Gi en gave
Meny
Last ned

Misjon er mye mer enn flyreiser

Det gjør sterkt inntrykk når medkristne i våre samarbeidskirker ber oss om å være fysisk sammen med dem. Det kan sies mye godt om digitale møter, men ingenting kan erstatte det å sitte i samme rom når vi synger og ber sammen.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Dette leserinnlegget stod først på trykk i Vårt Land.

Er det mulig å drive tradisjonell misjon og samtid være miljøvennlig? Nei, mener nyhetsleder Kjell Kvamme i Vårt Land. Mye av det som Kvamme hevder er fornuftig og riktig. Problemet er at han i liten grad tar innover seg hvordan misjon har vært drevet de siste årene.

LES OGSÅ: Kjell Kvamme: «Dårlig klima for misjon»

Men det betyr ikke at vi i NMS ikke er opptatt av klimaendringene og de utfordringene som følger med disse. Derfor er klima og miljø ett av fire tverrgående tema som ligger under alle vurderinger vi gjør i arbeidet. Generalforsamlingen til NMS vedtok i sommer en strategiplan, der klimaspørsmål ble framhevet. Derfor har NMS en politikk som tilsier at vi skal sette et svakere klimaavtrykk, blant annet gjennom å kutte flyreiser.

Generalsekretær Helge S. Gaard.

Men la oss gå tilbake til konklusjonen til Kjell Kvamme; at tiden for tradisjonell misjon er ute. Hvis CO2-utslipp fra flyreiser er den eneste faktoren som skal avgjøre misjonens framtid, har han muligens rett. Men misjon – både moderne og tradisjonell – er mye mer enn flyreiser.

Tenker annerledes om misjon

Et av ankepunktene mot vestlig misjon har vært at den bare går i en retning – fra Vesten til resten. I mange år var dette en berettiget kritikk.

Men realiteten er at svært mange misjonsorganisasjoner, NMS inkludert, tenker annerledes om dette i dag. Dette kom blant annet til uttrykk under sommerens generalforsamling. Da kom en rekke av hovedtalerne fra våre samarbeidsland. Men når talerne kommer fra land som Thailand, Egypt, Etiopia, Sør-Afrika og Kamerun, så er de avhengig av å reise. For å komme til Norge fra disse landene er tog og buss et umulig alternativ.

Global-leder Haakon Kessel.

I forkant av beslutningen om å invitere disse talerne fra våre samarbeidskirker, gjorde vi selvsagt vurderinger knyttet til både kostnader og miljø. Vi kom til at verdien av å hente inn talerne med en annen kulturell bakgrunn var så viktig at det var riktig å hente dem til Norge. Dette er vurderinger vi hele tiden må gjøre i samarbeid med våre partnere.

Videre skriver Kvamme helt korrekt at mange misjonærer nå er fra afrikanske land. Disse har tjeneste i naboland. Dette er en utvikling vi ser på med den største glede. NMS gir også støtte til flere «sør til sør-misjon»-prosjekter. I tillegg til de klimamessige gevinstene, opplever vi også at mange av disse misjonærene fungerer svært godt i en kulturell sammenheng som de selv tilhører.

Inspirerer til miljøtiltak

Ellers opplever vi at våre samarbeidspartnere blir inspirert av miljøtiltak som NMS gjennomfører. Når vi har besøk fra andre land, viser vi dem gjerne våre gjenbruksbutikker. Dette har ført til at det er opprettet gjenbruksbutikker i flere andre land. Vår kinesiske samarbeidspartner Amity er blant dem om har latt seg inspirere av NMS Gjenbruk.

Videre har NMS og andre norske misjonsorganisasjoner en stolt historie knyttet til jordbruk. På Madagaskar har vi i mange år støttet flere jordbruksskoler og landsbyutviklingsprosjekter, hvor det tidlig var komponenter av klimasmart landbruk. På den måten har vi bidratt til at matproduksjonen øker og naturressursene forvaltes effektivt.

Men på Madagaskar, så vel som i Etiopia og Kamerun, ser vi alvorligere resultatet av klimaendringene enn de fleste andre steder på jord. Bøndene opplever at jorder som tidligere gav gode avlinger, nå ligger som tørre ørkenområder. Norske forskningsmiljøer har gjort store framskritt for å legge til rette for effektiv dyrkning også i tørre områder. NMS har innledet samarbeid med forskere fra disse miljøene. Det kreves ikke avansert forskning for å forstå at når man skal overføre kunnskapen fra disse fagpersonene til klimarammede bønder, så er det mer effektivt at dette skjer ute på jordene enn gjennom et Teams-møte på en dataskjerm.

NMS har også et eget prosjekt som skal bekjempe grådighet og oppfordre til en miljøriktig livsstil. Dessuten må vi nevne at NMS-misjonærer over hele jorden har vært opptatt av miljø og utviklingsspørsmål lenge for det ble aktuelle livsstilspørsmål her i landet.

Mener Kvamme at det også må bli slutt på tradisjonell journalistikk – altså at journalister og intervjuobjekter møtes ansikt til ansikt?

Kan ikke erstatte fysisk fellesskap

Slik kunne vi fortsatt. Men vi må heller ikke glemme grunnlaget for misjonen – at vi vil dele evangeliet og ha åndelig fellesskap med mennesker i andre deler av verden. Det gjør sterkt inntrykk når medkristne i våre samarbeidskirker ber oss om å være fysisk sammen med dem. De ønsker bønnefellesskap og åndelig fellesskap. Det kan sies mye godt om digitale møter, men ingenting kan erstatte det å sitte i samme rom når vi synger og ber sammen.

Kjell Kvamme mener at det bør bli slutt på tradisjonell misjon. Mener han da at det også må bli slutt på tradisjonell journalistikk – altså at journalister og intervjuobjekter møtes ansikt til ansikt? Er det feil å sende ut misjonærer som kan forandre mennesker liv, men akseptabelt at journalister gjennomfører reportasjereiser for å møte disse menneskene?

Kanskje er vi i samme båt – eller kanskje riktigere; på samme fly? Uavhengig av hvilken yrkesgruppe man representerer, er det nødvendig å vurdere om det er miljømessig og økonomisk riktig å foreta flyreiser.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp