Gi en gave
Meny
Last ned

Tusen takk for svar!

SMS-undersøkelse viste at over 90% er fornøyd med kontakten med NMS.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Fikk du SMS med en spørreundersøkelse i september? Det kom inn overveldende mange svar. Tusen takk til deg som ble med på denne undersøkelsen!

I september ble det sendt en SMS med en liten spørreundersøkelse til alle som abonnerer på MT Misjonstidende. Det viste seg å bli både spennende og inspirerende for oss som jobber med kommunikasjon i NMS. Vi fikk inn hele 915 svar på undersøkelsen, og hele 259 personer benyttet sjansen til å gi tilbakemeldinger i feltene der man kunne skrive fri tekst.

Ros og ris

Disse kommentarene er verdifull læring for kommunikasjonsarbeidet. Det kom inn mange innspill til ting som kan gjøres bedre, men også mye ros. «Supert med sånne undersøkelser, så en kan si hva en mener om kontakten med NMS», var det en som skrev, og det er det.

En annen skrev «Jeg føler meg verdifull ved å gi». Det er også helt sant. NMS kunne ikke vært til uten dere som på så mange ulike måter støtter arbeidet vårt. Det er du som er NMS!

Aller viktigst og flottest er det at hele 92,5% huket av for at de er fornøyde med kontakten med NMS.

Formålet med undersøkelsen var å lære mer om hva de som leser MT tenker om kontakten de har med NMS og om egen deltakelse i misjonsarbeid gjennom frivillig arbeid og givertjeneste. Vi lurte spesielt på om dette endrer seg med alderen, og om de yngste leserne tenker annerledes enn de eldre om dette.

Spørsmål og svar

Mange av de som sendte oss kommentarer kom med spørsmål og innspill som fortjener svar. Siden dette var en anonym undersøkelse, har vi ikke muligheten til å svare hver enkelt. Men her har vi samlet noen av de vanligste og noen av de viktigste kommentarene som ble skrevet, og fått rette personer i NMS til å svare. Kanskje du finner svar på noe du selv har lurt på?

 

«På nms.no leser vi om arbeidet. Det står om målgrupper, samarbeidspartnere og sosiale forhold. Men det står lite konkret hva samarbeidet går ut på. Samler NMS inn penger som fordeles til organisasjonene lokalt? Har NMS egne ansatte? Lokale eller norske? Hva er NMS sin rolle overfor samarbeidspartnerne?»

Svar fra Haakon Kessel, leder av NMS Global:

– I hovedsak arbeider NMS gjennom sine samarbeidskirker. Noen steder er det ikke kirker, men partnere som driver et kirkebyggende arbeid. Et eksempel på dette er SAT-7 i Midtøsten som ikke er et kirkesamfunn, men en organisasjon som når svært mange med evangeliet.

– De fleste av våre samarbeidskirker er kirker NMS selv har vært med på å etablere, men som nå er selvstendige. Vi ønsker å være støttespillere i deres arbeid der vi deler felles mål. Denne rollen fylles av misjonærer eller av rådgivere som bor i Norge. Det siste året har vi sendt mange nye misjonærer, etter en periode med mye nedgang. Dette mener vi det er viktig å fortsette med.

– Samtidig har vi også mange lokalt ansatte på feltene. Noen av dem er feltkoordinatorer som leder arbeidet lokalt. Andre er ansatt gjennom de mange prosjekter vi er med å drive og støtte. Slik sett kan man si at det er minst like mange engasjert i NMS sitt arbeid som før, selv om antallet norske misjonærer er lavere enn tidligere. De innsamlede midler fordeles etter størrelse. Noe er til prosjekt, noe til finansiering av personell.

 

«Jeg føler at NMS er blitt mer opptatt av for eksempel fattigdom enn evangelisering. Derfor er jeg på vei ut av NMS.»

Svar fra Haakon Kessel, leder av NMS Global:

– Takk for at du bringer fram et viktig anliggende. Jeg er lei meg for at du er på vei ut av NMS fordi «NMS er blitt mer opptatt av fattigdom enn evangelisering». Men jeg er glad for anledningen til å svare på det. NMS har tre fokusområder: Sammen vil vi dele troen på Jesus, sammen vil vi bekjempe urettferdighet og sammen vil vi utrydde fattigdom. Troen på Jesus er kilden til alt vi gjør. Det vil vi være tydelige på. Vi ønsker ikke at det skal være et motsetningsfylt forhold mellom bekjempelse av fattigdom og evangelisering. Ordet og bordet, ord og gjerninger, tro og handling – det er mange måter å si det på. Det er ikke alltid dette kommer like tydelig fram og derfor er det fint med en slik anledning til å si at formidlingen av evangeliet i ord og handling er og blir NMS’ oppdrag. I våre samarbeidskirker opplever vi at sterkt fokus på evangelisering og et engasjement for lidende mennesker går helt naturlig hånd i hånd. Et godt eksempel er den kirken i Madagaskar som er en av de største lutherske kirker i verden. Her har de fra første stund hatt omsorg for de fattigste og marginaliserte i samfunnet gjennom blant annet omsorgslandsbyene. Helt fra de første misjonærene ankom Sør-Afrika ble de kjent for både budskapet om Jesus og omsorgen for medmennesker. Dette må alltid gå hånd i hånd, men det kan godt hende at det ikke alltid blir kommunisert godt nok. Jeg kunne nevne mange flere eksempler. Ta gjerne kontakt med meg så kan jeg forklare mer og forhåpentligvis vise at formidling av tro er kjernen i det NMS gjør og det er vår identitet. Vi tar gjerne imot råd om hvordan vi kan kommunisere dette bedre.

 

«Jeg synes trykksaker i posten, MT og brev, er sløseri med organisasjonens midler. Jeg tilhører riktig nok den yngre garde, er bare 70, men likevel burde det snart være på tide å avslutte disse rutinene.»

Svar fra Trond Hjorteland, avdelingsleder Kommunikasjon og Innsamling:

– Det er faktisk mange som fortsatt ønsker å få brev, giroer og MT i postkassen. Når det gjelder MT, som blir sendt ut gratis, er det mange som velger å betale et frivillig abonnement. Dette har faktisk vist seg å dekke hele kostnaden med trykking og porto. For de andre utsendelsene av brev og giroer, gir disse langt større inntekter enn vi har utgifter. Dette er inntekter som går til misjonsarbeidet.

 

«Det koster å sende post, pengene bør brukes mest mulig til å forkynne budskapet til uomvendte! Det gjelder også administrasjon! NMS balanserer på grensen til overadministrasjon!»

Svar fra Trond Hjorteland, avdelingsleder Kommunikasjon og Innsamling:

– Ja, det er ganske dyrt å sende brev og giroer i posten. Likevel er inntektene fra disse utsendelsene langt høyere enn utgiftene – og overskuddet går til misjonsarbeidet i 17 land. Dersom vi ikke hadde sendt ut noe i posten, ville vi hatt mye mindre midler til de nær 150 prosjektene vi støtter. NMS er også opptatt av god og transparent forvaltning. Det krever noe administrasjon, blant annet til revisjon og prosjektoppfølging, men vi jobber hele tiden med å ha så lave administrasjonskostnader som mulig. Av pengene vi samler inn, går 18,7 % til å dekke administrative utgifter.

 

«Flott med de personlige historiene på nettsiden. Positivt med samtaleheftene. Mye interessant å lese om arbeidet. Dette bør enda flere få del i!»

Svar fra Trond Hjorteland, avdelingsleder Kommunikasjon og Innsamling:

– Mange ønsker å lese personlige historier, ikke minst den serien vi har kalt for «En misjonærs historie» som vi både publiserer i Misjonstidende og på våre nettsider. Samtaleheftene våre kan vi også anbefale på det varmeste! Vi er avhengige av at leserne blir ambassadører for innholdet vi publiserer – og vi vil frimodig oppfordre alle til å dele historiene vi publiserer med de rundt seg. Send oss gjerne en melding om dere vet om noen som kunne hatt glede av å få Misjonstidende i posten – da vil det bli sendt vedkommende, gratis.

 

«Misjonstidende er et kjekt blad. Den hellige ånd er tydelig tilstede. Blir glad av å lese!»

Svar fra Helene Reite Uglem, redaktør for MT:

– Tusen takk for oppmuntrende ord! Slikt inspirerer og gleder oss å høre. Vi tror MT handler om mer enn det å samle inn penger. Det handler om å fortelle om det Gud gjør, i prosjektene, i samarbeidslandene og i menneskers liv. Vi skal informere, skape refleksjon og inspirasjon. Det har MT gjort siden 1845, og det skal vi fortsette med.

 

«Hvorfor pakkes MT fremdeles inn i plast?»

Svar fra Helene Reite Uglem, redaktør for MT:

– Det følger en giro med hvert nummer av MT. Den er adressebærende og har i tillegg et KID–nummer som gjør at gavene registreres automatisk på rett person og formål. Dermed sparer man både tid og administrasjon. Plasten må til for å holde giroen på plass. Men kan vi ikke bruke bioplast? I dag er bioplast veldig dyrt. Den dagen dette kommer ned til en pris vi kan forsvare, går vi over til bioplast.

 

«Kan det lages TV for misjonsforeninger?»

Svar fra Andreas Dirdal Kydland, kommunikasjonsrådgiver digitale medier:

– En gang i måneden produserer vi infosendinger for frivillige. Vi oppfordrer til å se disse sendingene også i misjonsforeningene. Sendingene kan både sees direkte og i etterkant. Her finner du alle sendingene som er laget til nå. Disse sendingene er fine å se i lang tid etter at de er blitt produsert. Blant annet er det ofte misjonærer som er med, som forteller fra arbeidet sitt.

– Vi har også andre filmer som egner seg til bruk i foreningene. Jeg vil spesielt anbefale filmene med forkynnelse og fortelling av Roar Vik som er misjonskonsulent i Stavanger. Her finner du dem.

 

«Jeg savner bedre filmer fra misjonsarbeidet.»

Svar fra Andreas Dirdal Kydland, kommunikasjonsrådgiver digitale medier:

– Vi har de siste årene hatt en stor produksjon av filmer. Alle ligger tilgjengelige nett på YouTube og på Vimeo. Via Vimeo er det mulig å laste ned filmene slik at de kan sees uten å være koblet til internett. Vi fortsetter kontinuerlig å produsere filmer. En helt ny film i høst handler om miljøprosjektene i Kamerun. Den kan du se her, eller under:

«Det er vanskelig å komme inn på infosendingene.»

Svar fra Andreas Dirdal Kydland, kommunikasjonsrådgiver digitale medier:

– Det er dumt at noen opplever vanskeligheter med å se infosendingene for frivillige. Vi vil gjerne høre hva som spesifikt oppleves som vanskelig, slik at vi forhåpentligvis kan gjøre det enklere å få tilgang. Ta gjerne kontakt med meg på e-post, andreask@nms.no, hvis du opplever problemer med å komme inn.

Link til sendingene, som arrangeres hver første torsdag i måneden klokken 20.00 – 20.30, ligger tilgjengelig på nms.no/infosendinger, og du kan se sendingene i etterkant på YouTube.

 

«Jeg skulle ønske jeg kunne velge hva slags info jeg får.»

Svar fra Trond Hjorteland, avdelingsleder Kommunikasjon og Innsamling:

– Det ønsket jobber vi med å oppfylle. Nye teknologiske løsninger gjør det lettere og billigere å henvende seg på ulikt vis til ulike grupper. Vi håper alle som er engasjert i NMS vil merke at informasjonen de får fra oss svarer til de ønskene de har. En ny mulighet som gjør det lettere for alle NMS-ere å velge hva de vil ha informasjon om, får vi i en ny app som snart vil bli lansert. Takket være en smart ansatt har vi fått muligheten til å utvikle en app uten at det har kostet oss mye penger. I denne appen kan man gjøre innstillinger som bestemmer hva slags varsler med informasjon man vil få. Vi håper den vil bli til glede for mange.

 

«Jeg synes forholdet til NMS er godt. Jeg kjenner meg sett og at jeg er en liten brikke i dette store NMS-arbeidet. Jeg har NMS-identitet.»

Svar fra Silje Sjøtveit, avdelingsleder Frivillighet

– Det var veldig fint å høre! Det er svært gledelig at 92,5 av de som svarte er fornøyd med sin kontakt med NMS, slik det uttrykkes i denne tilbakemeldingen. Det gir håp for arbeidet framover.

 

«Jeg synes NMS er dårlig på kontakt. Alt skjer digitalt, til og med møter og andakter. Tror de fleste trenger menneskelig kontakt. Vurderer mitt medlemskap og givertjeneste.»

«Det oppleves mye mer upersonlig enn tidligere. Mye mindre lokal og sentral aktivitet, svært få hjemmearbeidere til «det dertil nødvendige hjemmearbeid» som dessverre er tatt ut av grunnreglene.»

Svar fra Silje Sjøtveit, avdelingsleder Frivillighet

– Vi er opptatt av å lære hvordan vi kan bli bedre, og da er tilbakemeldinger som går på at for mye skjer på digitale flater viktig for oss å ta tak i. Samtidig ønsker jeg å nyansere bildet litt. Det stemmer at NMS har satset på nettsiden og digitale ressurser de siste årene. Men vi har samtidig bevisst valgt å holde på både regionbladene, MT Misjonstidende og mennesker som formidler misjonsinformasjon og forkynner regionalt. Det siste året har vi ansatt flere i regionarbeidet, og vi jobber med å få til en dreining i arbeidet som gjør at vi når ut med andakter, forkynnelse og misjonsinfo på enda flere gudstjenester, misjonsmøter og i misjonsforeninger og småfellesskap. Det innebærer at vi har et større fokus på utrustning og opplæring av frivillige i NMS til å ta del i dette arbeidet. Nylig lanserte vi formidlerordningen som skal gjøre det enda lettere for frivillige å finne ansatte i NMS til å bidra på større lokale arrangementer. I tillegg har hver region en oversikt over frivillige som gjerne besøker menigheter og misjonsforeninger.

 

«Det er dumt at dere krever medlemskap.»

Svar fra Silje Sjøtveit, avdelingsleder Frivillighet:

– Når det gjelder medlemskap, så er det per i dag ikke et krav å være medlem i NMS for å være frivillig engasjert. Det har akkurat gått ut en flyer om medlemskapsordningen i NMS som startet som et initiativ blant frivillige i region Øst. Vi håper dette fører til gode samtaler om medlemskap i NMS, slik at vi får en ordning som er godt forankret i organisasjonen. I dag kan du bli enkeltmedlem ved å betale en kontingent på kr 295,- i året. Da har du demokratiske rettigheter under generalforsamlingen, og du får MT tilsendt gratis i posten. I tillegg har vi en ordning der misjonsforeninger og småfellesskap kan være medlem i NMS, og da blir kun lederen registrert i våre systemer. Til generalforsamlingen kan man sende én delegat fra hver forening. Ved å bli enkeltmedlem i NMS viser du støtte til NMS sitt arbeid, og det gir organisasjonen mulighet til å komme i kontakt med deg. Her kan du bli medlem i NMS.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp