Gi en gave
Meny
Last ned

Sammen vil vi utrydde fattigdom

Du er med på å gi framtid og håp!
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Når vi skal beskrive hva NMS gjør i verden, sier vi at vi vil dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom. Det er ganske store ord! Men så har vi også et stort oppdrag og en enda større oppdragsgiver.

Etter korona-pandemien har den ekstreme fattigdommen i verden økt kraftig. Dette arbeidet er derfor blitt enda viktigere. Vi har muligheten til å skape forandring og til å gi framtid og håp til mennesker som lever i stor fattigdom.

Julekampanje for Madagaskar

Årets julekampanje går til fattigdomsbekjempende prosjekter på Madagaskar.

Madagaskar er ett av landene som har opplevd en sterk vekst i ekstrem fattigdom etter pandemien. 80% av befolkningen lever ifølge FN på et eksistensminimum. Millioner av barn legger seg sultne om kvelden.

Inntekt er veien ut av fattigdom

NMS støtter et viktig diakonalt arbeid i Antsirabe som driver med matutdeling, lese- og skriveopplæring og yrkesopplæring for unge voksne. Vi har også en ordning som gir stipender til elever og studenter. Den beste veien ut av fattigdom er gjennom arbeid. Derfor er skolegang og utdanning viktig.

Matsikkerhet

Et annet nøkkelord er matsikkerhet. Den største yrkesgruppen på Madagaskar er bønder. Likevel produseres det ikke mat nok til å mette befolkningen. Dette er et problem som bare blir større når klimaendringer, tørke og sykloner ødelegger avlingene. Derfor skal det nå startes et nytt fattigdomsbekjempende prosjekt på Madagaskar som skal jobbe med klimasmart jordbruk.

 

Slik utrydder vi fattigdom sammen

Egypt

 • Sommerskole med yrkesopplæring for gutter på senteret Anafora.

ANAFORA: Gutter på leir på Anafora.

Mali

 • Landsbyutviklingsprosjekt med spare- og lånekasser for kvinner
 • Use Your Talents metoden som brukes aktivt for å hjelpe mennesker i gang med inntektsbringende aktiviteter

MALI: Illustrasjonsfoto: Ingvald Andersen Frøyen

Kamerun

 • Skolepenger, skolebøker og helsehjelp til barn som er foreldreløse på grunn av AIDS
 • Fond som betaler hele eller deler av sykehusregningen for pasienter som ikke har råd til behandling
 • Stipend som dekker skolepengene på Collège Protestante for elever fra fattige familier
 • Miljøprosjekt md treplanting og bedre forbrenningsovner som på sikt bidrar til å redusere fattigdom

Madagaskar

 • Matutdeling
 • Yrkesopplæring for unge voksne
 • Stipend til elever og studenter
 • Støtte til mor-barn-helse
 • Nytt prosjekt: Starthjelp til kvinner som vil begynne med husdyrhold
 • Nytt prosjekt i 2023: Klimasmart jordbruk

MADAGASKAR: Illustrasjonsfoto: Endre Hilleren.

Etiopia

 • Støtte til marginaliserte minoritetsgrupper i Vest-Etiopia
 • Stipend til elever og studenter
 • Nødhjelp til mennesker som rammes av urolighetene
 • Yrkesopplæring og støtte til hjemvendte migranter

ETIOPIA: Illustrasjonsfoto: Arild Vik

Pakistan

 • De kristne er blant de aller fattigste i Pakistan. NMS støtter kirkens utviklings- og hjelpekontor, som istandsetter kristne familier til å forsørge seg selv

PAKISTAN: Illustrasjonsfoto: Åslaug Ihle Thingnæs

Thailand

 • Barnehagen Lovsanghjemmet som gjør at barna i slummen går mer og lenger på skole
 • Støtte til utdannelse
 • Forebygge menneskehandel gjennom prosjektet «trygge og sterke familier». Prosjektet ønsker å bidra til at barn fra fattige familie kan bo hjemme hos familien istedenfor å måtte flytte til storbyen for å skaffe inntekt
 • Den gassiske misjonæren Rova driver med forebyggende helsearbeid blant de fattigste i Nan-området
 • Utruste kirkearbeidere til å jobbe for å forbedre sine naboers livsvilkår, gi grunnleggende helsehjelp, forebygge menneskehandel og utrydde fattigdom.
 • Hjelpetiltak når ulykker skjer, for eksempel pandemien. Da er det alltid de fattigste som lider mest.

THAILAND: Illustrasjonsfoto.

Kina

 • Use your Talents–metoden brukes til å istandsette menighetene til å hjelpe fattige i lokalmiljøet, for eksempel måltider til enslige eldre og leksehjelp til barn som vokser opp hos besteforeldre.
 • Stipend til fattige studenter på teologisk seminar og bibelskole

KINA: Illustrasjonsfoto: Marit Mjølsneset.

Laos

 • Vanntilgang og skolebygg til avsidesliggende landsbyer

LAOS: Illustrasjonsfoto.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp