Gi en gave
Meny
Foto: iStock Last ned

Frivillighetens år

2022 er erklært som «Frivillighetens år» i Norge.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

De overordnede mål for Frivillighetens år er:

  • Å få flere nye med i frivilligheten.
  • Å gjøre flere arenaer tilgjengelige.
  • Å skape større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper i det norske samfunnet.

NMS er én av over 350 medlemsorganisasjoner som er med i paraplyorganisasjonen «Frivillighet Norge».

Den frivillige arbeidsinnsatsen i disse organisasjonene ble i 2020 beregnet til å utgjøre 142 000 årsverk. Samme år var det 66 prosent av alle over 15 år her i landet som hadde gjort frivillig arbeid det siste året. Denne prosentandelen hadde i 2021 gått ned til 55. Vesentligste årsak til nedgangen var trolig pandemien.

For året 2018 ble det beregnet at det frivillige arbeidet bidro med en verdiskaping tilsvarende 78 milliarder kroner!

Jeg vet ikke om det noen gang er beregnet hvor mye den frivillige innsatsen betyr for en organisasjon som NMS. Helt siden starten har det meste av arbeidet i organisasjonen vært bygd på frivillig innsats. Tenk på alt arbeid som har blitt og fortsatt blir lagt ned i misjonsforeninger, møtevirksomhet, leirarbeid, julemesser, gjenbruksbutikker og så videre.

I NMS er det selvsagt også helt nødvendig med ansatte medarbeidere. Ansatte og frivillige er avhengige av hverandre for at man skal lykkes i arbeidet. Et godt samspill og arbeidsfordeling mellom ansatte og frivillige er derfor viktig. En må legge best mulig til rette for frivillig innsats.

Frivillig innsats er ikke bare viktig for organisasjonen. Slik innsats kan også bety mye for de som deltar. Ikke i form av lønn, men det man får av ikke-materielle verdier. Vennskap, sosialt fellesskap, meningsfylte aktiviteter, arbeid for å nå mål man deler med organisasjonen man engasjerer seg i.

Dugnadsånd og frivillig innsats er kjennetegn ved det norske samfunnet. Dette er verdier vi må ta vare på og sørge for å videreføre. Frivillighetens år kan være med å rette oppmerksomheten mot dette, også i NMS.

Det er plass til mange flere som vil delta på frivillig basis i arbeidet for å virkeliggjøre målet NMS har for sin virksomhet: Dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp