Gi en gave
Meny

Overskudd for leirsteddriften for NMS

Foto: Julie Omdal Egeland Last ned
Fra 2018 til 2019 har NMS hatt en resultatforbedring på åtte millioner på sin leirsteddrift. Mest gledelig er det av driften av leirsteder nå går med overskudd.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Styreleder Hans Christian Andersen i NMS Eiendommer kan ikke legge fram overskudd for alle regnskapene han har ansvar for. Men et overskudd på leirsteddriften i 2019 på 0,5 millioner kroner er en dramatisk forbedring fra året før, da driften gikk med et underskudd på 7,5 millioner kroner.

­– Vi ser nå resultatene av den omorganiseringen vi har gjennomført. Vi har hatt et sterkt fokus på inntjening og å få ut de verdiene som ligger i de eiendommene som vi har, sier Hans Christian Andersen.

Men samtidig som styrelederen i NMS Eiendommer er fornøyd med 2019-resultatet i selskapet, understreker han at det fortsatt ligger store muligheter til å få et bedre resultat.

– NMS Eiendommer A/S er et selskap som er opprettet for å forvalte de eiendommene som misjonsorganisasjonen NMS eier. Når vi forbedrer resultatet i vårt selskap, betyr det at det på sikt kan brukes mer penger på det arbeidet NMS er involvert i rundt om i hele verden, sier han.

Den mest verdifulle eiendommen som NMS eier, er området rundt hovedkontoret i Stavanger. I disse dager foregår det byggearbeid på dette området. Årsaken til det er at VID har bestemt å samle sin virksomhet i Rogaland på dette området. Det betyr at den tidligere Misjonshøgskolen, som nå er en del av VID, får en sentral posisjon i det nye utdanningssenteret som bygges i den gata som har adresse Misjonsmarka 12. Mesteparten av utdanningstilbudene fra VID Rogaland vil være knyttet til helsefag.

Men utviklingen av området er bare så vidt i gang. NMS Eiendommer A/S har engasjert et ingeniørfirma til å lage en reguleringsplan for hele området.

– Vi ser for oss en kombinasjon av skoledrift, helserelaterte bedrifter, boliger med støttefunksjoner og helt ordinære leilighetsbygg. I årene framover vil Misjonsmarka endre karakter, sier han.

Trond Vigesdal skal framover arbeide spesielt med utviklingen av eiendommene, blant annet det som nå kalles for «Campus Kampen». Kim Forgaard Henriksen overtar som daglig leder i eiendomsselskapet.

Som en del av arbeidet med å lage en så effektiv organisasjon som mulig, er det opprettet et eget selskap som tar seg av driften av leirstedene som NMS eier. Dette selskapet har fått navnet NMS Drift A/S. For å utvikle dette selskapet, skal man nå ansette en ny daglig leder i dette selskapet. Den nye lederen vil få det daglige ansvaret for leirsteddriften og de ansatte på leirstedene.

­– Å arrangere leirer har jo i mange år har vært et prioritert arbeid i NMS. For organisasjonen er det viktig at vi har kontaktpunkter med barn og ungdom, samt misjonsinteresserte i alle aldre. Leirstedene, gjestegårdene og misjonssentraene er slike kontaktpunkter. Når vi nå skal ansette en ny leder av dette arbeidet, betyr det en opprioritering av dette arbeidet, sier Hans Christian Andersen, som gir stor honnør til de ansatte i NMS Eiendommer og på leirstedene for det arbeidet de har lagt ned for å forbedre det økonomiske resultatet.

Ellers ble en av de største eiendommene som NMS eier utenfor Stavanger, solgt høsten 2019. Lyder Sagens gate 7 i Oslo ble solgt for 77 millioner kroner. Overskuddet av denne handelen vil bli regnskapsført i 2020.

NMS jubler

Den positive utviklingen for eiendomsdriften, er godt nytt for eierorganisasjonen.

– Vi vet at NMS sitter på store verdier rundt om i landet. Fram til nå har vi nok ikke vært flinke nok til å bruke disse eiendommene på en måte som gir det beste økonomiske resultatet. Derfor er det en stor glede for oss at vi ser at vi nå har snudd en langvarig trend der vi eiendommene har vært en utgiftspost for oss, sier Per Ivar Johansen, som er konstituert generalsekretær i NMS.

Men samtidig som Per Ivar Johansen gleder seg over de økonomiske resultatene, understreker han at NMS ønsker å framstå som en ansvarlig eiendomsutvikler.

– Selv om vi har skilt ut eiendomsdriften i egne selskaper, betyr ikke det at NMS som organisasjon fraskriver seg ansvar. NMS skal fortsatt være en organisasjon som tar hensyn til både mennesker og miljø. Men samtidig har vi et ansvar for å forvalte det vi eier på en slik måte at det kommer misjonsarbeidet rundt om i verden til gode, sier Per Ivar Johansen, konstituert generalsekretær i NMS.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp