Gi en gave
Meny
Last ned

Ny misjonsavtale. Nye varmeovner

Da nasjonaldagen var over, møttes bygdefolket i Agdenes til årsmøte for menighetene. En av hovedsakene her handlet om storinnkjøp av nye varmeovner til Lensvik kirke, og en skulle kanskje ikke tro at tidspunktet for å inngå en misjonsavtale var særlig godt egnet!
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Lensvik bedehus var fullsatt 18. mai, og folk hadde med seg både cash og vipps-penger til å bruke på basar-delen, der de i løpet av kvelden fikk samlet inn over 30 000 til nye varmeovner til menigheten. Møteleder/menighetsrådsleder Lars Birger Aadland har tidligere jobbet som prest i flere trønder-menigheter, og vet at menighetsrådene må ta mange vanskelige valg, i forhold til disponering av innsamlede midler.

– Sjøl om dere skal samle inn rundt 300 000 til nytt varmeanlegg i Lensvik kirke, så bestemte likevel menighetsrådet at det skal etableres en misjonsavtale med NMS. Som leder i dagens menighetsråd, så kunne du kanskje forventet deg en stor budsjett-debatt?

– Det er en lang tradisjon også i denne kommunen at misjon er blitt en viktig del av menighetens arbeid. Og jeg tror at misjonsoppdraget befrukter menigheten med mye velsignelse.

– Hvordan da?

– Vi er alle opptatt av at verden rundt oss gir oss mange utfordringer, og vi kan lett bli maktesløse. Hva kan vi gjøre? Her tror jeg at kirkens ansvar for folk som trenger oss, blir viktig. Når det gjerne kan se ut som om ingenting nytter, så vet vi at misjonsorganisasjonene gjør en stor jobb i mange land der det er krevende å overleve. Og jeg tror at folk tenker sånn at vårt lokale misjonsbidrag faktisk kan ta fra oss noe av vår dårlige samvittighet. Gjennom misjonsarbeidet får vi en konkret mulighet til å bidra. Evangeliet gir frukter – langt der ute. Og det gir også en stor glede til oss som på dette enkle viset kan bidra. Og vi får førstehånds kunnskap om folks behov for hjelp og tilhørighet over den hele verden. En misjonsavtale gir oss hjelp til å ikke bli for sjølopptatte. Å støtte et helt konkret misjonsprosjekt – som for eksempel Sat7 i Midtøsten – skaper stor mening i det vi gjør.

Ruth Marine Murvold fra NMS Midt-Norge brukte noen få minutter til å orientere årsmøte-folket om de menneskene som har en så stor glede av å bli nådd av Sat7. Som nyansatt i NMS, med ansvaret for menighetsavtalene, opplevde hun at her fantes det et bygdefolk som i mange år har hatt lang tradisjon for at misjon var en inkludert del i menighetslivet.

– Sjøl satt jeg et øyeblikk og tenkte på Hans Paludan Smith Schreuder, NMS sin aller første misjonær i Sør-Afrika. Etter 14 år fikk han oppleve at ei ung jente bestemte seg for å tro på de kristnes barmhjertige gud. Hun lot seg døpe. Og siden har NMS trofast jobbet videre for å spre evangeliet, hjelpe mennesker ut av fattigdom, og bidra med mer rettferdighet. Slik kan vi her i vårt lokalmiljø bidra til å gjøre verden bedre. Vi står i en stor sammenheng, sier Lars Birger Aadland.

Til slutt på årsmøtet stilte Lensvik blandakor på scenen med en heidundrandes gospelsang som tok oss med til det «svarte» Amerika, der slavene tryglet om at Gud ville hjelpe dem. Denne lovsangen skal lyde lenge over Agdenes sokn: Jesus Jesus how I love you!

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp