Gi en gave
Meny
Foto: Endre Hilleren Last ned

NMS-utbetalinger til kirken på Madagaskar

På grunn av positiv utvikling i saken med FLM (Den gassisk lutherske kirke) på Madagaskar, vil NMS utbetale lønnsmidler for mai til juli i prosjektene som støttes av NMS. Dialogen med FLM fortsetter i august med tanke på en endelig løsning.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Etter årelang uenighet om økonomisk styring og demokratiske valgprosesser innen FLM, valgte NMS å stanse all økonomisk bistand til samarbeidskirken på Madagaskar fra 1. mai. Før denne betalingsstoppen, hadde NMS forskuttert innsamlede midler til forebyggende koronatiltak slik at kirken kunne komme i gang tidlig i pandemifasen med hjelp til de fattigste.

For at den vanlige driftsstøtten skulle fortsette, forventet NMS en bekreftelse på at arbeidet med revisjon av kirkeregnskapet sentralt skulle påbegynnes umiddelbart og at kirken ville invitere internasjonale valgobservatører til høstens kirkevalg.

Det har vært noe kommunikasjon fram og tilbake underveis som nå førte til at et flertall av de fem i kirkeledelsen, skriver at de også ønsker full åpenhet og kontroll om både regnskap og valg. Dette er noe som også ligger i samarbeidsavtalen mellom NMS og FLM. Resten av kirkeledelsen uttrykker også vilje til åpenhet, men det har vært uenighet om dette innebærer internasjonale valgobservatører.

Det har vært et ønske fra både NMS og FLM at samarbeidet skulle fortsette. Etter siste utvikling i denne dialogen utbetaler NMS lønnsmidler for lokalt ansatte i NMS-støttede prosjekter i løpet av de nærmeste dagene.

– Dialogen vil fortsette og i august vil en se nærmere på både koronasituasjonen og på støtten til prosjektene som NMS bidrar med. NMS gleder seg sammen med FLM over en positiv utvikling i de drøftingene vi har hatt, sier generalsekretær Helge S. Gaard i NMS.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp