Gi en gave
Meny
Last ned

Områdestevne og jubilering i Hedmark

Søndag 29. august inviterte Eidskog til områdestevnet for Solør, Vinger og Odal, en varm og vakker sensommerdag. Der var det også tre jubilerende foreninger som kom med minner fra 455 summerte aktive misjonsår!
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Kari Hov Brøderud var en av dem som ble valgt inn i styret som denne dagen ble valgt, og hun har her samlet noen tanker rundt hva som skjedde på dette områdestevnet:

Vi samlet oss først til gudstjeneste i Eidskog kirke, hvor Janne Sannesmoen var liturg, og tidligere Mali-misjonær Helge Vatne talte.

Etter middag på Skotterud bedehus samlet vi oss til årsmøte, ledet av Inge Walla. Det nye styret er ikke konstituert enda, men består av Janne Sannesmoen, Kari Hov Brøderud, Ole Erik Lindalen, Jostein Verpe, Morten Hagen Grindvoll. Vara: Thor Ringsbu og Solveig Delviken.

Misjonsfesten hadde et allsidig program, og ble ledet av Thor Ringsbu, mens Wenche Walla spilte til allsangen. Sangduoen «Øss to» hadde friske og gode sanginnslag: Jens Ivar Amundsen og Bjørn Håkon Langbrumoen fra Skotterud (bildet under).

Helge Vatne holdt et interessant og engasjerende foredrag om NMS sitt arbeid blant fulanifolket i Mali. Han la vekt på radioarbeidet med andakter og folkeopplysnings-program. Bekjempelse av kjønnslemlestelse, bibeloversettelse, leseopplæring og kosthold er andre viktige arbeidsområder. Han poengterte at NMS har et godt samarbeid med andre organisasjoner.

Ole Erik Lindalen orienterte fra Regionstyret Øst, spesielt om Lilleborg kirke, den nye storstua til NMS i Oslo, og bruken av den. Bildet under: Ole Erik Lindalen takker avgående leder i Solør, Vinger og Odal områdeutvalg, Inge Walla, for lang og tro tjeneste.

Thor Ringsbu orienterte litt om NMS i dag, bl.a. blir inspirasjonssamlinger holdt i vår region 25. september (på fem ulike steder). Vi møtes på Mesnali, Camp Sjusjøen.

Tre jubilerende misjonsforeninger fikk slippe til med gode historier fra et langt liv i tjenesten. Trolig vil de markere sine jubileer senere i år, men det var fint å høre litt fra deres arbeid. Fra venstre på bildet: Thor Ringsbu og Signe Opseth (Kongsvinger misjonsforening 150 år), Undis Myhrer Berg (Fjeld og Thoner misjonsforening, Nord-Odal 145 år) og Eira Lindemark (Sand misjonsforening, Nord-Odal 160 år).

Mange ble behørig takket av leder Inge Walla. Han fikk selv stor takk etter en solid innsats i områdeutvalget i til sammen 11 år.

(Alle foto: Jostein Verpe)

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp