Gi en gave
Meny
Foto: Norges Kristne Råd/Gjermund Øystese / LYSTENNING: Unge samles rundt lysgloben under et Global uke-arrangement. Last ned

Moderne slaveri løftes fram i norske kirker

– Vi ønsker å bevisstgjøre folk på den utnyttelsen som foregår ikke bare i verden, men også i vårt eget land, og engasjere kirkene våre i hva vi kan gjøre med det.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Elin Finnseth Sæverås er prosjektleder for Global uke, som siden 2015 er blitt arrangert gjennom Norges Kristne Råd etter inspirasjon fra liknende prosjekter i Sverige og Finland. Første år var tema «klima», men siden 2016 har «moderne slaveri» vært fast tema. I år ble Global uke arrangert 12.-19. november, men ifølge Finnseth Sæverås er det selvsagt mulig å rette søkelyset på tematikken også andre tider av året.

Som en del av aktivitetene

– Menighetene skal kunne ta inn tematikken i sine faste tilbud, som for eksempel i konfirmantundervisningen, i gudstjenesten eller på ungdomsklubben. På nettsiden globaluke.no har vi materiell, ideer og tips til hva som kan gjøres og hvordan, framhever Finnseth Sæverås.

PROSJEKTLEDER: Elin Finnseth Sæverås er prosjektleder for Global uke. Foto: Norges Kristne Råd/Gjermund Øystese

De siste par årene har Global uke satset spesielt på ungdom gjennom blant annet forestillingen «Vingespenn», som kombinerer dans, musikk og tekst.

– Vi lanserte forestillingen på Skjærgårds i fjor, og siden da har den blitt framført 25 ganger for 2800 unge, forteller prosjektlederen som legger til at de tilbyr instruksjonsvideoer og tilhørende materiell slik at de som har lyst skal kunne øve inn forestillingen selv.

Tallenes klare tale

Omfanget av moderne slaveri økte med 10 millioner mennesker bare i løpet av de siste fem årene. Ifølge FN lever nær 50 millioner mennesker i verden i dag under slaverilignende forhold og grov utnyttelse. Over halvparten utnyttes til tvangsarbeid, herunder tvang med seksuelt formål – 22 millioner lever i tvangsekteskap. Én av fire er barn, og nærmere tre av fire er kvinner eller jenter. Mange menn og gutter utnyttes også, særlig til tvangsarbeid.

Menneskehandel og moderne slaveri forekommer også i Norge. Lenge har politiet registrert 200-300 anmeldelser årlig, men mørketallene er store. Norge mangler et system for kartlegging, men enkelte hevder at opp mot 9000 personer kan leve i slaverilignende utnyttelse her til lands.

Opplysning viktig

– Målet med Global uke er å opplyse folk om hva som foregår og engasjere kirkene til å gjøre noe med det. På den måten kan vi være med og bidra til endring både nasjonalt og globalt, sier Elin Finnseth Sæverås og fortsetter:

– På individnivå, som borgere og troende, kan vi gjøre alt, fra å be til å tilegne oss kunnskap og til å handle etisk. Saken er jo den at vi ofte ufrivillig forbindes med utnyttelse gjennom mobilen vi kjøper, klærne eller matvarene. Mange av produktene vi konsumerer kan spores tilbake til utnyttelse, noe som gjør at vi står midt oppi dette selv om utnyttelsen foregår et helt annet sted.
Prosjektlederen understreker at kirkene i Norge er én av mange aktører som engasjerer seg i dette.

– Vi prøver å legge opp til alliansebygging, at vi som kirke samarbeider med andre aktører som også er opptatt av dette.

Hun nevner næringsliv, offentlige instanser som politi, arbeidstilsyn og krisesentre og viser til at lederen for FNs arbeidsorganisasjon nylig påpekte behovet for en «alle-mann-på-dekk-tilnærming» om vi skal få slutt på utnyttelsen.

Forankret i tro og teologi

– Hvorfor er det så viktig at kirkene er med?

OM GLOBAL UKE MOT MODERNE SLAVERI

  • Markeres av bredden av kirker i Norge for å belyse og bekjempe vår tids former for slaveri og grov utnyttelse. Kirker, menigheter og grupper rundt om i landet og fra ulike kirkesamfunn belyser moderne slaveri gjennom den årlige uka, som i år var 12.-19. november.
  • Uka koordineres av Norges Kristne Råd, med støtte fra NORAD.
  • Global uke skal fremme konkrete handlinger som både enkeltpersoner og fellesskap kan ta i bruk.
  • Ressursmateriell, fakta, forestillinger man kan bruke m.m. finnes på globaluke.no. Materiell kan lastes ned og brukes fritt hele året gjennom.

– Dette har med vår tro og vårt menneskesyn å gjøre. Jesus selv snakket om å elske sin neste som seg selv. Han stod dessuten opp for de fattige og de som ble krenket, og han talte tydelig om rettferdighet og viktigheten av å vise barmhjertighet, omsorg og omtanke for medmennesker og skaperverk. Det ligger rett og slett forankret i troen og teologien, kommer det fast fra Elin Finnseth Sæverås.

Etter hennes syn har kirkene også et stort potensial i kraft av sitt antall:

– Til sammen er vi mange. Gjør mange litt, vil det få stor innvirkning på helheten. Det er jeg fullt overbevist om!

«Fair trade» fram igjen

I forbindelse med årets Global uke, har fairtrade blitt hentet fram i lyset igjen. Å kjøpe fairtrade-kaffe produsert av småskalabønder i Sør, er ifølge prosjektleder Finnseth Sæverås en konkret og lett tilgjengelig måte å bidra på.

–For oss handler det om noen få kronestykker, for dem kan det bety et være eller ikke være.

For menigheter og nordmenn som drikker så mye kaffe, skulle det bare mangle at vi betaler litt ekstra. Det blir feil at fattige bønder skal måtte betale prisen for at vi skal få varen så billig som mulig, sier Finnesth Sæverås engasjert.

Klimaendringer og åpenhetslov

Også sammenhengen moderne slaveri og klimaendringer fikk fokus under årets Global uke. Folk som drives på flukt eller må flytte, er spesielt risikoutsatt for utnyttelse. Forskere snakker i økende grad om hvordan klimaendringene også forårsaker moderne slaveri.

– Vi setter også søkelyset på hvordan vi som forbrukere kan anvende Åpenhetsloven som kom i fjor. Denne gir oss rett til informasjon om hvordan selskaper jobber for å forhindre menneskerettighetsbrudd i produksjonen av ulike varer og tjenester. Vi tror at mange ikke har fått med seg denne nye rettigheten eller vet nok om den. Håpet er at stadig flere vil ta den i bruk.

– Selv om det kan være ubehagelig, er vi nødt til å våge å stille spørsmål og påpeke urettmessigheter skal vi få en bedre framtid for mennesker i Norge og i andre land, sier hun og legger til:

– Det handler ikke først og fremst om å hjelpe, men om å vise solidaritet med arbeidere og bønder og andre som leverer varer og tjenester og som utnyttes – slik at de selv kan ta grep i eget liv og finne veien ut. Det handler mer om at vi må gi plass til disse menneskene og la deres stemme få tale.

Til slutt henter Elin Finnseth Sæverås fram et sitat fra Frelsesarmeens grunnlegger, Catherine W. Booth, som oppsummerer det hele:

«If we are to better the future, we must disturb the present».
(Skal vi få en bedre framtid, må vi ta tak her og nå).

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp