Gi en gave
Meny
Foto: Sons & Daughters / TABU: Det er et stort marked for prostitusjon i Hongkong. Men temaet blir nesten aldri snakket om. Det går utover de 200 000 jentene og kvinnene som opplever at de er fanget i sex-industrien. Er det noen som bryr seg? Last ned

Nytt prosjekt i Hongkong redder prostituerte

200 000 kvinner er fanget i sex-industrien i Hongkong. Nå har NMS begynt å samarbeide med en ny organisasjon som hjelper prostituerte.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Vi som jobber med diakoni i Asia ønsker å gjøre mer for å stoppe menneskehandel, eller trafficking som det kalles internasjonalt, sier misjonær Marieke Rode-Christoffersen som har 20 års fartstid i Kina og Hongkong, men som nå har flyttet til England sammen med mannen Tom Kamau.

– Dette har vokst fram til å bli en hovedsatsing for det diakonale arbeidet i Thailand, og nå starter vi også i Hongkong.

Tragiske skjebner

Marieke forteller at det er svært mange prostituerte i Hongkong. De fleste kommer fra andre land, som Kenya, Russland og Thailand. Byen er også en transitt-by, der jenter som lures inn i denne industrien, mellomlander. Mange blir lurt av agenter og mellommenn, som også krever betaling for at de «hjalp» dem til å forlate hjemlandet og komme til Hongkong. I praksis klarer de aldri å nedbetale det de skylder og blir sittende fast.

– Undersøkelser og forskning viser tydelig hvor viktig det er at disse kvinnene får hjelp, understreker Marieke.

– Hele 70 prosent av de prostituerte har posttraumatisk stress-syndrom, og 89 prosent ønsker seg ut av sex-industrien.

Kanskje ikke så rart når slike undersøkelser også avslører at dødeligheten i denne bransjen er 240 ganger høyere enn dødeligheten i andre yrker, at 82 prosent har opplevd å bli utsatt for vold, 83 prosent er blitt truet med våpen, og minst 80 prosent har blitt voldtatt. 73 prosent har blitt voldtatt mer enn fem ganger.

Kvinner blir reddet

I Hongkong har Marieke nå vært med på å starte samarbeid med en lokal organisasjon som heter Sons & Daughters (Sønner og Døtre). Det er en liten organisasjon som jobber med å vise omsorg for prostituerte og tilby en vei ut. Jenter og kvinner kan få komme til et «safe house» – et trygt senter, for å dusje, stelle seg og ha et fristed.

De som ønsker det, kan også få være med på et ettårig program, der målet er at de skal komme ut av prostitusjon og kunne forsørge seg selv i et annet yrke. Programmet består både av rådgiving, psykologhjelp, sjelesorg og yrkesopplæring. I løpet av året tjener deltakerne også penger, som utbetales når de har gjennomført hele programmet. På den måten får de en verdifull startkapital. Noen velger å dra tilbake til landet de kommer fra. Andre begynner på nytt i Hongkong.

Emnene som programmet underviser i, spenner fra lese- og skriveferdigheter til digital kompetanse og barneoppdragelse. Alle som er med i programmet er også med i bedriften Re-Store, som er det viktigste verktøyet for å istandsette kvinnene til å kunne forsørge seg selv. Re-Store produserer stearinlys og tekstilvarer. Gjennom denne bedriften får de lære om alt fra produktutvikling, budsjettering og regnskap til markedsføring og kundebehandling.

– Alle som har deltatt i dette programmet har klart å forlate sex-industrien!

Vil gjøre mer

Hvert år har Sons & Daugthers plass til seks kvinner i programmet. I løpet av de neste tre årene vil dermed 18 prostituerte få hjelp.

– Vi ønsker å støtte dette viktige arbeidet, sier Marieke.

– 18 kvinner er selvfølgelig et veldig lavt tall når man tenker på hvor mange som er fanget i sex-industrien. Men sannheten er at det er veldig få aktører i Hongkong som arbeider med dette temaet. Vi ønsker å hjelpe Sons & Daughters til å vokse, slik at de kan hjelpe flere. Vi ser at de gjør et veldig godt arbeid som virkelig fortjener støtte.

 

NMS ønsker i høst å øke bevisstheten blant våre stortingspolitikere rundt temaet menneskehandel. Du kan være med ved å kjøpe et armbånd, laget ved Nådehjemmet i Bangkok, til en stortingspolitiker. Klikk på bildet under for å kjøpe armbånd til «din» stortingspolitiker.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp