Gi en gave
Meny
Last ned

Nytt lovverk beskytter misjonsbasarer

Kampen mot å gjøre misjonsbasarer og julemesseutlodninger ulovlige ser ut til å være vunnet. Den nye loven om pengespill sørger for at basarer til frivillige organisasjoner ikke rammes. I NMS er gleden stor.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Dette fortjener et aldri så lite halleluja! Vi er sparsomme med det i våre sammenhenger, men dette er veldig gledelig og betyr utrolig mye ikke bare for de kristelige organisasjonene, men for mennesker omkring i verden som får bedre liv og større håp i hverdagen. Takk til politikerne som har tatt dette på alvor, sier generalsekretær Helge S. Gaard i NMS til Vårt Land.

Grense: 200 000 kroner

I NMS og andre misjonsorganisasjoner har det vært sterk frykt for at den nye pengespilloven skulle føre til at det ble slutt på at lokalforeninger kunne arrangere basarer og utlodninger til inntekt for misjonsarbeidet. Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) har jobbet intenst overfor den politiske ledelsen i Kulturdepartementet for å unngå at misjonsbasarene skal rammes av den nye loven. Til Vårt Land forteller hun at det nå er klart den nye loven ikke rammer lotterier og basarer til misjonsorganisasjoner. I det opprinnelige forslaget var det satt en øvre ramme på 200 000 kroner som hver organisasjon kunne ha i inntekter. Etter påtrykk fra blant annet NMS, Norme og Digni er dette nå endret slik at det er lokalforeninger som har et slikt øvre tak. Det blir heller ikke nødvendig å søke om tillatelse for lotterier med en omsetning under 200 000 kroner.

Internasjonalt arbeid

Forslaget om at inntektene fra basarer og lotterier måtte benyttes lokalt, er også tatt bort etter at KrF har fått gjennomslag for sine synspunkter.

– Det har ingen betydning for hvor inntektene kan brukes – disse kan anvendes til også nasjonale og internasjonale formål, så lenge formålene er ikke-fortjenestebaserte, sier KrF-politikeren. Konsekvensen av dette er for eksempel inntekter fra årets julemesser kan brukes til arbeid i samarbeidskirkene til NMS.

Digitale basarer

På et punkt har misjonsorganisasjonene foreløpig ikke fått fullt gjennomslag. Det gjelder retningslinjene for digitale basarer. Som følge av koronarestriksjonene har flere organisasjoner arrangert åresalg og basarer som er overført på digitale plattformer. Dette kan bli rammet av den nye pengespilloven. Men alt håp er ikke ute for digitale misjonsbasarer.

– Vi må utarbeide et lovverk som ivaretar lokale basarer, men som og gjør at vi ikke åpner for store aktører som utnytter lovverket til å lansere egne pengespill digitalt. Derfor ønsker vi å invitere misjonsorganisasjonene til dialog med oss om dette slik vi klarer å sy på plass en løsning som ivaretar deres behov, sier Jorunn Gleditsch Lossius.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp