Gi en gave
Meny

Mali

Foto: Sigurd Egeland
Her kan du lese om arbeidet til NMS i Mali.

Hva gjør NMS her?

Folketallet i Mali runder snart 20 millioner og inkluderer ca. 3 millioner fulaniere. Kun et par hundre av disse er kristne. Og nettopp dette var grunnen til at vi startet arbeid i landet i 1986. Vi vil nå ut med evangeliet om Jesus til fulanitalende mennesker i Mali. Fulaniene er et nomadefolk med en sterk og stolt tradisjon som de ønsker å bære videre. I møte med fulanitradisjonenhar vi valgt å formidle Jesu ord og gjerning på en måte som ligger denne tradisjonen nær. Det viktige er at kjernen i evangeliet blir forstått av mottaker. Misjonærene bruker tid på å bygge relasjoner til enkeltpersoner for å skape tillit og respekt hos hele familier og større klaner.

Misjonærene i Mali utgjør et arbeidsfellesskap som består av misjonærer fra sju organisasjoner og fem land, fire afrikanske i tillegg til Norge. Dette gir både styrke og utfordringer. Utfordringene ligger i kulturelle og teologiske forskjeller mellom land og kirkelige tradisjoner. Styrken ved å jobbe i et multikulturelt fellesskap er at man må senke personlige ambisjoner for å nå felles mål. Målet er å formidle på en troverdig måte at det Jesus sier og gjør også er gyldig for fulanitalende mennesker i Mali. Vår måte å arbeide på gjenspeiler at vi alltid tar hensyn til alle sider av menneskers behov: ånd, sjel og kropp, et helhetlig menneskesyn. I Mali er dette konkretisert i et større arbeid innen  landsbyutvikling der kampen mot omskjæring av unge jenter har størst fokus.

Om Mali

Mali er et ørkenland i Vest-Afrika med en mangfoldig kulturell historie. Landet har siden frigjøringen fra Frankrike i 1960 vært påvirket av flere indre politiske uroligheter og interne kriger. Tuaregopprøret i 2012 var starten på den siste urolige perioden med krigshandlinger og terror. Mali har en stolt historie som bl.a. viser seg i fargerike stoffer til klær og brukskunst samt en særegen musikalsk tradisjon. Næringslivet er hovedsakelig jordbruksbasert og sårbart overfor tørke, gresshoppesvermer og internasjonale handelsregimer. Mali er, som et av verdens fattigste land, avhengig av bistand.

Lenker

 


Historier fra Mali

Ble veiviser for sitt folk

Misjonærbarna i Mali viste ham veien til Jesus. Nå er gjetergutten blitt bibeloversetter.

Ønsket å lede kameraten tilbake til islam - kom selv til tro

FRELST: – Da jeg tok imot Jesus ble livet mitt forandret og frykten for å gå fortapt forsvant, sier Bureima.

Slutt å gå i kirken, eller bli kastet ut hjemmefra

På slutten av 1990-tallet, han husker ikke helt nøyaktig, hørte Idrissa Djallo på den kristne lokalradioen at det neste dag skulle komme noen folk på besøk fra dem som lagde fulanisendingene.

Nyheter fra Mali

Vi kommer til å vinne denne kampen

Til tross for store sikkerhetsutfordringer i hverdagen er Gabdo Cissé full av håp når det gjelder kampen mot kjønnslemlestelse i Mali.
Les mer

Tabu å synge

Dama Daniel elsket musikk og var veldig musikalsk, men det likte ikke familien. Sang var nemlig tabu i stammen han kom fra.
Les mer

Blogginnlegg fra Mali

Landene vi jobber i

Klikk på landene på kartet eller velg fra listen for å få mer informasjon om landene vi jobber i.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp