Gi en gave
Meny
Foto: Marit Mjølsneset Last ned

Hva gjør NMS i Japan?

NMS har arbeidet i Japan siden 1951. Oppstarten hadde sammenheng med at det ble umulig å fortsette arbeidet i Kina på grunn av kulturrevolusjonen som medførte at misjonærene der måtte ut av landet. Etter hvert ble det bestemt å sende misjonærer til Japan. De samarbeidet med andre misjonsorganisasjoner som hadde etablert seg der noe tidligere.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Målet for NMS var en selvstendig kirke som et resultat av misjonsarbeidet. Etter en del diskusjon både i NMS og blant samarbeidsorganisasjoner og allerede etablerte kirker i Japan, ble Kinki-kirken etablert som et eget kirkesamfunn i 1961. På 80-tallet begynte kirken å fungere som en selvstendig kirke.

Stangfiske
Misjonsarbeidet i Japan ble beskrevet med begrepet «stangfiske», noe som var en indikasjon på tidkrevende rekruttering av enkeltpersoner. Kinki-kirken er en minoritetskirke i den store sammenhengen i Japan og preges av små menigheter der alle kjenner alle. Fellesskapet er viktig.

Få unge
De store tallmessige resultatene av arbeidet er uteblitt, men Kinki-kirken er virksom og vital. Det er vanskelig å rekruttere unge. Årsaken forklares med at hverdagen for japansk ungdom er så organisert, både i forhold til skolearbeid og fritid, at det ikke er tid igjen til andre aktiviteter. NMS har de siste årene støttet arbeid blant studenter og leirarbeid for barn og unge. I 2018 ble det arrangert en vellykket familieleir med flere deltakere enn ventet.

En samfunnsaktør
Kinki-kirkens hovedfokus er menighetsarbeid med samling rundt gudstjenesten. De siste årene har ønsket om å vende seg mer utover i samfunnet økt. I samarbeid med NMS har en av menighetene startet et diakonalt tilbud med middagssamling for vanskeligstilte. Kirken er dermed blitt en mer synlig samfunnsaktør. Kirken har også arbeidet med miljø og alternative energikilder. Dette er et aktuelt fokusområde etter tsunamien for noen år siden, da et atomkraftverk ble skadet. Disse aktivitetene har bidratt til at Kinki-kirken er blitt mer utadvendt.

Pendlermisjonærer
Det administrative arbeidet for NMS i Japan ivaretas av to delvis pensjonerte misjonærer som har sitt bosted i Japan. De siste årene har NMS ikke hatt andre fastboende misjonærer i Japan, men har satset forholdsvis mye på pendlere. Tre tidligere misjonærer har hatt faste oppgaver, noe Kinki-kirken setter stor pris på. To teologistudenter har deltatt i ungdomsarbeidet i sommerferien, to år på rad. VID Stavanger har lagt praksisen for teologistudenter til Japan de siste årene, og det er planlagt ungdomsteam til Japan i 2019.

NMS arbeider på nye måter. Realitetsorientering tvinger fram nye løsninger. Vi har ikke lenger mange nye misjonærer å sende. Vi ser at det er for krevende i forhold til familier som trenger lang tid på å lære språk og kultur samt trygge ordninger i forhold til skoler og helse. I Japan løses dette gjennom andre ordninger som alle parter ser seg tjent med.

Samtaler til inspirasjon
Kirken er liten, men har visjoner om å bety noe for enkeltmennesker i samfunnet. NMS kan fortsatt være en samtalepartner for Kinki-kirken. De gode samtalene vi har hatt gjennom de siste årene er til inspirasjon både for oss i NMS og for Kinki-kirken. Slik håper vi at det vil fortsette.
—————————————————————————————————————
Misjonstidende 2-2019 har Japan som tema. Les hele bladet her: Misjonstidende nr 2-2019
Vil du abonnere og få bladet gratis i postkassen? Send en SMS med tekst «NMS MT» til 2490, eller en mail til infosenter@nms.no

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp