Gi en gave
Meny
Foto: Anne Storstein Haug Last ned

Kirker fulle av barn

– Målet vårt er at lørdagsklubber skal spre seg rundt til alle menigheter i ELCT (Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand). Vi ønsker at kirkene våre skal fylles med barn hver eneste lørdag!
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Anne Storstein Haug har sammen med diakonileder Anuttaraphat vært i Nan og Chiang Rai, nord i Thailand for å besøke de fem første menighetene som har startet opp – eller er i gang med å starte opp – lørdagsklubb for barn dette året. Lørdagsklubb er diakoniavdelingen i ELCT sitt nyeste prosjekt, og NMS støtter dette prosjektet.

Trygt sted
– Tanken er at lørdagsklubbene skal være en trygg og god plass for barna mens foreldrene er på jobb, for de jobber også på lørdager. Nå i begynnelsen på prosjektet er det stammefolket som bor i de landsbyene som ELCT har menigheter som er i hovedfokus, forklarer Storstein Haug. Til nå er det startet opp lørdagsklubber i fire Lua-landsbyer (Ban Den, Na Pong, Huay Tong og Huay Mi) samt i en Lahu-landsby (Taho).
Ønsket om å starte opp med lørdagsklubber kom fra kirkemedarbeiderne våre i Nan i Nord-Thailand. Der ville de gjøre noe for barna i landsbyen, som ellers måtte klare seg alene en hel dag mens foreldrene var på jobb. Stammefolket er blant de fattigste i Thailand, og mange av dem opplever at thaier og andre ser ned på dem. Derfor skjuler mane av dem bakgrunnen sin i håp om å bli lettere akseptert.

– Tanken er at lørdagsklubbene skal være en trygg og god plass for barna mens foreldrene er på jobb, for de jobber også på lørdager.

Fokusområder
Fokusområdene for lørdagsklubbene er å få fram lokal musikk, språk og kultur blant stammefolk som fortsatt kjemper for å bli aksepterte i thai-samfunnet. Man vil også legge vekt på å gi barna redskap til å ta vare på landsbyens egenart og miljø. Det er viktig for barna å få vite mer om sine og stammefolkenes rettigheter i thai-samfunnet. Og det vil bli lagt vekt på å understreke viktigheten av utdanning. Mange av barna i disse områdene slutter på skolen og begynner å arbeide like etter barneskolen, og jentene gifter seg ofte veldig tidlig og får barn før de er ferdige på skolen. I tillegg vil man også undervise litt om hvordan en tar vare på seg selv, og hvordan man blir et godt samfunnsmedlem. Barna vil også få et sunt og godt måltid når de er på lørdagsklubben.

Guds kjærlighet og omsorg
Målet er at barn som deltar på lørdagsklubben ikke bare skal ha en trygg og god plass å være mens foreldrene er på jobb, men også at flere av dem etter hvert tar høyere utdanning. Og så er det viktig at både barna og foreldrene deres kjenner til både barns og stammefolks rettigheter i thaisamfunnet. De skal vite at de kan være stolte av sin egen kultur, sin egen musikk og sitt eget språk, ta vare på seg selv og bli gode, trygge samfunnsborgere. Og så ønsker kirken at barna skal få oppleve Guds kjærlighet og omsorg.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp