Gi en gave
Meny
Foto: Frode Brügger Sætre / GUINEA: Misjonær Frode Brügger Sætre kartlegger muligheten for å drive misjon blant fulanier og å skape et bibelundervisningssted i Guinea. Last ned

Ser de usette

Omstruktureringen høsten 2021 gjorde WAMENA til et sentralt NMS-begrep. Optimisme og sikkerhetsvurderinger preget 2021.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Denne artikkelen står på trykk i den nyeste utgaven av MT Misjonstidende som også inneholder årbok for 2021. Seksjonsleder Nils Endre Eikeland i seksjon Vest-Afrika, Midtøsten, og Nord-Afrika (WAMENA) reflekterer rundt det som preget seksjonens arbeid i 2021.

Akronymet WAMENA er ikke mer avansert enn at det på engelsk dekker den geografiske regionen Vest- og Nord-Afrika samt Midtøsten.

Nils Endre Eikeland
seksjonsleder WAMENA. Foto: Maria Indrøy Risanger

– Endelig er vi i gang igjen etter gjenåpningen, sier seksjonens leder Nils Endre Eikeland.

Både han og WAMENA-seksjonen ser fram til å gå inn i nyvalgte fokusområder: Relasjoner mellom kristne og muslimer, migrasjon og arbeid med kvinners rettigheter.

Migrasjon

– Migrasjon er gjennomgangstema. Etniske og religiøse spenninger, ekstremisme, konflikter og klimaendringer fører til store flyktningstrømmer både i Vest-Afrika og Midtøsten, fortsetter Eikeland.

NMS vil styrke respekten og forståelsen for mennesker på flukt. Kirka i Kamerun har påvirkningskraft og ønsker å bidra til forsoning mellom kristne og muslimer, i tillegg til å bidra til bedre forvaltning av naturressursene.

– Den kristne satellitt-TV-kanalen SAT-7, som når 400 millioner mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika, er med sine programmer også en viktig kunnskapsformidler rundt flyktningsituasjonen. Videre støtter NMS integreringsarbeid og en arabisk kirke drevet av egyptiske kristne i Spania.

Menneskeverd i fokus

– Vi jobber mye med menneskerettighetsproblematikk, særlig i Midtøsten og Pakistan, påpeker Eikeland.

Han nevner støtte til unge kvinner som lures inn i ekteskap og tvangskonverteres til islam, og til mennesker anklaget for brudd på strenge blasfemilover.

– CLAAS i Pakistan er modig. Den lille menneskerettighetsorganisasjonen våger å stå opp for myndighetenes forsøk på å kue menneskerettigheter.

Eikeland sier at NMS ser grupper som ikke blir sett i eget samfunn og gir flere eksempler: Engasjementet for barn med funksjonshemming og barn som er foreldreløse som følge av aids i Kamerun. Anafora i Egypt sin sommer- og leirskole for gutter som arbeider ellers i året, samt traumebehandling av unge kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Samarbeidet med Church of Pakistan lærer kvinner å skape egne virksomheter, mens i en region i Mali er kvinnelig omskjæring stoppet, og operasjoner etter fødselsskader fjerner skamfølelse.

– Å løfte opp mennesker som ellers hadde gjemt seg er meningsfylt. Da orker man å stå i dilemmaer underveis. Kristne i Midtøsten er veldig takknemlige for at mennesker i andre deler av verden ber for dem og går sammen med dem. Under press og gjennom forfølgelse gir det lys i mørket.

Overveielser i Mali

I 2021 bød særlig Mali-arbeidet på risikoanalyser. Konfliktene i landet har eskalert, og offensiv og aggressiv krigføring fra myndighetene og opprørsgrupper har ført til flere sivile tap.

– Ett sikkerhetstiltak var å flytte misjonær Frode Brügger Sætre til Guinea. Han kartlegger nå muligheten for å drive misjon blant fulanier, kjernen i Mali-arbeidet, der.

I løpet av 2022 skal misjonen i Mali vurdere om det skal skapes et bibelundervisningssted i Guinea, noe WAMENA ser positivt på.

Arbeidet i Mali fortsetter med nasjonale krefter og misjonærer fra andre afrikanske land.

– Jeg er stolt over å støtte misjonærer som våger å stå i en slik krevende tjeneste.

Visste du at

43 kristne ble frikjent for falske anklager i områdene hvor seksjonen har arbeid i 2021.

12 257 896 mennesker fikk menneskerettighetskunnskap gjennom SAT-7 i 2021.

1842 ungdommer har gjennom 2021 fått kunnskap om irregulær migrasjon.

Optimisme i Kamerun

I Kamerun har kirka vært gjennom en krevende periode.

– Ved valget under generalforsamlingen i juli 2021 ble store deler av kirkeledelsen byttet ut. Den nyvalgte biskopen skaper optimisme. Han har stor støtte til å håndtere utfordringene, som i hovedsak består av gjeld, forteller Eikeland.

Biskop Baiguele ønsker en bærekraftig kirke.

– Han jobber for en samlet kirke under en felles visjon, vil bygge broer til partnere og vil satse på kvinner og ungdom. Kirken fikk i fjor sin første kvinnelige landsstyreleder, madame Rose Mvougah.

I Kamerun ble også et lederutviklingsprosjekt fra 2012 avsluttet med gode resultater i 2021. Styrer og råd har fått opplæring i hvordan de kan lede arbeidet lokalt, samt hvordan de kan ta seg av budsjettarbeid og økonomistyring. Opplæringen av prestestudenter har vært spesielt viktig. Finansieringen av det lokale arbeidet har også blitt bedre. Mange mener oppgjøret på generalforsamlingen var et resultat av dette prosjektet.

Historien fortsetter under bildet

KAMERUN: Nyvalgte biskop Baiguele (t.v.) i samarbeidskirka i Kamerun skaper optimisme blant partnere i både innland og utland. Her sammen med personalsjef Nestor Adamau i EELC. Foto: Haakon Kessel

Eikeland brenner for at lokale får eierskap og tillit til å drive og lede bærekraftig.

– Vi skal gå sammen med og gi råd, men nordmenn skal ikke styre showet. Vi må respektere at de kanskje tar andre valg. Det tror jeg er viktig for å skape bærekraft. De må selv få eie framtida si. Det gir NMS legitimitet at vi står sammen med våre venner i både gode og dårlige tider.

Studentutveksling

Framover satses det på studentutveksling i Kamerun. En studentkoordinator skal ansettes for å ta imot norske studenter for profesjonspraksis. Eikeland vil også tilrettelegge for at helsepersonell kan tjene med tid og kompetanse på Anafora, hvor en fullt utstyrt helseklinikk står uten personale. Han ønsker nemlig at avstanden mellom grasrota i Norge til prosjektene i WAMENA-regionen blir så kort som mulig.

Fra 2021 tar seksjonslederen særlig én ting med seg videre.

– Afrikanernes ukuelige mot og vilje til på ny å finne ut av alle utfordringene de står i. Håpet imponerer. På tross av vanskelige rammebetingelser finner de en vei og lar seg ikke knekke.

Jeg vil bli abonnent på Misjonstidende og motta seks utgaver i året – HELT gratis!

    PS: Du kan også sende en sms med "NMS MT" til 2490

    Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp