Gi en gave
Meny
Foto: Pierrot Men Last ned

Skoleplassen til 632 barn på Madagaskar er reddet

632 barn, de fleste blant dem døve og blinde, sto i fare for å miste skoleplassen på Madagaskar. NMS kan med stor glede fortelle at skoleplassene er reddet.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Gjennom sommeren har NMS rettet mye oppmerksomhet på et inkluderingsprosjekt drevet av Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM). 632 barn, de fleste døve og blinde, har fått gå på vanlig skole og blitt inkludert i samfunnet. Inkluderingsprosjektet har fått støtte, blant annet fra norske bistandsmidler. Men grunnet krigen i Ukraina har den norske ambassadeseksjonen i landet blitt lagt ned, med den konsekvens at det opprinnelige samarbeidet om inkluderende utdanning forsvant.

De 632 barna sto i fare for å miste skoleplassen.

– For barna og familiene ville det vært katastrofalt hvis skoleplassen forsvant, sier generalsekretær Helge S. Gaard i NMS.

Inkludert i skole

Gjennom inkluderingsprosjektet Miara Mianatra på Madagaskar får barn med ulike funksjonsnedsettelser muligheten til å gå på ordinære skoler. Lærerne er spesialutdannet, og undervisningen er tilpasset. NMS bidrar til at sårbare barn fra fattige familier får mulighet til å gå på skole. Totalt er det 632 barn som får skolegang gjennom Miara Mianatra.

Derfor ble oppmerksomheten rettet mot nettopp dette inkluderingsprosjektet i NMS’ sommerkampanje. Responsen fra norske givere har vært overveldende.

– For å redde skoleplassene for to skoleår, trengte vi to millioner kroner. Da sommerkampanjen ble avsluttet i august hadde det kommet inn over 2,1 millioner kroner, sier Gaard.

Det betyr at skoleplassen for de 632 elevene er reddet.

NMS har også, i samarbeid med Digni, fått på plass noe alternativ finansiering fra norske myndigheter. Men uten det fantastisk gode innsamlingsresultatet fra NMS’ sommerkampanje kunne ikke det planlagte utdanningstilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne blitt opprettholdt de to førstkommende skoleårene.

NMS har også sikret finansiering av dette skoleprogrammet for ytterligere to år, for skoleårene 2025 til 2027.

– Vi er svært takknemlige overfor våre givere som har respondert godt på sommerkampanjen vår. Mange barn med funksjonsnedsettelser blir dessverre gjemt bort i hjemmene. Nå opprettholdes et flott inkluderingsprosjekt som gir mange muligheter videre i livet, avslutter Gaard.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp