Gi en gave
Meny
Last ned

Søk og få støtte fra K-stud

Visste dere at en søknad om studiestøtte hos K-stud utløser penger til NMS? Jo flere søknader, jo større sum overføres til NMS sitt arbeid for å utrydde fattigdom, dele troen på Jesus og bekjempe urettferdighet.

Hva er K-stud?

K-stud (Kristelig studieforbund) er en frivillig organisasjon og et offentlig godkjent studieforbund, med en visjon om å skape gode lærings- arenaer for troen og livet. K-stud formidler også statsstøtte til medlemsorganisasjonenes voksen-opplæring. Les mer om K-stud her: www.k-stud.no

 

Krav for å få tildelt støtte:

– Foreningen/gruppen må være medlem i NMS

– Minst fire kurstimer (tid en bruker på f. eks. et samtalehefte)

– Minst fire deltakere må fullføre minimum 75 % av kurstimene

– Føre oversikt over frammøte

– Bruke et godkjent studieopplegg. Alle NMS sine samtalehefter er godkjente.

– Sende inn søknad om støtte innen tre måneder etter avsluttet kurs/gruppe

 

Hvorfor søke om støtte gjennom K-stud?

Både NMS og K-stud ønsker at  foreninger og grupper søker om  tilskudd. K-stud får innvilgninger via statsbudsjettet i forhold til antall søknader. Slik kan foreningen/gruppen øke sin økonomiske støtte til NMS.

 

Hvordan søke støtte?

Søk på denne nettsiden:  Søknadsportalen (studieforbund.no)

Her kan man også registrere oppmøte underveis i studieopplegget.

NB! Bruk NMS sitt kontonummer: 8220 02 85057. Legg ved bekreftelse fra NMS om at kontonummer eies av NMS. Last vedlegget ned på din maskin og så legge ved søknaden.

Når bekreftelsen om betaling kommer, sendes meldingen videre til NMS på e-post: info@nms.no

Søknad kan også sendes på papir. Skjema fås ved henvendelse til K-stud på tlf. 23 08 14 70.

Administrasjonsavgift kommer i tillegg ved papirsøknad.

Lykke til – og tusen takk!

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp