Gi en gave
Meny
Foto: Eivind Hauglid Last ned

NMS omorganiserer eiendomsdriften

Det Norske Misjonsselskap (NMS) gjennomfører nå en omstrukturering for få mest mulig ut av den store eiendomsmassen som misjonsorganisasjonen eier.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– NMS Eiendommer A/S eier noen tomteområder rundt om landet. Disse vil vi videreutvikle, slik at disse skal gi best mulig økonomisk resultat for NMS. For å oppnå dette, foretar vi nå en endring i organisasjonen, sier Hans Christian Andersen, som er styreleder i eiendomsselskapet.

«Campus Kampen»

De største verdiene i NMS Eiendommer er knyttet til eiendommene knyttet til organisasjonens hovedkontor, der også den tidligere Misjonshøgskolen er lokalisert. Etter at Misjonshøgskolen fusjonerte inn i høgskolegiganten VID har det åpnet seg nye muligheter for utvikling av denne eiendommen, som har den megetsigende postadressen Misjonsmarka.

– Vi har inngått en avtale med VID om at de samlokaliserer sine skoler i Rogaland på Misjonsmarka. Vi har et stort tomteareal som vi nå skal utvikle til et attraktivt campusområde for VID og relaterte virksomheter, samt skape flere økonomisk bærekraftige prosjekter, sier Andersen, som opplyser at man legger opp til en kombinasjon av høgskolelokaler, kontorer, helseinstitusjon og leiligheter i den nye reguleringsplanen for Misjonsmarka.

Reguleringsplan

Som daglig leder i NMS Eiendommer har Trond Vigesdal hatt en helt sentral posisjon for å få til avtalen med VID. I forbindelse med omstruktureringen, vil Vigesdal jobbe videre med Campus Kampen-området og med utviklingsprosjekter ellers i landet.

–  Trond har gjort en stor innsats for å få på plass avtalen med VID. For at vi skal få mest mulig verdier ut av våre eiendommer, vil han i tiden framover fullt og helt jobbe med eiendomsutvikling og reguleringsplaner som øker verdiene som NMS besitter, sier Hans Christian Andersen, som opplyser at Vigesdal skal fungere som daglig leder i NMS Eiendommer til man har fått på plass en annen person i denne stillingen.

Verdifulle misjonseiendommer

Trond Vigesdal er glad for at han i tiden framover kan konsentrere seg om eiendomsutvikling.

– NMS Eiendommer har nå store utviklings- og forvaltningsoppgaver foran seg og trenger styrket kompetanse i flere ledd. Jeg har bedt styret om å få kunne konsentrere meg om denne delen av virksomheten. For meg er det veldig meningsfullt å kunne jobbe med denne type utviklingsprosjekter, sier Trond Vigesdal.

Variert leirsteddrift

Styret i NMS Eiendommer har også ansvaret for driften av organisasjons leirsteder. I mange år har denne driften flere steder vært en økonomisk belastning for misjonsorganisasjonen.

– De siste årene har vi jobbet bevisst for å rette opp økonomien på leirstedene. Fra at vi de siste årene har tapt millionbeløp hvert år, nærmer vi oss nå et nullresultat, sier Hans Christian Andersen.

For å utvikle leirsteddriften ytterligere, skal det nå rekrutteres nye styremedlemmer med særlig kompetanse på slik virksomhet.

– Leirstedene er viktig for NMS. Når vi nå vil ha et økt fokus på disse, håper vi å få til en organisering som gir grunnlag for en sunn økonomisk drift, sier styreleder Andersen.

Eiendomsgaver

Hans Christian Andersen opplyser at NMS gjennom mange tiår har mottatt eiendomsgaver flere steder i landet.

– I seg selv er slike gaver et fint økonomisk bidrag til NMS og vi er svært takknemlige for disse. Hvis vi får på plass nye reguleringsplaner, der vi for eksempel kan legge til rette for utvikling, kan slike gaver være en gullgruve for NMS, sier Hans Christin Andersen, styreleder i NMS Eiendommer A/S.

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp