Gi en gave
Meny
Last ned

«En levende kirke over hele jorden»

Som kroppen har ulike lemmer, framstår kirken i ulike land med et mangfold av uttrykk for troen på den levende Jesus Kristus.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

På torsdager er jeg så heldig å få lede babysang i menigheten vår. Der har jeg gleden av å følge utviklingen til barna fra uke til uke mens de vokser og blir stadig mer selvstendige.

I første brev til korinterne sammenlikner Paulus forsamlingen av troende med både en kropp, et åkerland og en bygning. Den levende Kristus er hodet som holder hele kroppen sammen. Han er roten som gir liv til det som vokser fram. Han er grunnvollen som bygningen hviler på. Jesus lever. Det er hele grunnlaget for at det kan finnes en levende kirke i dag.

Møyfrid Lunde er sokneprest i Kviteseid, Telemark og regionstyreleder i NMS Region Sør. Foto: Privat

Som kroppen har ulike lemmer, framstår kirken i ulike land med et mangfold av uttrykk for troen på den levende Jesus Kristus. I NMS lever vi i nært fellesskap med en del av disse kirkene i flere verdensdeler. Det er et rikt fellesskap som stimulerer oss til å stadig være i utvikling og bidra til at kirken kan vokse.

«men Gud ga vekst» (1. Kor 3,6b). Denne lille leddsetningen er en påminning til oss som ser oss som medarbeidere i Guds rike. I den ene skapelsesfortellingen i 1. Mos 2 leser vi: «Da formet HERREN Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning.» Fra dagene mellom påske og Kristi himmelfart, leser vi at Jesus sendte ut disiplene med en ny livspust. «Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd.» (Joh 20,21f) Gud er fortsatt den som holder liv i oss og gir vekst.

Kirkefaderen Ireneus så på Ånden som kirkens kjennetegn og sa det slik: «Hvor Guds Ånd er, er kirken og all nåde.»

Vi trenger hans nåde. For kirken består av levende mennesker med alle de muligheter og begrensninger som ligger i det. Det er stor forskjell på å bygge en kirke med fint tilmålte, døde steiner, og det å bygge en kirke av levende steiner. Vi trenger vår himmelske byggherre som ser med kjærlighet på hver enkelt av oss. Han ser hvordan han kan få oss til å passe sammen, i en forening og i menigheten. Ja, han kan til og med bygge oss sammen på tvers av landegrenser.

Denne andakten sto på trykk i MT Misjonstidende nummer 4 i 2022. Ønsker du å bli abonnent på Misjonstidende? Det er helt gratis. Fyll ut skjemaet under og motta seks utgaver i året.

Jeg vil bli abonnent på MT Misjonstidende

    PS: Du kan også sende en sms med "NMS MT" til 2490

    Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp