Gi en gave
Meny

SMM 25 år: Skapt – døpt – sendt

Foto: Kristian Mjølsneset Last ned
Samarbeid menighet og misjon (SMM) er 25 år i år. Det er klart for feiring av samarbeidet mellom Den norske kirke og misjonsorganisasjonene.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Døpt til å dele!

Når vi døpes får vi del i et lokalt, men også et grensesprengende globalt fellesskap med samme oppdrag. Korset presten tegner på den som døpes ved døpefonten gir en dyp tilhørighet, til Kristus og den lokale menighet, men også til hele den verdensvide kirke. Vi blir del av noe større enn oss selv som også gir retning for livet vårt. Vi sendes ut av våre komfortsoner for å bety en forskjell i verden.

I samarbeidet mellom Den norske kirke og misjonsorganisasjonene (som kalles SMM) har det utkrystallisert seg et ønske om å styrke vår kristne identitet som Skapt – Døpt – Sendt: Hvert enkelt menneske er skapt i Guds bilde – unike og umistelige. Døpt til å tilhøre Jesus Kristus i liv og død. Og sendt til våre medmennesker og verden for å bety en forskjell og dele den kristne tro i ord og handling.

Kirken – et delefolk

Noen forbinder ordet misjon med kulturimperialisme og tvang til tro. Egentlig betyr det «sendelse» (latin: missio).

Den norske kirke sier i sin visjon at vi er en misjonerende kirke.

Men hvorfor beholde misjonsordet når det kan gi feil assosiasjoner?

For å holde fast ved at vi som kirke og døpte faktisk har del i noe som er for alle. Den kristne Gud er Gud for alle, ikke bare for noen bestemte folk, grupper eller miljø. Gud er universell. Også for å minne oss om at vi ikke har rett til å holde det for oss selv – tvert imot blir vi sendt for å dele i ord og handling. Vi er som døpte – et delefolk. Sendt for å dele både det vi har av materielle goder og de dype skatter vi har i vår tro: Forsoning, tilgivelse, rettferdighet, etc.!

Det handler om at vi som kirke ikke kan være oss selv nok, det handler om gjestfrihet, om å invitere inn i åpne felleskap. Så handler det om og gå ut, ofte utenfor vår egen komfortsone. Kirken er både et «kom» og et «gå», slik Ungdommens kirkemøte har sagt det.

Samarbeid menighet og misjon – SMM 25 år

Pr. i dag har 955 av Den norske kirkes 1200 menigheter misjonsavtale med en eller flere av de syv SMM-organisasjonene (se mer kirken.no/smm). Det er strålende! Dette har vi fått til sammen!

SMMs visjon som har stått seg i disse 25 årene lyder:

Sammen om misjonerende menigheter hvor evangeliet frigjør og utruster mennesker til å dele troen i handling, nærvær og ord, lokalt og globalt.

 

Samarbeid i over 40 land

Gjennom samarbeidet med SMM-organisasjonene har norske menigheter dermed et konkret tilknytningspunkt til det globale kirkefellesskapet. Misjon blir ofte sammenlignet med et vindu. Med et åpent vindu får vi både frisk luft inn og syn ut. Det er noe befriende og sunt med et åpent vindu. Vi blir ikke innestengt i vår egen lille virkelighet, men åpner opp for verden. Gjennom samarbeid med de sju misjonsorganisasjonene og deres partnere og søsterkirker har vi mottatt impulser og relasjoner som har skapt noe nytt hos oss.

Men i dagens situasjon trenger vi i enda større grad å se oss som døpt inn i den verdensvide kirke med et felles oppdrag! Menighetene oppfordres til å la denne identiteten prege trosopplæring, gudstjenesteliv og måten vi er kirke på. Hva gjør din menighet og lokalmiljø ut av denne muligheten?

De sju organisasjonene i SMM er:

NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos

Mer info på www.kirken.no/smm

 

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp