Gi en gave
Meny
Last ned

Begeistret over hvordan NMS involverer partnere

NMS involverer alle sine samarbeidskirker rundt om i verden i arbeidet med strategiplanen for det internasjonale arbeidet de neste seks årene. Erkebiskop Urmas Viilma i den lutherske kirken i Estland er overrasket og begeistret over denne åpenheten
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Her kan du støtte arbeidet til den lutherske kirken i Estland.

– Jeg må si at jeg nesten er sjokkert over at NMS inviterer kirkeledere fra hele verden til å delta i arbeidet med den nye strategiplanen. Det er forbilledlig at de hører på hva andre tenker og mener. Vi har andre samarbeidspartnere og samarbeidskirker, men NMS skiller seg ut ved at de involverer oss i slike viktige planer, sa Urmas Viilma da han forlot leirstedet på Mjuklia i Trøndelag. Her hadde NMS invitert ledere fra 16 ulike land til å komme med innspill i planarbeidet. Fra NMS stilte de fleste lederne på denne konferansen.

Likeverdige partnere

Den lutherske kirken i Estland kan se tilbake på et femten år langt samarbeid med NMS. Urmas Viilma er imponert over hvordan den norske organisasjonen har fulgt opp arbeidet i disse årene.

– Det er ikke slik at NMS bare sender oss penger og ber om noen bilder som de kan bruke når de forteller om de prosjektene de støtter. Nei, de blir med som støttespillere og samarbeidspartnere. Når de tar kontakt for å høre hvordan det går med arbeidet, er det ikke først og fremst fordi de skal skrive en rapport, men fordi det er oppriktig interessert i oss. De ser på oss som likeverdige partnere. Vi har et ønske om at dette samarbeidet skal fortsette.

– Kan kirkeledere fra ulike kirker rundt om på jorden bidra med noe i arbeidet med planer for en norsk organisasjon?

– Det tror jeg vi kan. Det grunnleggende arbeidet har selvsagt blitt gjort internt i NMS, men når de inviterer oss til å være med i dette arbeidet, oppfatter jeg det slik at de faktisk hører på oss. Det norske blikket på virkeligheten rundt om i verden kan ha noen blindsoner. Ved å involvere andre kirker i sitt arbeid, kan vi avdekke disse blindsonene.

Traff giverne

Urmas Viilma var også med på generalforsamlingen til NMS i Stjørdal. Etter dagene sammen med fotfolket til NMS, er han full av inntrykk.

– Det som gjorde sterkest inntrykk på meg, var å se alle de menneskene som ofrer både tid og penger for å støtte misjonsarbeid i andre land. Jeg traff helt vanlige nordmenn som bruker mye penger på å støtte arbeidet i vår kirke i Estland. Jeg er nesten målløs over den offerviljen jeg har møtt, sier erkebiskopen i Estland, som med et smil legger til at hvis han skulle bytte jobb, kunne han godt tenke seg å overta som generalsekretær i NMS.

Ikke ledig

Generalsekretær Helge S. Gaard humrer når han hører Urmas Viilma levere en muntlig søknad på hans jobb.

– Den jobben er ikke ledig. Jeg har ingen planer om å slutte, smiler Gaard, som blir litt mer alvorlig når han kommenterer erkebiskopens begeistring for initiativet til å hente innspill fra andre land og kulturer i planarbeidet i NMS.

– Innspillene fra våre partnere er med på å gjøre oss til en bedre misjonsorganisasjon. Når de vi samarbeider med får mulighet til å bli involvert i hele prosessen, blir vi bedre rustet til å gjøre en god jobb, sier Helge S. Gaard.

Bildetekst:

Det blir god stemning når erkebiskop Urmas Viilma fra Estlandsier at han er så begeistret for NMS at han gjerne kan tenke seg å overta generalsekretærstillingen til Helge S. Gaard.

Foto: Martin Eikeland

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp