Gi en gave
Meny

Thailand

Foto: Marit Mjølsneset Last ned
Utenlandspraksis i Thailand

<– tilbake til generell informasjon om studentutveksling i NMS

NMS Exchange tilrettelegger for at norske studenter kan ha praksis ved ulike institusjoner i Bangkok. Det er en lokalt ansatt studiekoordinator som sammen med en norsk global studiekoordinator som vil følge deg opp under oppholdet.

Studiekoordinator har alltid en skype samtale med studentene noen måneder før de kommer for å snakke om forberedelser, forventninger og andre spørsmål som dukker opp. Du vil på forhånd også få informasjon om praksisinstitusjonen du skal være på, slik at du kan forberede deg.

Første arbeidsdag etter ankomst vil det være en velkomstsamtale med studiekoordinator, før du starter opp med introduksjonskurs i kultur og språk. For studenter som skal være 3-4 uker, er det et 15 timers introduksjonskurs. For studenter som skal være mer enn 4 uker, er det et 25 timers kurs. Kursene inngår vanligvis som en del av praksistiden.

Studiekoordinator vil følge til praksis første gang og introdusere deg til praksisplassen. Studiekoordinator vil ha ukentlige veiledningssamtaler gruppevis, samtidig møter man andre studentgrupper og har fremlegg for hverandre. Ellers er det et samarbeid mellom universitetet i Norge og studiekoordinator i forhold til hva som kreves av praksistimer og arbeidskrav. Vær forberedt på at man ikke får noe særlig oppfølging i praksis av selve praksisinstitusjonen. Du bør derfor være faglig sterk (snitt C), være initiativrik og selvstendig. Thailendere generelt er vennlige og imøtekommende, men mange er sjenerte for å snakke engelsk, og man vil oppleve store språkbarrierer i praksis. Det betyr at man må være mer frampå enn hva man kanskje er vant med, for å få mest ut av praksisperioden.

Som regel er man alltid i praksis med andre studenter slik at man kan støtte seg på hverandre, og det forventes at gruppa bruker hverandre. Ellers er det viktig at man er fleksibel og positiv. Det er ikke alltid ting går som planlagt, men det er en del av erfaringen.

Praksismuligheter

I Thailand kan vi tilby praksisplasser for studenter innen sykepleie, barnehagelærer, lærer og sosialt arbeid fra høsten 2021. Det er en lokalt ansatt studiekoordinator som vil følge deg opp under oppholdet, i samarbeid med global studiekoordinator i NMS Exchange. Dersom du er interessert i praksis i Thailand på et annet fagområde, ta kontakt så vi kan drøfte aktuelle muligheter!

Sykepleie

I sykepleiepraksisen vil du få god innsikt i helsesystemet i Thailand og kunnskap og erfaring om hvordan kultur, samfunn, levekår og velferd kan påvirke sykdom, helse og livskvalitet. Du vil lære mye om deg selv, om andre kulturer og samtidig også få et faglig utbytte. Vi vil hjelpe deg å knytte de forventete læringsutbyttene fra ditt universitet/høgskole opp mot det du ser og opplever i praksis.

Vi tilbyr praksisplasser ved et sykehus i Nan-provinsen Nord i Thailand.

Barnehagelærer/lærer

Som lærer/barnehagelærerstudent i Thailand vil du få god innsikt i et annet skolesystem og en annen måte å se på læring og pedagogikk. Du vil lære å jobbe kreativt og se verdien av variert undervisning for å kunne trå over språkutfordringer og forskjeller i kultur. Du vil stå i utfordrende situasjoner og oppleve store språkbarrierer, men samtidig vil du kjenne på mestring og oppleve at læring og få relasjoner faktisk er mulig selv med språkutfordringer. Du vil på forhånd kanskje tenke at du skal lære bort mye, men sannsynligvis vil du nok heller oppleve at det er du som lærer mye og at du gjennom denne praksisperioden har utviklet deg og er bedre rustet til å stå i lærer/barnehagelærer-rollen.

Vil tilbyr praksis for barnehagelærerstudenter i en barnehage i et av slumområdene i Bangkok. Barna er i alderen 6 måneder til 4 år, og kommer fra vanskeligstilte familier. Barnehagen følger barna tett opp, og tilbyr hjemmebesøk og veiledning til foreldre. Som praksisstudent jobber du sammen med de ansatte med å sørge for lek og omsorg for barna i hverdagen. Denne praksisplassen kan også være aktuell for studenter på barnevernstudiet.

Sajja Pittaya School (http://www.sajja.ac.th/) er en av skolene vi samarbeider med i Bangkok. Her kan vi tilrettelegge for både barnehagelærere og grunnskolelærer 1.-10. trinn. Ta kontakt for mer informasjon.

Se bilder av skolene du kan ha praksis i ved å laste ned denne powerpointen: Last ned.

Sosialt arbeid/barnevern

Vi tilbyr praksis på et senter for gravide jenter/unge kvinner. Jentene kommer til senteret fordi de ikke har noe sted å være i en utfordrende livssituasjon. De bor på senteret i kortere eller lengre perioder, fram til barnet er 2-3 måneder. Senteret tilbyr undervisning, veiledning og opplæring i praktiske ferdigheter.

Senteret er en aktuell praksisplass for studenter innen sykepleie, sosialt arbeid eller barnevern. Praksisperioden må være minimum en måned. Senteret tar dessverre ikke imot mannlige studenter i praksis. Dette er fordi mange av jentene har opplevd seksuelle overgrep og har et anstrengt forhold til menn.

Pris

Her kan du lese mer om priser for å reise gjennom NMS Exchange

Les mer

Boforhold

Les mer om hvordan du vil bo i Thailand

Les mer

Kamerun

Her finner du mer informasjon om praksismuligheter i Kamerun

Les mer

Madagaskar

Her finner du mer informasjon om praksismuligheter på Madagaskar

Les mer

Kontakt oss

    Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp