Gi en gave
Meny
Foto: ØKTE INNTEKTER: Trond Hjorteland, som leder innsamlings- og informasjonsarbeidet i NMS forteller om økte inntekter fra faste givere, menigheter og foreninger i 2022. Last ned

Positiv inntektsutvikling i NMS

Foreningskollekter, menighetsinntekter og fast givertjeneste hadde en positiv utvikling for NMS (Det Norske Misjonsselskap) i 2022.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Vi er fornøyde med at giverne og støttespillerne fortsatt støtter opp om misjonsarbeidet til NMS (Det Norske Misjonsselskap). Behovene er hele tiden store, så pengene kommer godt med, sier Trond Hjorteland, som er avdelingsleder for Kommunikasjon og innsamling i NMS.

Totalt samlet NMS inn 78,17 millioner kroner i gaver 2022. Den største inntektsposten er «Faste givere», som bidro med 25,2 millioner kroner, Det er en økning på 3,7 prosent fra året før. NMS-foreningene bidrar med 10,20 millioner, mens kirkeofringer og gaver fra samarbeidsmenigheter i Den norske kirke utgjorde 10,34 millioner kroner.

Mer fast givertjeneste

– Det er gledelig at både fast givertjeneste, gaver fra NMS-foreninger og inntektene fra Den norske kirke øker. Stort sett er alle disse givergruppene oppe på et nivå som er høyere enn før koronapandemien.

Men selv om Hjorteland kan fortelle om gode inntektstall, viser de totale gaveinntektene en nedgang på 500.000 kroner.

– Årsaken til dette, er at vi i 2021 hadde uvanlig mange gaver over 500.000 kroner. Totalt kom det inn 10,22 millioner i slike gaver i 2021, mot 6,8 millioner i 2022, sier Hjorteland.

Ser man bort fra store gaver og bedriftsgaver, økte derimot gaveinntektene til NMS med 3,70 prosent i 2022.

Mer testamentariske gaver

En annen gavegruppe som det er vanskelig å forutse, er testamentariske gaver. I fjor opplevde NMS at de fikk inn svært mange slike gaver. Totalt fikk NMS i 2022 16,4 millioner kroner i testamentariske gaver. Det er en økning på 2,9 millioner kroner sammenlignet med 2021.

I tillegg til de direkte gavene, er inntektene fra gjenbruksbutikkene svært viktige for NMS. I 2022 kunne NMS notere et overskudd på 34,6 millioner kroner fra disse butikkene. Dette er en økning på 10,7 millioner fra 2021.

– Det er stor interesse for handel med brukte varer. Målt i antall butikker, er NMS Gjenbruk med 52 butikker, den desidert største kjeden i landet. Vi har 2100 fantastiske frivillige medarbeidere som jobber i hos oss. I tillegg til at NMS Gjenbruk gir inntekter til arbeidet i våre samarbeidsland, er vi også med på å bidra til økt bærekraft, sier Siri Bloch Lindtveit, som er daglig leder for NMS Gjenbruk.

Tall i NMS

Tall for 2022 (2021-tall i parentes)

Totalt bidro givere og støttespillere med 78,17 millioner kroner i 2022.

Herav:

  • Faste givere: 25,2 mill. (24,3 mill.)
  • Foreningsgaver: 10,2 mill. (7,4 mill.)
  • Menighetsavtaler og -ofringer: 10,2 mill. (7,7 mill.)
  • Gaver over 500 000 kroner: 6,8 mill. (10,22 mill.)
  • Testamentariske gaver: 16,4 mill. (13,5 mill.)
  • Overskudd fra NMS Gjenbruk: 34,6 mill. (23,9 mill)
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp