Gi en gave
Meny
Foto: Dag Rune Sameien. Far og datter i Etiopia. Last ned

Liv står på spill hvis arbeidet stopper opp

Hele verden er rammet av korona-pandemien. Både selve viruset og tiltakene for å beskytte befolkningen mot viruset rammer først og fremst de mest sårbare. Nå trenger vi hverandre!

Snarveier

En krise som Korona-pandemien har vidtrekkende konsekvenser. For våre samarbeidspartnere i Afrika og Asia er det ikke bare selve viruset som er farlig. Også tiltakene for å hindre spredning skaper nye problemer.

Blant annet er det anslått at det vil bli stor økonomisk tilbakegang.
Tidligere erfaringer med epidemier som ebola viser også at det er stor risiko for økning i dødsfall knyttet til fødsler og mor-barn-helse og økning i voldtekter og vold mot kvinner.

Å holde avstand er ikke enkelt når man bor tett sammen. Det hjelper ikke å sitte hjemme for å unngå viruset hvis det fører til at man ikke har noe å spise.

Viruset skaper avstand. Men felles engasjement forener oss.

I denne situasjonen er det fantastisk å se at mange ønsker å engasjere seg. Vi ønsker å bety en forskjell for de mest sårbare blant oss.

Leder av NMS Global, Anne Karin Kristensen, tror at verden kommer til å forandre seg etter denne pandemien.

– Helsen vil bli viktigere for alle. Dessuten tror jeg verdispørsmål vil bli langt viktigere, sier hun. – Kanskje kan det føre til at verdibaserte organisasjoner som NMS får en enda viktigere plass?

 

NMS er allerede i gang med Korona-tiltak

Omdisponering av midler og stor givervilje blant våre støttespillere har allerede gjort det mulig å sette i gang en rekke korona-forebyggende tiltak sammen med våre partnere.

 

DISSE PROSJEKTENE FÅR STØTTE:

ETIOPIA:

Dele ut sanitetsmateriell og bevisstgjøre folk om smittefaren i seks synoder i Mekane Yesu-kirken. Arbeidet skjer gjennom et allerede eksisterende prosjekt som jobber for kvinners posisjon i kirke og samfunn. Innkjøp av helseutstyr samt informasjon om rent vann rettet mot folkegruppen gumuz, i samarbeid med Mekane Yesu-kirken.

PAKISTIAN:

Bevisstgjøring rundt smittefaren. Man kommer i kontakt med folk gjennom å dele ut pakker med mat. Skjer i samarbeid med Church of Pakistan og Peshawar bispedømme.

MIDTØSTEN:

Støtte til samarbeidspartners arbeid med å lage video med informasjon og svar på spørsmål knyttet til korona. Økonomisk støtte til retreat- og konferansesenteret Anafora utenfor Kairo. Senteret driver viktig arbeid rettet mot sårbare grupper som fattige familier og voldsutsatte kvinner. Senteret får mesteparten av inntektene sine gjennom gjester til retreatsenteret, og har derfor stort inntektstap på grunn av korona.

MADAGASKAR:

Informasjonsarbeid og utdeling av materiell som såpe og munnbind spesielt rettet mot en av de svakeste gruppene i samfunnet; de psykisk syke som bor i såkalte omsorgsbyer. Dette skjer i samarbeid med kirkens helsedepartement.

MALI:

Utdeling av beskyttelsesmateriell i landsbyer og opplæring i hvordan man kan lage såpe. Bygging av stasjoner for håndvask i flyktningeleirer. Produksjon av radioprogrammer om hvordan man beskytter seg mot Covid-19, på hele 19 forskjellige lokale språk.

 

Du kan være med!

Det er mulig å starte sin egen innsamling i forbindelse med korona-pandemien. Her er en link til startsiden for å opprette innsamlinger: https://www.spleis.no/org/1443

Hvis du trenger råd om hvordan man starter en god innsamling kan du lese her: www.nms.no/spleis

 

 

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp