Gi en gave
Meny
Foto: Ole Syltebø Last ned

Områdestevne i Romsdal med fullt bedehus!

Med fullt bedehus og frisk sang av både unge og gamle ble områdestevnet i Romsdal arrangert 3. april i Hustadvika. Gudstjenesten i Myrbostad kirke innledet stevnet, som fortsatte i Elnesvågen bedehus med middag, årsmøte og misjonsfest. Elnesvågen Soul Kids stod for det ungdommelige innslaget med frisk og engasjert sang under misjonsfesten.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Hovedtaler var Karen Margrete Eikenes Mestad, som også representerte NMS sitt landsstyre. Karen Margrete kom til Hustadvika som nyutdannet prest i 2000, og det var derfor mange som ville hilse på «gamlepresten» og utveksle noen hyggelige ord som takk for sist.   Livsens brød var hovedtema for talen under gudstjenesten.  Karen Margrete understreket at det tørre nattverdsbrødet peker på noe som er større og som vi deler med andre mennesker overalt på jorda, det sanne brødet – Jesus og trua på ham.

Årsmøtet ga positive bilder av god aktivitet og økte inntekter for NMS sist år. Gjenbruksbutikken i Molde hadde sin høyeste omsetning på fem år og rekrutterer nye medarbeidere av ferske pensjonister.  Områdeutvalget hadde ikke lykkes med å rekruttere nye utvalgsmedlemmer før årsmøtet, men fortsetter rekrutteringsarbeidet. Etter årsmøtet består områdeutvalget for Romsdal av Petter Dahle, Kjell Lode, Bente Linda Flatmo og Marit Hovde Syltebø, med Eli Holmem som vararepresentant. Liv Gading er Område Romsdal sin representant i regionstyret for Møre.   Håvard Skrede ble takket av med gode ord etter flere års tjeneste som medlem og leder i områdeutvalget.  Ved årsmøtet var årsmeldingene for Område Romsdal, Region Møre, Gjenbruksbutikken i Molde og NMSU presentert av leder i områdeutvalget Håvard Skrede, regionstyreleder Arne Drøpping, styreleder i gjenbruksbutikken Ole Syltebø og regionkoordinator Laila Karin Tusvik Helle.  Karen Margrete Eikenes Mestad hilste fra landsstyret.

Misjonsfesten ble ledet av Marit Hovde Syltebø som kunne presentere frisk korsang av Elnesvågen Soul Kids og koret Canite.  Misjonsinnslaget stod den «ekte misjonæren» Rannveig Kaldhol for og talen på festen hadde Karen Margrete.  Folk koste seg med mat fra det rikholdige langbordet og praten gikk høylytt rundt småbordene. Etter informasjon og takksigelser kunne et vellykket og godt besøkt områdestevne avsluttes. Takk til foreningene i Hustadvika som stod for det praktiske arrangementet!

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp