Gi en gave
Meny
Foto: Ole Syltebø Last ned

Områdestevne for Romsdal med god deltakelse!

Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Molde Domkirke og fem misjonsforeninger i Molde var vertskap for Områdestevne for Romsdal søndag 30. april. Oppmøte var godt og generalsekretær Helge S. Gaard deltok både på gudstjenesten og misjonsfesten med misjonsinformasjon og forkynnelse av Guds ord.

Områdestevne ble innledet med gudstjeneste i domkirken og misjonspreget fulgte gudstjenesten fra start til slutt. Flaggborgen med misjonsflagg synliggjorde mange av NMS sine samarbeidsland. Helge S. Gaard nevnte også glimt fra flere av samarbeidslandene i sin misjonsinformasjon. Spesielt nevnte han kirkesøkning og menighetsvekst i Etiopia, Madagaskar og Kamerun.

Klar for middag på Guru restaurant.

Før årsmøtet startet var det felles middag på Guru Indisk restaurant for påmeldte. Selve årsmøtet foregikk i kirkestua og ble ledet av områdeutvalgets leder Petter Dahle. 2022 har vært et positivt år for mange som er involvert i NMS lokalt. Det er vekst i deltakelse og økonomisk resultat på flere felt. Mange frivillige medarbeidere er engasjert i Gjenbruksbutikken i Molde, som økte omsetningen til 1,74 mill. kroner sist år. Petter Dahle presenterte årsmeldingen for Område Romsdal, leder i regionstyret Arne Drøpping presenterte tall for region Møre, leder for styret i gjenbruksbutikken Ole Syltebø representerte gjenbruksbutikken og Helge S. Gaard hilste fra landsstyret.  Etter årsmøtet består områdeutvalget av Petter Dahle, Marit Hovde Syltebø, Bente Linda Flatmo, Bergfrid Lindøy og Jahn-Sverre Jensen, med Eli Holmem som vararepresentant.

Noen av de 85 fremmøtte til misjonsfesten i kirkestua

Misjonsfesten i kirkestua samlet 85 deltakere, som fikk lytte til både fin sang og musikk, tale og aktuell informasjon. Helge S. Gaard tok utgangspunkt i at ordet «misjonerende» ikke oppfattes som et positivt ord i Norge i vår tid.  I sin andakt understreket han at vi er med fordi vi har ulike talenter og vi står i en større sammenheng. Vi trenger ikke gjøre det samme, men vi kan komme med våre egne evner og ferdigheter. Vi kan bidra i Guds rike ved å se muligheter både i nærmiljøet og globalt. Det var inspirerte deltakere som forlot stevnet.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp