Gi en gave
Meny
Foto: Maria Indrøy Risanger / OMSORGSBY: Filadelfia er en av 152 omsorgsbyer på Madagaskar som i praksis er de som tar seg av psykisk syke i landet. Last ned

Nytt prosjekt utruster omsorgsbyene

Flere omsorgsbyer drevet av hyrdebevegelsen skal nå i gang med et nytt prosjekt for å utruste dem til å gjøre enda mer for psykiatriske pasienter.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

I et land med et nesten ikke-eksisterende psykiatrisk helsevesen, er det kirken som gjør mest for mennesker med psykiske vansker. Hyrdebevegelsen på Madagaskar gir omsorg til tusenvis av mennesker som ellers ville vært utstøtt.

Hyrder med kall

Hyrdebevegelsen er en bevegelse som trener og innvier kristne til å gjøre tjeneste i kirken og i samfunnet. Tusenvis av gassere er innviet som hyrder i kirken. Mange av dem gjør sin tjeneste i en av de 152 omsorgsbyene. Disse drives av Den gassisk-lutherske kirke (FLM) for å ta vare på mennesker som ellers ville falt utenfor samfunnet. Blant disse har mange psykiske utfordringer og sliter med rusproblemer. Hyrdene gir pasientene bofellesskap, omsorg, forbønn og arbeidstrening. En omsorgsby huser alt fra 10 til 200 pasienter. På Madagaskar forklares psykiske problemer ofte som besettelse og demoniske angrep. Demonutdrivelser er derfor vanlig. Men omsorgsbyene gir også andre typer behandling. En av grunnene til at man i liten grad bruker medikamenter, er at det ikke finnes ressurser til å få tak i dem.

Toky fikk hjelp

Rivosoa Nasoloniaina er både lege og innviet hyrde. Han jobber som rådgiver for NMS på Madagaskar. Som eksempel på betydningen av arbeidet i omsorgsbyene trekker han fram sitt nylige møte med 25 år gamle Toky:

– Da moren døde av kreft, ble Toky boende alene. Livet raknet og veien inn i rusmisbruk var kort. Han mistet kontakten med resten av familien. Da han ble gjenfunnet, både skitten og forkommen, sendte storfamilien ham til en omsorgsby, og der bodde han i fem måneder. Toky ble tatt imot av en hyrde som fikk vasket ham ren og som så etter ham døgnet rundt. Den første måneden sa han ikke ett ord. Men etter hvert begynte han å komme mer til seg selv. Den mentale helsen hans ble bedre, og etter fem måneder ble han skrevet ut. Han kommer fremdeles til samtaler og oppfølging i omsorgsbyen.

Vil leve med Jesus

– I slutten av april møtte jeg Toky sammen med bestemoren hans, forteller Rivosoa videre.

– De hadde time hos en lege i omsorgsbyen som heter Dr. Suzanne. Bestemoren til Toky er redd for at han skal få tilbakefall. Doktoren og jeg oppfordret Toky til å fortsette med medisiner og til å gå i kirken og gjerne få forbønn med håndspåleggelse så ofte som mulig. Vi har sett mange ungdommer som Toky i omsorgsbyene. Det er mulig å bli frisk. «Nå har du hatt 25 vonde år», sa jeg til ham. «Lev nå de neste 25 årene med Jesus!» «Det vil jeg», svarte Toky.

Nytt prosjekt

Rivosoa kan fortelle at det stadig kommer flere pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer til omsorgsbyene. Det er et sterkt behov for mer kunnskap og nye metoder for å imøtekomme det enorme behovet.

– Nå starter vi et prosjekt som skal følge opp omsorgsbyer og utvikle ny kunnskap og nytt materiell. Vi vil bli enda flinkere til å involvere pårørende og samfunnet rundt, og vi vil investere i utstyr og redskaper som kan gjøre vårt tilbud til mennesker med psykiske lidelser enda bedre, forklarer han.

Dr. Suzanne som behandler Toky drømmer om sportsaktiviteter, et bibliotek og sykurs som del av behandlingstilbudet.

− Nettopp slike ting kan bli mulig i det nye prosjektet vi nå starter opp. Hyrdene skal få opplæring i familieterapi, slik at man i større grad kan involvere familiene og lokalsamfunnene. I første omgang vil det nye prosjektet arbeide med tre omsorgsbyer. Så kan erfaringene derfra tas videre.

Hele samfunnet involvert

Arild M. Bakke, leder for NMS Øst-Afrika, forteller at det nye prosjektet er i tråd med satsing og strategi fra både regjeringen på Madagaskar, Verdens Helseorganisasjon og FNs bærekraftmål.

– Jeg har veldig tro på en tilnærming der man både involverer pasientens pårørende og utruster samfunnet rundt med kunnskap og holdningsendringer, sier han.

– I et land med få psykiatere er det verdifullt å gi kunnskap og kompetanse på flere nivåer for å kunne forebygge og lindre psykiske lidelser.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp