Gi en gave
Meny
Foto: NMS-info. Ole Ertzeid har satt sammen broderier som ble laget til feiringen av 150 årsjubileet til NMS i 1992 til et kunstverk som symboliserer ulikt jordsmonn på misjonsfeltene; fra frodig rødt og karrig hvitt. Last ned

Foreningsbroderier er blitt til misjonsmark-bilde

Bortgjemt på et galleri fant Ole Ertzeid en lang rekke broderier fra 150 års-feiringen til NMS. Nå har kunstneren gjort broderiene om til et kunstverk som dekker en av veggene på Åpta Misjonssenter.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Det jeg fant på det galleriet var en skatt som jeg gjerne ville få hånd om. Resultatet ser du her, sier Ertzeid, og viser fram en vegg fylt med håndbroderte strimler. Han har kalt kunstverket «Misjonsmark».

150 årsjubileum

Historien om det nye kunstverket på Åpta begynte da feiringen av 150 års jubileet til NMS skulle feires i 1992. For å knytte sammen feiringen sammen med den lange historien, ble alle misjonsforeningene til NMS bedt om å brodere sin egen «foreningsstrimmel». Disse strimlene ble sydd sammen og dannet en fargerik ramme rundt den store festen i Stavanger. Når feiringen vel var ferdig og behovet for de mange foreningsbroderiene hadde gjort sin oppgave, ble de fordelt til ulike NMS-eiendommer rundt om i landet. Åpta Misjonssenter fikk sin rettmessige del av broderiene. Men hva skulle et misjonssenter som fungerer som campingplass og leirsted med disse håndarbeidene? Siden disse strimlene var er viktig del av NMS-historien var det selvsagt ikke aktuelt å kaste dem. I stedet ble de nærmest gjemt bort på et lite galleri. Det var her Ole Ertzeid fant det kan kaller en skatt.

– Jeg har et engasjement for misjonen og har vært en del på Åpta opp gjennom årene. Da jeg kom over disse broderiene, mente jeg at de burde komme til heder og verdighet. Jeg luftet tanken for et par Åpta-ildsjeler, som begge var positive. Men det var først da Norlys Nilsen Grimsby fikk høre om ideen at den ble realisert, sier Ertzeid.

Ole Ertzeid har i mesteparten av sitt yrkesaktive liv kombinert arbeidet som arkitekt med arbeidet som kunstner. Han har vært representert på Høstutstillingen. Han er også representert i «De kongelige samlinger».

Enestående mulighet

Norlys, som kom med i Åpta-styret i 2019, tente på ideen fra Ole Ertzeid.

– Jeg var jo klar over at broderiene fantes, men hadde aldri reflektert over om vi kunne bruke dem mer aktivt på misjonssenteret. Når som Ertzeid luftet tanken, tenkte jeg at dette er en enestående mulighet for Åpta. At en anerkjent kunstner vil bruke broderier som forteller om historien til NMS i et kunstverk, var bare en gave, forteller hun.

Misjonsmark

Etter at styret for Åpta Misjonssenter hadde gitt grønt lys, var veien fra tanke til handling ikke lang. Ertzeid la ut de omtrent 20 broderistrimlene som hver var omkring fire meter på bordene i spisesalen. Snart vokste ideen til kunstverket fram.

– Strimlene hadde ulike farge, men det var en overvekt at broderier som gikk i fargene rødt og oransje. Andre var mer fargeløse og blasse. Når jeg så på dette mangfoldet, slo det meg at disse ulike fargene fortalte historien om jordsmonnet på de ulike «misjonsmarkene» som NMS har arbeidet på. Noen steder slo evangeliet raskt rot, slik at det ble raskt ble bygd sterke og varme kirker. For meg representerer de røde og sterke fargene disse markene. Men det finnes også land der det har vist seg at det er vanskelig å nå fram til evangeliet. Her har jeg tenkt at jordsmonnet har vært skrint og fattig. Dette representeres av de nesten hvite broderiene. Misjonsselskapet har arbeidet i ulike jordsmonn, både det som er grøderikt og det som er fattig, sier kunstneren som vegrer seg mot å bruke forkortelsen NMS når han snakker om arbeidet. Han vil heller Misjonsselskapet – for på den måten markere at det dreier seg om misjon.

– NMS er en grei forkortelse, men den må aldri føre til at ordet «misjon» kommer i andre rekke, sier han.

Vegg med dør og ventiler

Den tidligere så ensfargede og kjedelige veggen er nå blitt til et fargerikt kunstverk med broderier som forteller om den store betydningen som kvinneforeningene har hatt for NMS.

– Men har det vært et problem at du ikke kunne jobbe med en hel vegg? Det er jo et stort kors midt på veggen. Dessuten er det en dør til kjøkkenet og en rekke ventiler her. Har det vært et problem?

– Slett ikke. Jeg var kanskje inne på tanken om at det hadde vært bedre å arbeide med en hel vegg, men fant raskt ut av døra og ventilene representerer de omgivelsene som misjonsarbeidet møter. Over alt møter misjonen ulike utfordringer. Men det betyr jo ikke at arbeidet ikke kan utføres. Når det gjelder korset, er det helt naturlig at det er med som en del av dette kunstverket. Korset er jo det viktigste symbolet i kristendommen, sier Ole Ertzeid.

 

Tekstilkunst

Etter å ha vist fram sitt kunstverk, tar Norlys og Ole oss med på en befaring inn i selve kirkesalen på misjonssenteret. Altertavla i denne salen er en billedvev at bildekunstneren Åse Frøyshov. I dette kunstverket er oransje en viktig farge.

– Det vi ser, er at det er en sammenheng mellom utsmykningen av kirkesalen og sidesalen. Kunstverket til Frøyshov har et fokus på forsoningen og korset. Når vi vandrer inn i sidesalen, har korset fortsatt en sentral plass, men her er også det frivillige misjonsarbeidet fått en viktig plass. Det er jo slik det kristne livet er. Det tar utgangspunkt i det som skjedde på korset. Ut fra dette springer det ut engasjement og tjeneste for å bringe evangeliet videre, sier Ole Ertzeid.

Misjon på Åpta

Norlys Nilsen Grimsby er full av begeistring over både kunstverket og Ole Ertzeids ord om dette.

– Vi som jobber lokalt for Åpta Misjonssenter har en visjon om at alle som kommer innom også skal få et møte med misjon. Det kunstverket som vi har fått nå gjør det enklere for oss å gi alle besøkende en smak av misjon, sier Norlys Nilsen Grimsby, styremedlem på Åpta Misjonssenter.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp