Gi en gave
Meny
Foto: Øystein Bjørdal er tidligere styreleder i NMS region øst og leder for huskomiteen for NMS Lilleborg. Last ned

Den norske kirkes globale oppdrag

Pandemien har forsterket behovet for å tenke mer globalt om kirken. Hva betyr det for det lokale menighetsliv og misjonsarbeid?
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Høstens kirkemøte (KM) vedtok Den norske kirkes globale oppdrag som fokuserer på hvordan vi som kirke kan leve ut Guds vilje for alle mennesker og for skaperverket. En av erfaringene pandemien har gitt oss, er økt fattigdom og ulikhet mellom land og folkeslag. Klimakriser og naturødeleggelser har enorme konsekvenser og rammer hardest de som har minst. Denne dramatiske, globale utvikling vil sette sitt preg på kommende økumeniske samtaler og generalforsamlinger, uttrykker KM.

KM ber lokalmenighetene synliggjøre og styrke kirkens globale oppdrag. Den enkelte kristne er døpt inn i en lokal menighet, men er også del av den verdensvide kirke, som dåpsliturgien sier. Den henviser også til misjonsbefalingen og Lukas 4: «Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.»

Hvordan kan lokalmenigheten bidra til dette? KM konkretiserer:

 • Alle døpte er sendt til å forkynne evangeliet i ord og handling og har medansvar for kirkens oppdrag i verden.
 • Samarbeid menighet og misjon (SMM) må forsterkes, og man må hente mer inspirasjon og ressurser fra søsterkirker og økumeniske organisasjoner.
 • Gudstjenestefeiring hvor det verdensvide gudstjenestefellesskap står i fokus.
 • Bruke Samisk kirkeråd som en ressurs til ulike minoriteters trostradisjon og åndelighet.
 • Ha minst én misjonsavtale med SMM og stimulere til kirkebyggende arbeid med søsterkirker.
 • Støtte opp om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og delta i humanitære katastrofeinnsamlinger.
 • Stimulere lokaløkumenisk samarbeid og religionsdialog og ta i bruk «Handlingsplan for kristne migranter.»

KM–vedtaket harmonerer med NMS sin visjon om å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. KM har vedtatt følgende globale prioriteringer fram mot 2030:

 • Formidle evangeliet om frelsen i Jesus Kristus gjennom ord og handling.
 • Fremme kirkens enhet gjennom teologiske læresamtaler.
 • Formidle Guds kjærlighet til skaperverket.
 • Utføre kirkens diakonale oppdrag.
 • Videreutvikle en misjonsforståelse basert på marginalisertes perspektiv.

«Mens kurvene for medlemskap og kirkelige handlinger synker her hjemme, er kristendommen den sterkest voksende religion i verden. Det blir «mer himmel på jorda» når den globale kirken vokser og evangeliet forkynnes for nye mennesker», skrev Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør i Mellomkirkelig råd, i Dagen desember i fjor. Og i 2018 fortalte daværende SMM–leder, nå NMS–misjonær, Knut Hallen, om et sterkt møte med katolske, protestantiske, ortodokse, evangelikale og pentakostale kristne under Kirkenes verdensrådsmøte i Tanzania. «Fokus på Jesus og dybdene i Bibelens budskap gir håp for kirkens enhet framover. I vår egen sammenheng her på berget er det ikke minst våre nye kristne landsmenn, bl.a. fra land hvor norske misjonsorganisasjoner har vært med og så evangeliet, som gir oss denne mulighet nå», skrev han i Luthersk Kirketidende i 2018 og oppfordret til økumeniske og flerkulturelle arrangement.

DNKs globale oppdrag er en god utfordring for NMS som har et nært forhold til DNK. Mange er aktive både i NMS og lokalmenigheten. Hvordan kan vi følge opp KM-vedtaket i det lokale misjonsarbeidet og i menighetenes misjonsavtaler? Vi må synliggjøre lokalmenigheten som en del av den globale kirkes oppdrag i verden. På dette området har NMS mye erfaring og kompetanse. Lars E. Kielland, prest og misjonsrådgiver i Hamar bispedømme, skriver i Luthersk Kirketidende at kontakten med nærmiljøet er viktig, blant annet gjennom gjenbruksbutikkene.

De fremstår som et symbol og en motvekt til vår tids «bruk og kast»-mentalitet.

Vi oppfordrer til å ta disse tanker opp som tema på misjonssamlinger i år. Med hjelp fra bispedømmets misjonsrådgivere kan det lages seminarer og samlinger for flere foreninger og fellesskap til inspirasjon, informasjon og utfordring til det å være et lokalt fellesskap i den verdensvide kirke. Inviter gjerne den lokale presten og andre ansatte i menigheten.

Denne kommentaren står på trykk i MT 3. Ønsker du å motta Misjonstidende seks ganger i året, helt gratis? Registrer deg gjerne i skjemaet under.

Jeg vil bli MT-abonnent og motta seks nummer årlig.

  PS: Du kan også sende en sms med "NMS MT" til 2490

  Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp