utbytte. Vi vil hjelpe deg å knytte de forventete læringsutbyttene fra ditt universitet/høgskole opp mot det du ser og opplever i praksis.

Sykepleie

I sykepleiepraksisen vil du få god innsikt i helsesystemet på Madagaskar og kunnskap og erfaring om hvordan kultur, samfunn, levekår og velferd kan påvirke sykdom, helse og livskvalitet.

Gjennom Lovasoa 4C kan vi tilby praksisplasser på to ulike sykehus i Antsirabe, hvor du kan få både medisinsk og kirurgisk praksis. På Madagaskar er sykepleierollen ganske annerledes enn i Norge, i og med at det er pasientens familie som sørger for stell og mat til pasientene. Sykepleierne har kun ansvar for det medisinske. Det vil derfor i perioder være mye observasjon, men ettersom man blir kjent er det naturlig å ta mer del i prosedyrer etc. Man får også mulighet til å være med på operasjoner og på fødsler. På begge sykehusene har de også sårklinikker, hvor man kan lære mye.

I kommunehelsepraksis vil du ha praksis på helseposter. Her er hovedfokuset vaksinering, prenatal care og family-planning, og på de fleste helsepostene vil du også kunne få være med på fødsler.

Les mer om erfaringene til andre sykepleiestudenter som har tatt praksis på Madagaskar her

Medisin

Vi kan tilby praksisplasser ved to ulike sykehus i Antsirabe. Vi kan tilrettelegge praksis ut ifra ønsker og behov. Det er mulig å få praksis ved en operasjonsavdeling.

Tannlege

Vi samarbeider med et privat sykehus som har en egen tannklinikk. Her vil du få arbeide ganske selvstendig, men samtidig også ha gode lokale veiledere.

Ergoterapi

Du vil i løpet av praksisperioden få god innsikt i helsesystemet på Madagaskar, og kunnskap og erfaring om hvordan kultur, samfunn, levekår og velferd kan påvirke sykdom, helse og livskvalitet. Du vil få mye erfaring med å møte klienter som har en annen forståelse av sykdom og helse og hvordan du skal møte de på en god måte. Du vil få god erfaring med behandling/rehabilitering i en kontekst med lite ressurser. Som ergoterapistudent på Madagaskar vil du måtte jobbe selvstendig, da ergoterapi ikke er en egen utdannelse på Madagaskar.  De norske studentene vil alltid jobbe sammen minst to og to, for at dere kan veilede og motivere hverandre. Vi samarbeider med to ulike rehabiliteringsinstitusjoner i Antsirabe hvor hovedklientellet er henholdsvis slag- og CP pasienter, og hvor man samarbeider med leger og fysioterapeuter. Studentgruppen får tilbud om tolk to ganger i uka.

Optometri

Som optometristudent på Madagaskar vil du få mulighet til å ha praksis på en øyeklinikk i Antsirabe, hvor du vil få god oppfølging av de lokalt ansatte. Du vil i løpet av praksisperioden få god innsikt i helsesystemet på Madagaskar, og kunnskap og erfaring om hvordan kultur, samfunn, levekår og velferd kan påvirke sykdom, helse og livskvalitet. På klinikken vil du få observere tilstander du ikke vil få muligheten til å se i Norge. Du vil også kunne få delta på operasjoner og konsultasjoner med øyelegene. De siste ukene i praksis vil du få mulighet til å ha praksis på en klinikk i Manakara, en liten kystby omtrent 10 timer å kjøre fra Antsirabe.

Bioingeniør

Som bioingeniørstudent vil du i løpet av praksisperioden få god innsikt i helsesystemet på Madagaskar, og kunnskap og erfaring om hvordan kultur, samfunn, levekår og velferd kan påvirke sykdom, helse og livskvalitet. Du vil få innblikk i hvordan man jobber i laboratorier hvor det er lite ressurser og hvor det meste av analyser foregår manuelt. Som student vil du få erfaring med å møte pasienter som har en annen forståelse av sykdom og helse. Du vil også få innsikt i andre sykdommer enn det du vanligvis vil se i Norge. Vi samarbeider med ulike laboratorier i Antsirabe hvor noen er mer mer moderne enn andre, og du vil få mulighet til besøke/ha praksis ved flere av laboratoriene.

Lærerutdanning/førskolelærerutdanning

Som lærerstudent på Madagaskar vil du få god innsikt i et annet skolesystem og en annen måte å se på læring og pedagogikk. Du vil lære å jobbe kreativt og se verdien av variert undervisning for å kunne trå over språkutfordringer og forskjeller i kultur. Du vil stå i utfordrende situasjoner med mange elever i klassen og store språkbarrierer, men samtidig vil du kjenne på mestring og oppleve at læring og få relasjoner faktisk er mulig selv med språkutfordringer. Du vil på forhånd kanskje tenke at du skal lære bort mye, men sannsynligvis vil du nok heller oppleve at det er du som lærer mye og at du gjennom denne praksisperioden har utviklet deg og er bedre rustet til å stå i lærerrollen.

Vi samarbeide med mange ulike skoler i Antsirabeområdet. Mange av skolene har store klasser med opptil 50 elever i samme klasse. Noen av skolene har minimalt med ressurser, mens andre av skolene har datamaskiner og bibliotek.

Les mer om erfaringer fra andre lærerstudenter som har tatt praksis via Lovasoa her

Sosialt arbeid/barnevern/vernepleie

Som praksisstudent på Madagaskar vil du få god innsikt i en annen samfunnsstruktur og kultur. Du vil få trening i å kommunisere og bygge relasjoner med mennesker i alle aldre og skape grunnlag for dialog, medvirkning og samarbeid på tvers av språkbarrierer og kultur. Du vil lære hvordan du arbeider med enkeltpersoner, familier eller grupper med det formål å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer.

Vi samarbeider med fem ulike sosiale institusjoner i Antsirabe:

  • et fengsel
  • en sykelandsby for mentalt syke pasienter
  • en barnevernsinstitusjon for barn som er for unge for fengsel, eller med sosiale problemer som gjør at de ikke kan bo hjemme
  • en institusjon som jobber med forberedelse for arbeidsliv for fattige ungdommer
  • en NGO som jobber med fattige familier på landsbygda utenfor Antsirabe

 

Boforhold

Når du er i praksis på Madagaskar bor du på Lovasoa 4C. På Lovasoa møter du både norske og gassiske medarbeidere. På Lovasoa vil du få språkkurs i gassisk, veiledningssamtaler underveis i praksisen og sosiale kvelder med andre praksisstudenter fra Norge.

Selve Lovasoa består av et hotellbygg med restaurant, resepsjon, kontorer, et kulturhus med arkiv, bibliotek, museum og musikkstudio, et kapell, treningsrom, stue, lekerom, konferansesal, klasserom og leilighetsbygg. Det har fasiliteter som volleyball-, basketball-, fotball-, og tennisbane. Lovasoa ligger fint til midt i Antsirabe med nærhet til restauranter, matbutikker, markeder og praksisplasser. Standarden på boligene på Lovasoa er grei, men man kan ikke forvente norsk standard på alt. Særlig i regntiden vil man oppleve at strømmen går, og internett kan også være ustabilt.

Bolig på Lovasoa bestilles gjennom guesthouse@lovasoa.mg. Vi vil anbefaler at dere på forhånd bestiller frokost på gjestehuset til dagen etter ankomst slik at dere slipper å stresse med det den første dagen. Dette bestilles også gjennom emailadressen over. Man kan få kjøpt take-away gjennom resepsjonen på Lovasoa når man er kommet frem fra flyplassen.

Det er mulig å ha hushjelp når man bor på Lovasoa. Vi bruker hushjelper som har jobbet for nordmenn i mange år og som kjenner til vårt behov for vasking av mat etc. Dette er en fin måte å hjelpe en gassisk familie på, siden det er vanskelig å finne arbeid i Madagaskar.
Postadresse: Lovasoa 4 C, BP 49, Antsirabe 110, Madagaskar.

Bruk kontaktskjemaet nedenfor om du har spørsmål.

Du finner informasjon om priser og vilkår her

Pris

Her er oversikt over priser for å reise på utveksling gjennom NMS Global Exchange

Les mer

Thailand

Her kan du finne mer informasjon om praksismuligheter i Thailand

Les mer

Kamerun

Her kan du finne mer informasjon om praksismuligheter i Kamerun

Les mer

Kontakt oss

    Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp