Gi en gave
Meny
Foto: FLM. – Jeg vil ikke bli som en gammel og utslitt bil på veien, sier 61 år gamle Bénil Octave, som bruker alderen som argument for at han ikke stiller opp som kandidat ved valg av kirkepresident i FLM på Madagaskar. Last ned

Kirkepresidenten vil slippe til yngre krefter

Den midlertidige kirkepresident i Den gassisk-lutherske kirke (FLM) har bestemt seg for at han ikke vil stille som presidentkandidat i det kommende valget. Han tar også et oppgjør med korrupsjon i kirken.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Den lutherske kirken på Madagaskar er hardt rammet av korona-epidemien. Flere av kirkens prester og sentrale aktører har mistet livet etter å ha blitt smittet av viruset. Mest dramatisk var det at den valgte kirkepresidenten David Rakotonirna døde 11. juli. Da overtok Bénil Octave, som også satt i kirkeledelsen, vervet. Men nå sier den 61 år gamle presidenten at han ikke ønsker å lede det store kirkesamfunnet lenger. Selv om han ikke blir pensjonist i løpet av den kommende valgperioden, anbefaler han yngre kandidater.

Ikke overgangspresident

– Jeg vil først nå den vedtatte aldersgrense på 65 år i 2024, og jeg kan således stille som kirkepresidentkandidat ved dette valget, i henhold til kirkeloven. Men etter en grundig analyse av situasjonen i FLM, ser jeg at vi trenger noe annet enn en overgangspresident. Det er viktig nå å slippe til yngre krefter. Jeg innrømmer gjerne at det ville være en stor ære for meg å være president i noen år fremover, men samtidig er jeg overbevist om at det nå er viktig å tenke på kirkens beste, sier han.

– Vi trenger en ung og dynamisk person, som kan lede kirken videre etter en tøff og utmattende koronanedstenging. Hvis jeg tar på meg dette tunge ansvaret som kirkepresident for fire år, vil jeg nok bli som en «gammel og utslitt bil på veien». De tre siste månedene har jeg forsøkt meg i denne stillingen, og jeg har konkludert med at jeg ikke har den ungdommelige kraft som trengs. Fortsatt vil jeg imidlertid stille meg til disposisjon for nasjonale oppgaver i kirken, sier den avtroppende presidenten.

Urolig valg

Da Den gassisk-lutherske kirke i 2016 valgte ledere av kirkesamfunnet, var det mye uro og sterke beskyldninger. Nå innrømmer Bénil Octave at ikke alt var som det skulle ved det forrige valget. Samtidig tar han et oppgjør med smøring og korrupsjon.

– FLMs medlemmer må ikke oppildne til hanekamp i forbindelse med kirkevalget. Hvis kirkefolket støtter enkeltkandidater økonomisk, vil dette føre til en skitten kamp og mye uro. Medlemmenes oppgave er å be for valget. Eventuell økonomisk støtte skal sendes til felleskassen i kirkens sentraladministrasjon. Vi lover at denne typen støtte vil bli forvaltet på en åpen og ryddig måte under generalsynoden, sier Octave.

Generalsynode

Det har vært stilt spørsmål ved om de strenge koronarestriksjonene på Madagaskar ville føre til at den planlagte generalsynoden i FLM måtte avlyses. Nå bekrefter imidlertid kirkepresident Octave at møtet vil gå som planlagt 4. – 8. november. Madagaskars president Andry Rajoelina har personlig gitt tillatelse til at møtet kan avholdes.

Bénil Octave formaner delegatene til å sørge for at stormøtet i den gassiske byen Mahajanga blir gjennomført på en verdig måte.

– Vi har hatt mye rot og korrupsjon ved en rekke valg i vår kirke de senere årene. Dette må vi nå få slutt på. Budskapet til alle dere delegater på generalsynoden er følgende: Vi har null toleranse for korrupsjon. Vi skal ha et rent og gjennomsiktig valg. For å kunne lykkes i gjennomføringen av et tillitsvekkende valg, er vi helt avhengige av at dere delegater samarbeider med oss. Hvis dere står sammen med oss i bekjempelsen av korrupsjon, så får vi denne gang et godt og skikkelig kirkevalg. Målet er å unngå splittelse og valgkrise slik vi hadde i 2016, sier Bénil Octave.

Det Lutherske Verdensforbund (LVF) skulle etter planen ha stilt med valgobservatører under det kommende kirkevalget, men pandemien setter en stopper for dette. Men nå har LVF sendt retningslinjer for hvordan valget skal gjennomføres. Disse retningslinjene er blitt presentert for et bredt utvalg av kirkeledere i forkant av synodemøtet. Nå skal den gassiske kirken selv sørge for at valget blir gjennomført etter internasjonale standarder.

Advarsel fra samarbeidspartnere

Flere store misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn støtter arbeidet til FLM. Men det siste året har det kommet sterke advarsler fra flere av disse, blant annet NMS. Nå gir den avtroppende kirkepresidenten honnør til partnerne som har kommet med slike advarsler.

– Vi går i tospann med misjonspartnerne. Vi utfyller hverandre. Vi i FLM er nært knyttet til disse våre medvandrere. Det blir helt feil hvis vi hevder at partnerne ikke skal kunne ha en formening om korrupsjon.

– Misjonspartnernes formaninger samsvarer med grunnleggende gassisk filosofi. Vi kan ikke kjøpe oss «vennskap» gjennom bruk av penger. Partnernes påstand om at korrupsjon virker splittende og ødeleggende, finner gjenklang i den gassiske tenkning rundt «fredelig sameksistens», meddeler kirkepresident Octave med en mild tone i en tale han holdt på sosiale medier denne uken.

Den gassisk-lutherske kirken har ca 8.500 menigheter og rundt 4 millioner medlemmer.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp