Gi en gave
Meny
Foto: Ole Anders Flatmo (wikimedia commons) Last ned

NMS vil satse i Oslo

NMS er på jakt etter et senter som kan romme møtelokale, gjenbruksbutikk og kontorer i Oslo. Nå har de sendt søknad om å få overta Lilleborg kirke.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Når vi nå ser etter et lokale i Oslo, velger vi å tenke stort. Siden Lilleborg menighet nå blir slått sammen med Torshov, betyr det at det store kirkeanlegget blir stående tomt. Vi skal lete lenge for å finne et lokale som er mer velegnet enn dette, sier Øystein Bjørdal, som er leder for regionstyret i NMS Øst, en region som omfatter hele Østlands-området.

– I regionen vår har vi 17 områdeutvalg. Når vi nå skal identifisere et NMS-senter i hovedstaden, er det viktig for oss å lytte til hva de ulike områdeutvalgene etterspør. Slik jeg oppfatter de signalene vi har fått, passer Lilleborg kirke godt til våre behov.

Ledig fra nyttår

All kirkelig aktivitet i Lilleborg kirke avsluttes 31. desember. Men Oslo kirkelige fellesråd har ennå ikke avgjort hva de vil bruke bygget til. Tidligere i august ble det avholdt et møte der representanter for fellesrådet, NMS, samt biskop Kari Veiteberg var til stede.

– Vi opplevde et dette var et veldig positivt møte. Vi fikk presentert hva NMS ønsker og hvilke planer vi har. Vi opplevde at disse planene ikke står i motsetning til det kirken i Oslo ønsker, sier generalsekretær Helge S. Gaard. Sammen med Øystein Bjørdal representerte han NMS på dette møtet.

Fargerikt fellesskap

I møtet med NMS, gav de kirkelige representantene uttrykk over at de ønsket å styrke kontakten med miljøer som ikke er etnisk-norske.

– NMS er opptatt av integrering av folk fra andre kulturer. Samtidig vet vi at Oslo International Church (OIC) ønsker å finne et fast sted for sine gudstjenester. Vi ser for oss at OIC skal ha sine gudstjenester i Lilleborg, sier Øystein Bjørdal, som trekker fram at denne kirken har et stort og flott kirkerom som vil kunne fungere godt for den internasjonale menigheten.

Gjenbruk

I NMS-planene for Lilleborg kirke ligger også en gjenbruksbutikk. NMS Gjenbruk-kjeden har 51 butikker, men ingen i Oslo. Nå aner NMS en mulighet for at gjenbrukskjeden kan få en mulighet til å starte en butikk i underetasjen av Lilleborg kirke.

– Ingenting er avgjort, men vi tror at Lilleborg kirke kan være et godt lokale for å samle alle våre aktiviteter, sier Helge Gaard.

– Hvis alt legger seg til rette, kan det som tidligere var Lilleborg kirke bli et NMS-senter i Oslo. Vi kan kanskje kalle det for et NMS-fyrtårn. Tanken er at dette skal bli lagt merke til, sier Øystein Bjørdal.

Såre følelser

I NMS er det ingen som legger skjul på at det er såre følelser knyttet til at Misjonærhjemmet i Lyder Sagens gate 7 i 2019 ble solgt til en eiendomsutvikler for 77,5 millioner kroner. Siden NMS ikke lenger eier noe i Oslo, er det mange frivillige i NMS som føler at organisasjonen er hjemløs i Oslo. Nå er imidlertid planene at en del av pengene fra dette eiendomssalget nå skal brukes til å skape et nytt «NMS-hjem» i Oslo.

– Det er ikke tvil om at mange i NMS i vår region har følt at våre ønsker og behov ikke er blitt lagt vekt på. Når en del av midlene som ble frigjort gjennom salget i Lyder Sagens gate skal brukes til å skaffe et nytt lokale i Oslo, tror jeg disse vonde følelsene kan legges vekk. Nå må vi heller forene kreftene for at NMS fortsatt skal ha en sterk posisjon i hovedstaden, sier Bjørdal.

Leie eller eie

NMS har nå sendt en søknad om å inngå kontrakt om langtidsleie av Lilleborg kirke. I brevet til Oslo kirkelige fellesråd åpner også NMS for å kjøpe kirken. Når Oslo kirkelige fellesråd vil bestemme seg for hvordan Lilleborg kirke skal brukes er ennå ikke avgjort.

NMS presenterte planene for Lilleborg kirke på den månedlige NMS-samlingen i Vestre Aker kirke søndag 30. august.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp