Gi en gave
Meny
Foto: Margrethe Reve Brandsæter Last ned

Giving Tuesday – Hvor mye klarer vi samle inn på 24 timer?

Bli med på Giving Tuesday i dag! Alle pengene fra denne innsamlingen går til den unike barneskolen i Farafangana på Madagaskar.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Sammen kan vi gi framtid og håp til barn som ellers står uten muligheter i livet.

Vil du være med og gi funksjonshemmede barn på Madagaskar skolegang, venner og tilhørighet? Sjekk ut Spleis-innsamlingen vår i anledning Giving Tuesday.

Skolen Sejafa i Farafangana er helt unik. Der går funksjonshemmede og funksjonsfriske barn på samme skole. På Madagaskar er det mange som skammer seg over funksjonshemninger. Blinde og døve barn opplever ofte å bli utstøtt eller plaget. Men når barna går sammen på skole fremmes inkludering og vennskap og holdninger endres.

HVOR MYE KLARER VI Å SAMLE INN TIL SEJAFA PÅ 24 TIMER MED GIVING TUESDAY?

I 2023 utgjør støtten fra NMS til skolen Sejafa i Farafangana kr 193 419 kroner. Du, som giver, kan være med og gi framtid og håp til elevene ved skolen ved å støtte innsamlingen vår i anledning Giving Tuesday.

  • Den totale kostnaden for ett barn på Sejafa i et helt år er 1397 kroner.
  • En hel måneds støtte til hele skolen er 16 035 kroner.
  • En ukes støtte til hele skolen er 3700 kroner.
  • Én dags støtte til hele skolen er 529 kroner.

Hvor mange dager, uker og måneder kan vi klare å samle inn i løpet av 24 timer med Giving Tuesday? Vil du være med på å gi en dag eller kanskje en hel uke? Eller vil du gi ett år med skolegang for ett barn?

På Madagaskar er det kun 1 % av blinde og døve barn som får gå på skole. Den evangelisk lutherske kirken på Madagaskar driver sju skoler for døve og seks skoler for blinde elever, med støtte fra NMS.

En av disse skolene er Sejafa i Farafangana. Skolen startet som en blindeskole og kalles fremdeles «Blindeskolen i Farafangana». Men i 2014 skjedde et spennende skifte der skolen begynte å praktisere det man kan kalle «omvendt inkludering». Nå får funksjonsfriske barn mulighet til å gå på denne skolen sammen med funksjonshemmede barn.

Blind lærer underviser seende barn

Jenemy Docson er selv blind. Det forhindrer ikke at han jobber som lærer på Sejafa. Der underviser han også seende barn, og det går helt fint. Klassen hans går siste året på barneskolen. I år skal de ta eksamen.

– Vi lærer ulike former for kommunikasjon og blir gode på å hjelpe hverandre, sier elevene til Jenemy.

Beskytter barn med albinisme

Det er 367 barn på skolen og av disse har 120 nedsatt funksjonsevne. Mange av disse er blinde, noen er hørselshemmede og noen har andre funksjonshemninger, psykisk eller fysisk. 25 av barna ved skolen har albinisme. Det er en farlig tilstand på Madagaskar, fordi mennesker og spesielt barn med albinisme er utsatt for kidnappinger og legemsbeskadigelser. Kroppsdeler, for eksempel øyne, fra mennesker med albinisme brukes av noen i ritualer for å bringe helse eller rikdom. Derfor må skolen ha kontinuerlig politibeskyttelse.

Desto viktigere er arbeidet som skjer på Sejafa, der barna får være sammen og utvikle vennskap og gjensidig respekt. Da endres holdningene og barna lærer å tenke annerledes om hverandre. Slik kan funksjonshemmede barn på Madagaskar få en tryggere framtid.

Tusen takk for at du vil være med på å gi framtid og håp til funksjonshemmede barn på Madagaskar! Sammen kan vi sørge for at det gode arbeidet på Sejafa fortsetter også i 2023.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp