Gi en gave
Meny
Last ned

Maicons vei til ordinasjon

Søndag 18. september 2022 blir Maicon Steuernagel ordinert i Oslo domkirke. Noen har møtt ham på et kontor i NMS Lilleborgs underetasje, og enda flere har møtt ham som pastor i OIC i Hasle kirke. Men hvordan fant denne brasilianeren sin vei til Norge?
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Du har nådd et nytt mål i livet ditt, idet du nå skal ordineres til prest i Den norske kirke. Men hvordan har veien vært til tro og til din spesielle tjeneste?

– Det kan synes som om sporene i mitt liv kan opptre litt tilfeldig, men som oppvokst i en kristen familie i sør-Brasil, hadde jeg en sterk vilje til å skulle jobbe i kirken, samtidig som jeg også hadde et bankende hjerte for det flerkulturelle – da jeg begynte å studere teologi. Det ble også til at det var naturlig med en bachelor i sosialantropologi. Jeg er interessert i hele mennesket, og tenker at jeg ønsket å ha best mulige forutsetninger for å kunne møte mennesker på en god måte, mennesker med ulike kulturer og gudsbilder.

– Men hvorfor Norge?

– Hjemme i Brasil var jeg med i en bevegelse som NMS her i Norge er linket til. Der ble jeg som ung mann introdusert for Hald – en internasjonal skole som tilbyr et studium i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid. Skolen eies av Strømmestiftelsen, Det Norske Misjonsselskap og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag som har hvert sitt utvekslingsprogram. Til slutt fikk jeg et studium på Hald i Mandal. Utlending i Norge.

Være tilgjengelig

Den unge Maicon Steuernagel ble kjent med en annerledes kultur da han selv ble «importert» til Norge, og trolig så han for seg at misjonsutfordringene er like store for den som kommer til Norge, som den som reiser herfra og ut. Da han i Brasil var ferdig med sine studier, gikk både han og kona Caroline inn i den mulige utfordringen å skulle være misjonærer i Norge, så fra 2008 var de klare og villige til å se hvilke dører som ble åpnet.

– Vi hadde virkelig bedt om en åpen dør for våre liv, og her har Gud kalt oss til å være tilgjengelige. Under mitt Norges-opphold fikk jeg også en god følelse av at Gud kunne bruke meg på leirer, møter, og også som trosopplæringsleder, f eks i Drøbak menighet, der Øyvind Refvik var min venn og kollega.

– Men du havnet etter hvert i OIC, Oslo Internasjonale Kirke; og her gikk du inn som pastor, og har vært åndelig leder for en engelskspråklig menighet som vet at også du er en innvandrer i Norge. Kan du si noe om hvordan nye mennesker kommer i kontakt med OIC?

– Mange søker oss opp på nett, mens andre kjenner noen, eller er blitt invitert av noen andre.
Når Maicon Steuernagel skal komme seg til jobben fra leiligheten på Oppsal, er sykkelen startklar for å bringe ham ned til byen, om det er på NMS Lilleborg eller i Hasle kirke.

Omvendt-misjonær

Opplever du deg selv som en misjonær?

– Ja, det er jeg faktisk; Men jeg presenterer meg ikke som det så ofte. Begrepet «misjonær» kan også lett bli oppfattet som noe påtrengende/inntrengende, mens jeg er mer opptatt av å presentere meg som en troende – opptatt av nåde og kjærlighet. Her i Norge har vi opplevd at vi ikke lenger er en statskirke, og det tror jeg er bra. Bra for troen vår, for så fristes vi ikke til å ta vår kirke for gitt.

– Hva gir deg mening i din egen tro?

– Den meningen har jeg dypt inni meg. Det har med håp å gjøre. Det har med Jesus å gjøre – at Gud kommer meg så nær. Vi snakker om inkarnasjonen, og vi vet at Jesus er den som kan ta grep inn i vår realitet. Det tror jeg på. Når Jesus er i oss, er det ingen avstand til Gud.

Din tvil da?

– Jeg innlemmer den med som en del av troen på Jesus.

Du kunne fortsatt som pastor, men nå velger du å bli ordinert til prest. Hva er forskjellen?

– Jeg tror det blir lettere for meg å være en god brobygger i Norge. Jeg tror også at det funksjonelt sett blir lettere å få til gode samarbeidsprosjekter når jeg er «en vanlig prest», og det kan være noe enklere å komme inn i en norsk menighet, med en biskop som min overordnede.

Nattverden appellerer ikke til hodet

Under ordinasjonen i Oslo Domkirke er det flere som skal ordineres, og en av de andre skal holde dagens preken.

– Men jeg skal få innstifte nattverden, og det gleder jeg meg til.

Maicon Steuernagel snakker gjerne om at vi som kristne ofte har arvet en hodetenkende tro som kan bli en felle for oss. Men troen er en gave. Som nattverden. Og kanskje er nettopp dette et viktig skritt for ham å ta: bli ordinert til prest; Ta på seg nattverds-ornatet og formidle en nåde som krysser alle kulturgrenser og menneskelige ulikheter. Ved nattverdbordet finnes ikke de grensene vi så lett kan sortere mennesker inn og ut av.

Både NMS og IOC har gleden av at Maicon Steuernagel er i en todelt stilling der han kan bruke sine gudgitte gaver. Og helt til slutt har han lyst til å si noe til NMS-folket:

– Jeg er så glad for at kirken og NMS samarbeider godt! Vi skal få til menigheter som kan inkludere alle slags mennesker, alle slags visjoner! Ordet «flerkulturelt» er et nyttig ord i vårt trosliv, og jeg håper det blir viktig å arbeide for dette.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp