Gi en gave
Meny
Last ned

NMS normaliserer forholdet til den gassiske kirke

Forholdet mellom NMS og den gassisk-lutherske kirken (FLM) er igjen normalt. Etter en rekke oppklaringsrunder gjenopptar NMS den økonomiske støtten til FLM.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Vi er svært glade for den responsen vi har fått fra kirkeledelsen i FLM. For NMS er det viktig at vi igjen kan gi støtte til de prosjektene vi støtter på Madagaskar, sier Anne Karin Kristensen, som er leder for NMS Global.

Hun sier at de svarene som FLM har kommet med, vitner om vilje til åpenhet i samarbeidsrelasjonen med NMS.

Valg av kirkeledelse
Forholdet mellom NMS og FLM har skurret en stund. NMS har stilt krav til kirkens ledelse om bedre forvaltning. Konkret gjelder det åpenhet og etterrettelighet i forbindelse med valgene av synodeledere og kirkens hovedledelse som foregår i 2020 samt revisjon av to regnskapsrapporter.

– NMS har nå mottatt de regnskapsrapportene vi har bedt om. Det er fortsatt noen spørsmål som må jobbes videre med, men vi er tilfredse med de svarene vi har fått om den vilje til samarbeid som kirkeledelsen nå signaliserer.

Korona-problemer
Da NMS i mai valgte å stanse de økonomiske overføringene til FLM, falt dette sammen med de massive koronarestriksjonene i begge land. Madagaskar har vært gjennom en dramatisk nedstenging av all offentlig virksomhet. Dette har rammet FLM hardt. I tillegg er flere i den sentrale kirkeledelsen blitt rammet av sykdommen.

Kirkepresident David Rakotonirina ble rammet av Covid 19 og døde. Dette har vært et sjokk for familien, hele FLM og også for NMS. Det har satt FLM i en vanskelig situasjon preget av sorg. Benil Octave som var visepresident, er nå fungerende kirkepresident.

Prosjektstans
Koronarestriksjonene har ført til at all reisevirksomhet er opphørt og flere prosjekter rundt om i verden har stanset opp. Så lenge prosjektene ikke er i funksjon, vil det heller ikke bli betalt ut penger til dem. På Madagaskar har NMS gjenopptatt utbetalingen av lønn til dem som er ansatt i prosjektene som organisasjonen er engasjert i.

– Norad har støttet flere prosjekter som FLM driver. Med den samme begrunnelsen som NMS har hatt, har de stanset all utbetaling til disse prosjektene. Vi er i dialog med Norad om å frigjøre lønnsmidler til disse prosjektene, sier generalsekretær Helge S. Gaard i NMS.

Viktig samarbeidspartner
Gaard understreker at FLM er en viktig samarbeidspartner for NMS. Derfor er han glad for at forholdet til den gassiske kirken nå er i ferd med å normaliseres.

– Rundt om i hele Norge sitter det givere som har et sterkt engasjement for folket og arbeidet på Madagaskar. Budskapet til alle disse er at de må fortsette innsamlingsarbeidet. Penger som blir samlet inn i Norge til Madagaskar vil igjen bli overført til prosjektene vi støtter, sier en lettet generalsekretær i NMS, som understreker at forholdet mellom NMS og alle samarbeidspartnerne rundt om i verden er preget av koronapandemien.

– Vi ser fram til at vi igjen kan møtes fysisk. Men det er umulig å forutse når dette kan skje. Inntil smittesituasjonen er under kontroll, må vi forholde oss til de restriksjonene som finnes, sier Helge S. Gaard.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp