Gi en gave
Meny
Last ned

Disse får prosjektmidler

Det kom i år inn fem søknader innen fristen 1. april 2024 på utlysning av midler til nyskapende prosjekter i regionene.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Vi gleder oss over engasjementet i regionene for å gi et løft til det lokale misjonsengasjementet!

Fire av fem søknader ble innvilget med til sammen 100 000 kroner.

LES OGSÅ: Prosjektmidler til nyskapende tiltak i regionene.

FØLGENDE PROSJEKTER HAR FÅTT TILDELT PROSJEKTSTØTTE:

  • NMS Lilleborg – Fellesskapsbyggende aktivitet for unge voksne, som familie/student- middager, Church jam og barseltreff i nye Bazaar 1966.
  • «Midt i livet» – Utprøving av regelmessige arrangementer (piloter) for mennesker «Midt i livet» i alle regionene.
  • GUTS Copilot – Tidligere konfirmanter starter ungdomsklubb med reise til NMS sine prosjekter i Estland, bygge opp HEL i Estland. Fokus på misjon. Klubbtilbud for psykisk utviklingshemmede. SiMen betyr «Sammen i Menigheten». Langesund menighet. Forbehold – avklaringer med kirken i Estland og NMSU Uteam.
  • Bazaar1981 på Sommerveita – Cornerstone som er et NMS-fellesskap for unge voksne i Trondheim, vil lage Bazaar1981 i Sommerveita.

 

Lederteamet i Frivillighet har gått gjennom alle søknadene, drøftet de internt i NMS med aktuelle rådgivere og sett de opp mot følgende formål og kriterier:

 

FORMÅL

Prosjektmidlene skal bidra til innovativ utvikling av NMS sitt arbeid i regionene. Prosjektmidlene skal gå til tidsavgrensede prosjekter og tiltak som styrker innovasjon og nytenkning, samt økt misjonsengasjement og økte inntekter til NMS sitt arbeid globalt.

KRITERIER

Prosjektene skal:

  • Være nyskapende og ha overføringsverdi til andre regioner
  • Være knyttet opp til NMS sin strategi for 2024 – 2030
  • Utløse frivillig engasjement regionalt
  • Øke inntektene til NMS sitt arbeid på sikt
  • Samarbeide med andre aktører i samfunnet

Lederteamet i Frivillighet består av:

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp