Gi en gave
Meny
Last ned

Hellig tre kongersfest om «Framtid og håp»

«Framtid og håp» var tema da en feststemt forsamling på over 100 mennesker møttes på Røbekk kirkesenter første søndag i 2024. Her var mye sang og musikk, kåseri, misjonsinformasjon og andakt.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Og selvsagt hører juletregang med på Hellig tre kongers-festen, matservering og den gode samtalen rundt bordet.

Folkehøgskolemannen Lidvar Nygjerde reflekterte over tema «Framtid og håp», et tema som gir ulike tanker i en situasjon der også vårt land er sterkt berørt av krig og uro. Han er kjent for sin store fortellerglede og en lydhør forsamling fikk glimt fra både operaen «Aida» og pasjonsspillene i Oberammergau. Utgangen på disse er kontrastfylt og spenner fra død til liv. Nygjerde poengterte at det er bare mennesket som har evnen til å håpe. Dyr og fugler kan også kommunisere, men de eier ikke dimensjonen av håp.

Tidligere Madagaskarmisjonær Gunn Berit Torvik fortalte fra NMS sitt arbeid på Madagaskar. Hennes innlegg tok for seg ulike grener av arbeidet. Madagaskars befolkning teller 29 mill. mennesker og mange er rammet av psykiske problemer. Tilgangen på kvalifisert helsepersonell ligger langt tilbake, spesielt sammenlignet med Norge. Hun nevnte også utviklingsprosjekt innenfor landbruk, der studenter prøver ut nye vekster. I et annet område får familier støtte til etablering av hønse- og eggproduksjon, mot at et visst antall kyllinger gis bort til avl hos naboer.  Det er mange fattige på Madagaskar.

De hellige tre konger var naturlig nok gjennomgangstema både i opplesning, Magne Furuseth sin andakt og mange av sangene.  Dirigent for Røbekk kirkekor er Dirk Hauenschild. Han står selv bak melodien til den tyske dikter og forfatter Heinrich Heine sin to hundre år gamle salme om De hellige tre konger. Det ble en tradisjonell fest, men med spennende innhold som skapte gjenklang hos de mange deltakerne.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp