Gi en gave
Meny
Last ned

Utdeling av prosjektmidler i regionene

Det kom inn 9 søknader innen fristen 1.april 2023 på prosjektmidler i regionene.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Dette engasjementet fra regionene er vi veldig glade og takknemlige for! Det viser et stort engasjement og hjerte for å gi et løft til det lokale misjonsengasjementet.

Lederteamet har innvilget seks av ni søknader med totalt 242 000 kroner.

Lederteamet i Frivillighet har gått gjennom alle søknadene, drøftet de internt i NMS med aktuelle rådgivere og sett de opp mot følgende formål og kriterier:

Formål

Prosjektmidlene skal bidra til innovativ utvikling av NMS sitt arbeid i regionene. Prosjektmidlene skal gå til tidsavgrensede prosjekter og tiltak som styrker innovasjon og nytenkning, samt økt misjonsengasjement og økte inntekter til NMS sitt arbeid globalt.

Kriterier

Prosjektene skal:

 • Være nyskapende og ha overføringsverdi til andre regioner
 • Være knyttet opp til NMS sin strategi for 2023 – 2030
 • Utløse frivillig engasjement regionalt
 • Øke inntektene til NMS sitt arbeid på sikt
 • Samarbeide med andre aktører i samfunnet

Lederteamet i Frivillighet består av:

 • Bente Bjørseth – Leder for misjonskonsulentene
 • Hildegunn L. Berntsen – Leder for regionkoordinatorene
 • Øivind Refvik – Leder for rådgivere menighet nasjonalt
 • Evy T. Nyvoll – Stedfortreder for avdelingsleder
 • Kristian Mjølsneset – Seksjonsleder for internasjonal frivillighet
 • Silje Sjøtveit – Avdelingsleder i frivillighet

Følgende prosjekter har fått tildelt prosjektstøtte:

NMS Lilleborg middagsfellesskap

Frivillige i Lilleborg har inngått avtale med matsentralen i Oslo, og tilbyr gratis middag for beboere i nærmiljøet rundt NMS Lilleborg hver tirsdag.

 

Eksistensielle hverdagssamtaler

Connect Oslo har i samarbeid med diakon Marianne Magnussen søkt Kirkerådet og Barne- og familiedepartementet om et større beløp til et prosjekt for å utvikle et kurs rettet mot studenter for å legge til rette for eksistensielle hverdagssamtaler. Marianne har allerede et samarbeid med NMS der hun prøver ut «Inviterende småfellesskap» i samarbeid med to misjonsforeninger i NMS. Prosjektmidlene fra NMS er et lite bidrag inn i dette nye prosjektet.

 

Misjon i Hagen

Greta Gravås Aarthun vil ved hjelp av prosjektmidlene utarbeide et eget hefte som beskriver konseptet «Misjon i hagen»(MIHA) som hun har jobbet frem på Høgaunet gård i Trøndelag over flere år. Prosjektmidlene vil også gjøre det mulig for henne å reise rundt i regionene for å inspirere til flere misjonsengasjerte til å arrangere MIHA lokalt.

Greta Gravås Aarthun fikk NMS’ egen frivilligpris i 2020 for sitt engasjement for MIHA. Under kan du se en video av prisoverrekkelsen:

Inspirasjon fra Madagaskar

Nora Fjose og flere misjonsvenner rundt henne, har tatt et privat initiativ for å få Fanja fra Madagaskar til Norge. Fanja er leder for kvinnene som broderer dåpsklutene som selges til Dnk. Det planlegges en inspirasjonsreise til blant annet Nord -Norge tidlig høsten 2023, og prosjektmidlene vil bidra til å finansiere deler av utgiftene knyttet til denne inspirasjonsreisen.

 

Se, jeg gjør noe nytt, nå spirer det frem

Områdeutvalget i Hedmark, Camp Sjusjøen og Misjonskonsulent i Øst har fått prosjektmidler for å øke misjonsinteressen i menigheter i innlandet. De vil spesielt invitere ansatte og frivillige fra enkelte menigheter med misjonsavtale til en allerede eksisterende søndagsmiddag på Camp Sjusjøen. I tillegg vil de legge til rette for et påfølgende inspirerende program med fokus på misjon.

 

Ung Dialog – Bodø

Sokneprest og menighetsråd i Rønvik kirke har sammen med områdeutvalget i Salten fått innvilget prosjektmidler til å gjennomføre et større prosjekt med utveksling av ungdommer i Rønvik menighet. Målet er å vitalisere misjonsengasjementet og givertjenesten rundt misjonsavtalen Rønvik har med NMS med Estland som fokusland. Dette prosjektet vil skje i nært samarbeid med Uteam i NMSU.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp