Gi en gave
Meny
Foto: Marit Mjølsneset / Helge S. Gaard – Generalsekretær i NMS. Last ned

Helges hjørne: Utrydde fattigdom

NMS har satt seg store mål om vi tror vi skal utrydde fattigdom alene. Sånn er det ikke tenkt. Derfor har vi lagt til ordet «sammen».
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Sammen med alle gode krefter og organisasjoner vil vi gjøre vårt for å utrydde fattigdom.

NMS er ingen nødhjelpsorganisasjon. Vi er en misjonsorganisasjon som i lange tider har tenkt at helhetlig misjon gir verdig liv og varig håp. NMS sitt viktigste verktøy i fattigdomsbekjempelse er å bidra til at det finnes skoler der vi arbeider. Utdanning er en nøkkel til å komme ut av fattigdom.

I perioden 2000-2015 ble ekstrem fattigdom halvert. 9 av 10 barn begynte på skole, og millioner av malaria- og HIV/AIDS-dødsfall ble avverget, ifølge Norads bærekraftsmål for 2021. Men Covid satte fattigdomsbekjempelsen mange år tilbake. Mange barn sluttet å gå på skole fordi de stengte ned eller fordi foreldrene ikke lenger hadde råd.

Men vi kan ikke gi opp kampen mot fattigdom. Skole, helse og mat er viktige elementer for å komme ut av fattigdom. Fattige land er gjerne preget av mangel på skoletilbud og forebyggende helse, og er ekstra utsatt om det skulle komme storm, flom og uvær.

Kirkene har ofte gode nettverk på lokalt plan. En menighet som tar ansvar for sine medmennesker, forandrer verden. Derfor er NMS ofte med når partnerkirkene våre spør om hjelp, både når lokalsamfunn rammes av flom eller tørke eller når de på lengre sikt vil hjelpe mennesker ut av fattigdom. Vi når lenger når lokalsamfunnet bidrar.

For meg ble juleevangeliet ekstra tydelig de årene jeg var misjonær på Madagaskar. Det står at Jesus ble født i en stall, ikke i hus eller på sykehus. Vi reiste som misjonærer til et folk med enkle hus, vi bodde bedre enn dem, men Jesus tok skrittet helt ut. Hans familie var på reise, og familien ble flyktninger i Egypt. Alt på grunn av en despotisk konge som følte seg truet av at Jesus ble født og oppfylte profetien om en ny konge.

Jesus gikk inn i de fattiges kår, ikke halvveis, men helt, på det enkle nivå, uten hus og på flukt. Det gjør at ethvert menneske kan identifisere seg med Jesu fødsel, han ble født som fattig. Guds kjærlighet for alle, for fattig og rik, illustrert ved de første besøkende som var hyrder, og så kom vismennene med sine verdifulle gaver. Jesus selv utfordret oss til å dele.

Det finnes både åndelig og materiell fattigdom. NMS ønsker å gjøre noe med begge deler og la juleevangeliet utfordre oss til å gjøre verden mindre fattig ved å «sammen dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom».

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp