Gi en gave
Meny
Foto: Ole Syltebø Last ned

Sophie kom med evangeliet!

«Uten misjon ville ikke jeg vært her», sa Sophie Moke Meteke fra Kamerun under misjonsgudstjenesten i Fiksdal kirke søndag 7. april. 
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post


Sophie Moke Meteke og Petter Dahle under misjonsgudstjenesten i Fiksdal kirke.

Et sterkere vitnesbyrd om evangeliets kraft kunne ikke den fullsatte kirken fått. Sophie er til daglig vikar som kapellan i Averøy og i helgen var hun hovedtaler under områdestevnet for NMS i Romsdal.

Dette året var Fiksdal vertskap for årets områdestevne, som foregikk i Fiksdal kirke og det nybygde kykjelydshuset ved siden av kirken.

Petter Dahle er leder i Områdeutvalget og deltok i gudstjenesten som liturg mens Sophie talte over dagens tekst.

Senere deltok Sophie også med andakt og misjonsinformasjon under misjonsfesten. Her fortalte hun om sin kristne historie, som startet med hennes bestefar i Ngaoundéré i Kamerun.

Nå har hun selv reist 6000 kilometer for å følge prestekallet. Presteutdanningen har hun fra Kamerun, men tidligere har hun vært to år i Norge som student ved Hald internasjonale skole. Da hadde hun praksis på Harøya, lærte seg godt norsk og fikk en sterk tilknytning til Nord-Vestlandet. Derfor var hun ikke fremmed for å søke prestetjeneste i Norge etter fullført utdanning.


Fiksdal Kyrkjelydshus ga en flott ramme for misjonsfesten.

Områdestevne hadde god deltakelse og årsmøtet ble effektivt gjennomført under ledelse av Petter Dahle.  Petter presenterte årsmelding for Område Romsdal mens regionstyreleder Arne Drøpping presenterte informasjon og tall for region Møre og Romsdal. Arbeidet er i stor grad preget av stabilitet, der gjenbruksbutikkene bidrar på en positiv måte med inntekter sammen med tradisjonelle aktiviteter som foreningsarbeid, samarbeidsavtaler med menigheter og faste givere. Det var også informasjon fra gjenbruksbutikken i Molde ved styreleder Ole Syltebø og regionstyremedlem Gunnhild-Johanne Sandven leste hilsen fra landsstyret.


Fiksdal mannskor deltok med sang under ledelse av kantor Jostein Maude. Foto: Ole Syltebø

Områdeutvalgets medlemmer etter valget er Petter Dahle, Bente Linda Flatmo, Jahn-Sverre Jensen, Bergfrid Lindøy og Erling Nerheim.  En av områdeutvalgets oppgaver er å informere og inspirere til misjon, og det var en inspirert forsamling av misjonsinteresserte som reiste hjem fra årets områdestevne.


Et velfylt kakebord hører med til misjonsfesten. Foto: Ole Syltebø


Fiksdal møtte deltakerne på områdestevne med både sol og regn. Foto: Ole Syltebø


Bente Linda Flatmo ledet misjonsfesten på en trygg måte. Foto: Ole Syltebø


Sophie deltok også under misjonsfesten. Foto: Ole Syltebø

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp