Gi en gave
Meny
Foto: Pierrot Men Last ned

Mange utfordringer, flere muligheter

Tørke, sult, en lenge planlagt ungdomsleir preget seksjon Øst-Afrikas arbeid i 2021.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Denne artikkelen står på trykk i den nyeste utgaven av MT Misjonstidende som også inneholder årbok for 2021. Seksjonsleder Arild M. Bakke i seksjon Øst-Afrika reflekterer rundt det som preget seksjonens arbeid i 2021.

Seksjon Øst-Afrika ledes av Arild M. Bakke, som har 25 års erfaring som misjonær på Madagaskar. I 2020 flyttet han og familien hjem til Norge hvor han fortsatte å jobbe
for NMS.

Arild M. Bakke er leder for seksjonen.

Seksjonen dekker NMS sitt arbeid i landene Etiopia, Madagaskar og Sør-Afrika. Ved utgangen av 2021 talte seksjonen 15 ansatte i Norge og utlandet. Innen august 2022 vil seksjonen bestå av 22 ansatte, hvorav fire er utsendt i samarbeid med Wycliffe og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).

– Arbeid blant minoritetsgrupper, med mange sårbare og underpriviligerte mennesker, både språklig, kulturelt og etnisk, er en rød tråd i seksjonens arbeid, sier Bakke.

– Vi har mange prosjekter blant etniske minoritetsgrupper i Vest-Etiopia. På Madagaskar gjør vi mye for syns- og hørselshemmede – blant annet gjennom blinde- og døveskolene. Og i 2022 har vi startet samtaler med Den evangelisk-lutherske kirke i det sørlige Afrika (ELCSA) om fornyelse av den gamle historiske partnerrelasjonen, legger han til.’

For Bakke er de tre landene som inngår i seksjonen innertier på flere områder.

– Jeg har et livslangt kjærlighetsforhold til Madagaskar, først som misjonærbarn og senere som misjonær. Dessuten har jeg slekt som har jobbet i Etiopia, og Sør-Afrika fikk også en plass i mitt hjerte etter at jeg deltok på den store Lausanne-konferansen der i 2010.

Visste du at

320 skoler i Vest Etiopia hadde morsmålsundervisning for minoriteter i 2021.

1721 mennesker i muslimske områder på Madagaskar fikk helsehjelp i 2021.

Det var 1549 studenter ved bibel- og presteskolene i Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM).

Madagaskar

I 2021 iverksatte NMS en innsamlingsaksjon til tørkerammede etter at særlig Sør-Madagaskar hadde vært utsatt for langvarig tørke.

– Giverne responderte virkelig. Innsamlingen ble den beste i NMS sin historie, og det kom inn mer penger enn vi hadde turt å håpe på. Det gjorde at vi både kunne dele ut mat i en rekke områder på Sør-Madagaskar, og i tillegg starte forberedelser i Den gassisk-lutherske kirke (FLM) for et prosjekt innen husdyrhold og et langsiktig prosjekt innen klimabasert matsikkerhet, sier han.

– I tillegg vil jeg trekke fram Rova og Tovo fra Madagaskar som er misjonærer i Nord-Thailand. De har tatt med seg det beste fra FLM. Både vekkelsestradisjonen, det misjonale perspektivet og omsorg for utsatte og sårbare mennesker. Mye av arbeidet deres er rettet mot lao-folket – en minoritetsgruppe i området.

Historien fortsetter under bildet

SULT: Sør-Madagaskar har vært rammet av langvarig tørke. Sommeren 2021 da sulten herjet i området, startet NMS en innsamlingsaksjon som bidro til matutdeling, husdyrhold og et langsiktig prosjekt innen klimabasert matsikkerhet. Foto: Tokiniaina Zoharivelo Dannie Sandra Dollie

Etiopia

Seksjonslederen trekker fram en lenge planlagt ungdomsleir i Gambela som ett av høydepunktene fra arbeidet i Etiopia i 2021, selv om det ble en dramatisk start.

For da ungdommene fra Benishangul Gumuz ankom flyplassen i Gambela 2. september, ble de arrestert og måtte tilbringe den første natten i gården til politistasjonen, redde for å bli deportert igjen umiddelbart. Det ble aldri gitt noen begrunnelse for arrestasjonen, men trolig var spenninger mellom folkegrupper og mistenksomhet medvirkende årsaker.

Den dårlige behandlingen fra politiets side var en traumatisk opplevelse for ungdommene som fra før har dårlige erfaringer med statsmakten. Men den hadde også en god side. Unge kristne fra Gambela overnattet frivillig med gjestene sine på politistasjonen. Også Mparany fra NMS, som hjalp til med å organisere ungdomsleiren, overnattet i «frivillig arrest». Denne praktiske solidariteten betydde mye for de unge menneskene og sveiset gruppen sammen helt fra starten.

– Dessuten skjedde det spennende ting med oversettelsen av Det nye testamentet på gumuz. Først ble det grundig revidert, og deretter lest inn på lydfiler. Nå er Det nye testamentet tilgjengelig på minnekort og brukes flittig i andaktsliv, gudstjenester og møter. Mange er analfabeter, så lydversjonen når fram til mange mennesker.

Sør-Afrika

Da NMS tidlig på 1840-tallet sendte ut sin første misjonær, Hans Schreuder, var det til det som den gang het Zululand i Sør-Afrika.

Fram til 1996 hadde NMS utsendinger i landet. Det ble opprettet en nasjonal kirke; Evangelical Lutheran Church of Southern Africa (ELCSA). Etter at NMS sluttet å sende ordinære misjonærer til Sør-Afrika, var det fortsatt noe samarbeid med ELCSA i perioder, men de senere årene har det vært lite kontakt. ELCSA har også hatt betydelige interne problemer.

– I mars 2022 reiste generalsekretær Helge S. Gaard og andre representanter fra ledelsen i NMS til Sør-Afrika. Hensikten med turen var å besøke ELCSA med tanke på å gjenoppta et formelt samarbeid. Det ble svært gode møter med kirkeledelsen, og vår vert i fire dager, biskop Myaka, ble senere valgt til ledende biskop for hele kirken. Per nå er ingenting bestemt, men vi jobber videre med å se på hvordan vi kan fornye og styrke relasjonen til ELCSA. Samarbeid om teologisk utdanning og ungdomsutveksling er svært aktuelt, sier Bakke.

Jeg vil bli abonnent på Misjonstidende og motta seks utgaver i året – HELT gratis!

    PS: Du kan også sende en sms med "NMS MT" til 2490

    Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp