Gi en gave
Meny
Foto: Marit Mjølsneset Last ned

I NMS er det frivillighetens år HVERT år

Som relativt ny i NMS-sammenheng, er det stort å tenke på at jeg bare overtar stafettpinnen etter mange mennesker, gjennom flere tiår, som har vært engasjert for NMS.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

I 2022 har NMS eksistert i 180 år. Jeg er så stolt over å få være en del av denne lange rekken med NMS-ere som har bedt, lært seg et nytt språk, reist fra alt som var kjent, forkynt Jesus, vist lysbilder, skrevet misjonsbrev og brukt sine talenter for å samle inn penger til misjon.

Det er mange mennesker som har gitt av sin tid og sitt liv til NMS sitt arbeid fra 1842 til 2022. De aller første kvinneforeningene så dagens lys allerede i 1830, og i 1940 var det 4500 kvinneforeninger. Fortsatt er det nærmere 1000 misjonsforeninger og småfellesskap rundt om i Norges bygder og byer. Det er mye å være stolt av i NMS sin historie om frivillighet.

Jeg vil trekke frem at kvinner i NMS fikk stemmerett hele ni år før kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge. Og alt av idrett, organisasjonsliv og politiske partier som ble stiftet på 1800-tallet, så til NMS da de skulle bygge opp sin organisasjonsstruktur. NMS sin største utfordring i dag er kanskje alt det gode vi holder på med. Vi jobber med mange ulike prosjekter i 18 forskjellige land, og vi utvikler stadig flotte ressurser til bruk på både misjonsgudstjenester og i misjonsforeningene. Vi har kompetanse på Use Your Talents, menighetsutvikling og utveksling. Så i NMS sin nye strategiperiode blir det trolig en øvelse i å velge bort noen ting. Bare på den måten kan vi samle musklene og bli enda mer slagkraftig.

NMS ønsker å utløse misjonsengasjement. Du som frivillig kan være med og bestemme hvordan det skal komme til uttrykk der du bor.

For meg personlig har det å være engasjert frivillig for kirke og misjon vært svært meningsfylt. Jeg trives godt med å være med å bygge og skape nye ting og legge til rette for gode møteplasser. Som frivillig er man i den heldige posisjon å selv kunne velge sine arbeidsoppgaver.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp