Gi en gave
Meny
Foto: Dronefotomontasje Haga & Grov arkitekter Last ned

VID - Campus Stavanger

Høgskolestyret i VID vedtok enstemmig på sitt styremøte på tirsdag at samlokaliseringen av skolene i Rogaland skal skje i Stavanger, på Campus Kampen eller Misjonsmarka hvor VID Stavanger i dag ligger.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Det har vært knyttet stor spenning til hva styret i VID ville velge. I Stavanger ligger Misjonshøgskolen på Kampen-området (etabl. 1843) og Diakonhjemmet Høgskole (etabl. 1890) ligger i Sandnes. Skolene har til sammen om lag 1000 studenter og 100 ansatte. Ca. 400 studerer i Stavanger og ca. 600 av studentene har sitt studiested i Sandnes.

– NMS er veldig glade for vedtaket i styret for VID, som valgte «Campus Kampen» som framtidig lokalisering for VID avdelingene i Stavanger og Sandnes. Sammen med Stavanger kommune er det laget et flott opplegg som gjør at Sandnes-avdelingen skal bli godt tatt i mot når de flytter over. NMS Eiendommer AS ved Trond Vigesdal har laget et veldig bra prospekt med ny bygning som knyttes sammen med den 35 år gamle bygningen som ligger der fra før. Takk også til generalsekretær Jeffrey Huseby som har vært tett på det prospektet som er laget, sier landsstyreleder Helge S. Gaard.

– Dette er en gledens dag for NMS! Vi samarbeider tett med VID! Det viktigste nå er å få integrert Campus Sandnes Stavanger slik at det blir en god studieplass for alle, sier generalsekretær Jeffrey Huseby.

– Vi er svært glade for beslutningen om at VID fra juni 2022 samler sin virksomhet i Stavanger. NMS Eiendommer vil nå starte detaljplanlegging sammen med VID og etter hvert bygging av et fremtidsrettet, moderne og godt skolebygg på et spennende campus-område sentralt i Stavanger. Vi vil også jobbe videre med en reguleringsplan for utviklingen av et fremtidsrettet Campus- område til kombinasjonsformål bolig, næring, undervisning mm.  I prosessen vil Stavanger Kommune være en viktig samarbeidspartner, sier daglig leder i NMS Eiendommer AS, Trond Vigesdal.

– Høgskolestyret har tatt en enstemmig beslutning om samlokalisering av VIDs studiesteder i Rogaland. Den samlede vurderingen er at VID vil kunne utvikle seg som en sterkere merkevare for studenter, og en tyngre kunnskapsaktør og samarbeidspartner i rammen av Stavanger som kontekst. Samlokaliseringen vil etter planen skje i 2022, skriver VID på vid.no

Les mer:
https://vid.no/nyheter/vid-rogaland-samlokaliseres-i-stavanger/

 

 

Fra vid.no

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.
Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Høgskolen har cirka 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp