Gi en gave
Meny

Pressemelding fra NMS’ landsstyre

Last ned
Landsstyret i NMS har valgt å ikke tilby Jeffrey Huseby en siste åremålsperiode når inneværende periode går ut. Etter ni år i lederstolen, går Huseby over i annen stilling i organisasjonen i mars 2020.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Landsstyret er takknemlig for den innsatsen Huseby har gjort i NMS. Han har vist stort pågangsmot, fulgt opp de vedtak landsstyret har fattet og vært med på å lede NMS videre i en ønsket retning. Men etter krevende år registrerer vi slitasje i organisasjonen, og til syvende og sist er dette ansvaret til øverste leder. Landsstyret må alltid sette hensynet til NMS først, og ønsker en generalsekretær som kan være en inspirasjons- og visjonsbærer utover en treårsperiode, sier leder av Landsstyret, Helge Gaard.

Huseby ble ansatt som generalsekretær i NMS i 2011 i et åremål på seks år med mulig forlengelse i to perioder på tre år. Åremålet ble forlenget i 2017 frem til mars 2020.

– NMS har stått i en serie av krevende, men nødvendige endringsprosesser i årene jeg har vært generalsekretær. Særlig det siste året har det blåst på toppen av NMS. Det har vært tunge saker som salg av bygg i Oslo og nedbemanning i NMS Eiendommer og i NMS. Denne våren har jeg derfor vært i tvil om jeg har motivasjon til å fortsette, og på et tidspunkt søkte jeg en stilling utenfor NMS. Når landsstyret mener at det er behov for nye koster, aksepterer jeg det, sier Huseby

Han er opptatt av at alle gode krefter samler seg om å gjøre NMS til en bærekraftig organisasjon for fremtiden.

– Det har vært lærerike, men svært krevende år i NMS. Noen har vært sterkt uenige i vedtak som er gjort og andre har vært kritiske til måten prosessene har blitt drevet frem på. Selv om jeg konkluderte med at jeg var klar til å ta på en siste treårs-periode, forstår jeg landsstyrets rasjonale for å slippe nye krefter til i rollen som generalsekretær, sier Huseby.

I NMS er det kun stillingen som generalsekretær som er på åremål. Arbeidet med rekruttering tar til over sommeren, og målet er å ha ny generalsekretær på plass 1. april 2020. I henhold til NMS sitt regelverk skal en generalsekretær som er over 60 år når han fratrer, tilbys en annen stilling i organisasjonen. Hvilken rolle dette kan bli, er ikke diskutert ennå.

————————–

Styreleder Helge Gaard kan kontaktes på telefon 95 93 76 66 for ytterligere informasjon om landsstyrets vedtak.

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp