Gi en gave
Meny
Last ned

Prosjektmidler til nyskapende tiltak i regionene

Avdeling Frivillighet viderefører ordningen som gir ansatte og frivillige i menigheter med misjonsavtale, samt frivillige i regionene, mulighet til å søke om penger for å prøve ut nye tiltak lokalt.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Prosjektmidlene skal bidra til innovativ utvikling av NMS sitt arbeid i regionene, og de skal gå til tidsavgrensede prosjekter og tiltak som styrker innovasjon og nytenkning.

Vedlagt utlysning forteller om kriteriene som må være på plass for å få tildelt penger. Det overføres ikke penger til de som får søknaden innvilget, men de får et prosjektnummer, og så settes utgiftene til prosjektet på avdeling Frivillighet 13500 med rett prosjektnummer.

Avdelingsleder i Frivillighet, Silje Sjøtveit, vil følge opp prosjektene som får innvilget søknaden. Det vil skje via oppfølgingssamtaler, veiledning og prosjektbesøk.

Målet med denne ordningen er å få til en reell nedenfra og opp-bevegelse i NMS – der frivillige får bygge og skape noe lokalt som kan utløse og forløse misjonsengasjement i den tiden vi lever i.

Prosjektene skal:

  • Være nyskapende og ha overføringsverdi til andre regioner
  • Være knyttet opp til NMS sin strategi for 2024 – 2030
  • Utløse frivillig engasjement regionalt
  • Øke inntektene til NMS sitt arbeid på sikt

Samarbeide med andre aktører i samfunnet. Les mer i vedlegget om fremgangsmåte for søknaden.

Rammer og frister

  • Økonomisk ramme for denne utlysningen er fra 2000,- til 100.000,- per prosjekt for hele prosjektperioden.
  • Det gis støtte primært til ett- og toårige prosjekter.
  • Søknadsfristen er 1.april
  • De innvilgede prosjektene kunngjøres innen: 1.mai

Alle søknader mailes til leder i Frivillighet: siljes@nms.no.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp