Gi en gave
Meny
Foto: European Union 2017 - Mathieu Cugnot. Eva Joly skal under Stavanger Mission Conference gi kirker og misjonsledere fra hele verden råd om hvordan de kan bekjempe korrupsjon og kirkelige maktovergrep. Last ned

Til kamp mot kirkelig korrupsjon

Korrupsjon og maktovergrep står på dagsordenen når NMS inviterer til en stor misjonskonferanse 1. november i Stavanger.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Det er alt for mange eksempler på maktovergrep og korrupsjon i kirkelige sammenhenger. Siden dette er et tema som dessverre alltid er aktuelt, velger vi også å løfte det fram på en internasjonal misjonskonferanse, sier Dag Rune Sameien, rådgiver i NMS Global og med i gruppen som arrangerer Stavanger Mission Conferance.

Kirkelederkonferanse

Når NMS inviterer til denne store misjonskonferansen, blir den arrangert i tilknytning til en kirkelederkonferanse for NMS sine samarbeidskirker. Deltakerne på denne konferansen skal også delta på Stavanger Mission Conference.

­­– NMS er opptatt av gjensidighet i forholdet til våre samarbeidskirker. Når vi nå tar opp korrupsjon og maktovergrep, er vår tanke at kirkeledere har noe vi kan lære av hverandre.

– Tenker NMS at dere gjennom å ta opp dette temaet skal hjelpe kirkesamfunn i Afrika og Asia til å bekjempe korrupsjon?

– Vi tenker ikke slik. Vi erkjenner at også kirker i vår del av verden sliter med de samme problemene. I vårt program løfter vi fram èn konkret sak. Denne er fra et diakonalt sykehus i Norge. Kunnskapen fra denne saken håper vi kan være til hjelp for kirkeledere fra hele verden, sier Sameien, som heller ikke stikker under en stol at kirker som NMS samarbeider med har hatt sine korrupsjonssaker.

Eva Joly

De to hovedforedragsholderne er norskfranske Eva Joly, som er kjent for sin kompromissløse kamp mot korrupsjon, og Agnes Aboum, styreleder i Kirkenes Verdensråd.

– Vi har fått tak i to foredragsholdere som hver på sin måte har erfaring fra kamp mot korrupsjon og maktmisbruk. Når det gjelder Eva Joly, er hun velkjent både i Norge og i andre land. Spesielt i den fransktalende delen av Afrika har hun en høy stjerne.

Gevinst for kirkene

– Er det ikke litt rart at når NMS inviterer til en stor misjonskonferanse løfter dere fram problemer som har hatt ødeleggende effekt for kirker som har opplevd korrupsjon og maktmisbruk?

– Når vi velger å ta opp tema som beviselig er vanskelige og brennbare, er det fordi vi ikke ønsker at kirkene skal feie slike problemer under teppet. Vi har også gode eksempler på at kirker som har gode systemer knyttet til forvaltning og anti-korrupsjon, får stor tillit. Et godt system for å unngå disse problemene, er en del av et kirkebyggende arbeid, sier Dag Rune Sameien i NMS.

Kirkelig korrupsjon

Eva Joly er begeistret for at NMS velger å ta opp korrupsjon på sin kirkelederkonferanse.

– Historien sier mye om hvorfor det er viktig å ta opp kampen mot korrupsjon under en kirkelederkonferanse, sa Eva Joly til Misjonstidende som har intervjuet henne om konferansen.

Joly peker på at det er avdekket korrupsjon i ulike kirkesamfunn;

– Det er mange skandaler innenfor trossamfunn hvor man ser karismatiske personligheter som har fått mennesker til å tro de gir penger til kirkesamfunnene, mens de egentlig gir rett til predikantene. Et annet eksempel er at den katolske kirken den dag i dag er en rik institusjon. Samtidig avdekkes det fortsatt mye korrupsjon også her, sier Eva Joly.

PÅMELDING til Stavanger Mission Conference

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp